Перейти до основного вмісту
Закон України Про вищу освіту

Закон України Про наукову і науково-технічну діяльність

Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії

Наказ МОН України Про затвердження Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук

Наказ МОН України Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Наказ МОН України Про затвердження Вимог до оформлення дисертації

Наказ МОН України Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

Постанова Кабінету Міністрів України Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів

Наказ МОН України Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій

Наказ МОН України Про внесення змін до Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій

Лист від МОН про Порядок подання повідомлень про захист дисертацій

Постанова Кабінету Міністрів України про Порядок присудження та позбавлення наукового  ступеня доктора наук

 

Форма запиту на отримання Гранту ЧНУ - завантажити файл

Форма Висновку по Грантовій заявці - завантажити файл

Форма звіту по Гранту ЧНУ - завантажити файл 

Положення про Гранти для молодих вчених ЧНУ

 

Положення про рейтинг кафедр Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Положення про рейтинг викладачів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Інше - Накази та розпорядження по НДЧ

Завантажити зразок оформлення тематичної картки науково-дослідної роботи.

Завантажити зразки заяв (зарахування, переведення, продовження тощо по НДЧ)

Завантажити зразки заяв по темам

Положення про друк періодичних видань ЧНУ

Наказ про друк наукових видань 

Анкета наукового видання ЧНУ

Розпорядження щодо подання монографій на гриф "Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Загально-державні нормативні документи, які регулюють діяльність у сфері науки

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності