Перейти до основного вмісту

Протоколи засідань

Комісії Вченої ради

Склад комісії

 1.     Осовська Ірина Миколаївна – декан факультету іноземних мов, професор – голова комісії

  2.  Гураленко Наталія Анатоліївна – завідувач кафедри теорії права та прав людини, професор – заступник голови комісії

  3.  Кузенко Христина Іванівна – студентка 2-го курсу географічного факультету – секретар комісії

  4. Бігун Ярослав Йосипович – завідувач кафедри прикладної математики та інформаційних технологій, професор

  5.  Галушка Зоя Іванівна – завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування, професор

  6. Макар Віталій Юрійович – завідувач кафедри міжнародних відносин та суспільних комунікацій, доцент

  7. Марченко Михайло Маркович – директор навчально-наукового інституту біології, хімії та біоресурсів, професор

Положення

План роботи комісії на 2023-2024 н.р.

План заходів з популяризації академічної доброчесності на 2024 рік

Звіт комісії з питань академічної доброчесості, правових засад діяльності та регламенту (2022-2023 н.р.)

Звіт комісії з питань академічної доброчесності, правових засад діяльності та регламенту (2021-2022 н.р.)
Звіт комісії з питань академічної доброчесності, правових засад діяльності та регламенту (2020-2021 н.р.)

Склад комісії

 1.          Ангельський Олег Вячеславович – директор навчально-наукового інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук, професор – голова комісії

  2. Бялик Василь Дмитрович – завідувач кафедри комунікативної лінгвістики та перекладу, професор – заступник голови комісії

  3. Олійник Марія Іванівна – завідувач кафедри педагогіки і психології дошкільної та соціальної освіти, професор – секретар комісії

  4. Григорків Василь Степанович – завідувач кафедри економіко-математичного моделювання, професор

  5. Карлова Олена Олексіївна – професор кафедри математичного аналізу, професор

  6.    Сухий Петро Олексійович – професор кафедри геодезії, картографії та управління територіями, професор

  7.  Халавка Юрій Богданович – завідувач кафедри хімії та експертизи харчової продукції, доцент

Положення 

План роботи комісії на 2023-2024 н.р.

Звіт комісії з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності (2022-2023 н.р.)

Звіт комісії з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності (2021-2022 н.р.)
Звіт комісії з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності (2019-2020 н.р.)

Склад комісії

 1.         Лопатинський Юрій Михайлович – завідувач кафедри бізнесу та управління персоналом, професор – голова комісії

  2. Вдовічен Віталій Анатолійович – декан юридичного факультету, професор – заступник голови комісії

  3. Кілінська Клавдія Йосифівна – професор кафедри географії та менеджменту туризму, професор – секретар комісії

  4. Боднарук Микола Іванович – голова профспілкового комітету первинної профспілкової організації Університету, професор

  5. Кійко Юрій Євгенович – професор кафедри германського, загального та порівняльного мовознавства, професор

  6. Ушенко Олександр Григорович – завідувач кафедри оптики і видавничо-поліграфічної справи, професор

  7.  Фодчук Ігор Михайлович – декан факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва, професор

Положення

План роботи комісії на 2023-2024 н.р.

Звіт комісії з фінансово-економічної та господарської роботи (2022-2023 н.р.)

Звіт комісії з фінансово-економічної та господарської роботи (2021-2022 н.р.)
Звіт комісії з фінансово-економічної та господарської роботи (2020-2021 н.р.)

Склад комісії

 1.        Мартинюк Ольга Василівна – декан факультету математики та інформатики, професор – голова комісії

  2.  Федірчик Тетяна Дмитрівна – декан факультету педагогіки, психології та соціальної роботи, професор – заступник голови комісії

  3. Дерев’янчук Микола Ярославович – заступник директора з навчально-методичної роботи Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича – секретар комісії

  4. Гарабажів Ярослав Дмитрович – доцент кафедри містобудування та урбаністики

  5. Заячук Мирослав Дмитрович – декан географічного факультету, доцент

  6. Майструк Едуард Васильович – завідувач кафедри електроніки і енергетики, професор

  7.  Мосейчук Юрій Юрійович – завідувач кафедри фізичної культури та основ здоров’я, професор

Положення

План роботи комісії на 2023-2024 н.р.

Звіт комісії з навчально-методичної роботи (2022-2023 н.р.)

Звіт комісії з навчально-методичної роботи (серпень 2023 р.)

Звіт комісії з навчально-методичної роботи (2021-2022 н.р.)
Звіт комісії з навчально-методичної роботи (2020-2021 н.р.)
Звіт комісії з навчально-методичної роботи (2019-2020 н.р.)

 

 

Склад комісії

1.     Доцюк Лідія Георгіївна – завідувач кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги, професор – голова комісії

2. Круглашов Анатолій Миколайович – завідувач кафедри політології та державного управління, професор – заступник голови комісії

3. Панзига Володимир Олександрович – студент 4-го курсу факультету математики та інформатики – секретар комісії

4. Бунчук Борис Іванович – декан філологічного факультету, професор

5. Добржанський Олександр Володимирович – декан факультету історії, політології та міжнародних відносин, професор

6.  Радчук Валентина Миколаївна – завідувач кафедри практичної психології, доцент

7.  Скаб Мар’ян Стефанович – професор кафедри історії та культури української мови, професор

Положення 

План роботи комісії на 2023-2024 н.р.

Звіт комісії з гуманітарної та соціальної роботи (2022-2023 н.р.)

Звіт постійної комісії з гуманітарної та соціальної роботи (2021-2022 н.р.)
Звіт комісії з гуманітарної та соціальної роботи (2020-2021 н.р.)

Склад комісії 

1.   Антофійчук Володимир Іванович – професор кафедри української літератури, професор – голова комісії

2.   Буднікевич Ірина Михайлівна – завідувач кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку, професор – заступник голови комісії

3.   Волощук Євген Святославович – студент 3-го курсу факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва – секретар комісії

4. Гудима Юрій Васильович – завідувач кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики, професор

5. Зорій Ярослав Богданович – декан факультету фізичної культури та здоров’я людини, професор

6. Луканюк Сергій Михайлович – начальник відділу міжнародних зв’язків

7. Стефурак Олена Валеріївна – в.о. завідувача кафедри романської філології та перекладу, доцент

 

Положення

План роботи комісії на 2023-2024 н.р.

Звіт комісії з інформаційної та медійної діяльності (2022-2023 н.р.)

Звіт комісії з інформаційної та медійної діяльності (2021-2022 н.р.)
Звіт комісії з інформаційної та медійної діяльності(2020-2021 н.р.)
Звіт комісії з інформаційної та медійної діяльності (2019-2020)

 

Присвоєння вченого звання

Вимоги до видань для отримання рекомендації до друку з грифом Вченої ради

Відзнака Вченої ради

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності