Перейти до основного вмісту

Станом на лютий  2023 року  у Списку  Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО -  1157 об'єктів культурної, природної та змішаної  спадщини (спільні витвори людини і природи)  зі   167 країн світу, в тому числі  43 транскордонні номінації (значні за площею або групи однорідних  пам'яток, що розташовані на територіях двох або більше країн). 

Серед  об'єктів, включених до  Списку ЮНЕСКО, чільне місце посідають  сім одноосібних будівель або архітектурних комплексів університетів, а саме:   

Зазначені  університети виконують  подвійну функцію:  з одного боку, -    освітня і наукова інституція, а з іншого, -  об’єкт світового  надбання людства. Важливою складовою  цих  університетів є  насамперед  молодь, яка навчається в стінах  унікальних  закладів вищої освіти. Без сумніву, студентство спільно з професорсько-викладацьким складом несуть  відповідальність  як за бережливе використання і збереження у належному стані пам’ятки світового визнання,  так і  започаткування  в  своїх  університетах  лабораторій нових ідей і програм на основі симбіозу між пам’яткою всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і студентською Alma-mater.

Приємно зазначити, що висока честь виконувати подвійну функцію  випала єдиному в Україні об’єкту  ЮНЕСКО -  Чернівецькому національному університету імені Юрія Федьковича.  З 2011 р. - часу включення до  Списку ЮНЕСКО -  університет, використовуючи новий статус, значно розширив рамки міжуніверситетської співпраці і міжнародного співробітництва та зміцнив існуючий потенціал задля розробки науково-дослідних програм у сфері збереження всесвітньої спадщини на базі тематичних програм і ініціатив ЮНЕСКО за надійної підтримки партнера – Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.

У 2012 р. в університеті створено Центр управління об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Його основні завдання – здійснення контролю  за дотриманням менеджмент-плану управління Резиденцією як об’єктом ЮНЕСКО, що поновлюється кожні п’ять років;  розгляд нагальних питань щодо охорони і збереження  Резиденції; комунікація з Національною комісією України у справах ЮНЕСКО  та ін.  Виконання зазначених завдань покладено на п’ять відділів, що діють в Центрі ЮНЕСКО зокрема відділи: наукового супроводу і зв’язків з державними і міжнародними інституціями; реставраційно-архітектурний; інформаційно-аналітичний та зв’язків  зі ЗМІ; туристично-екскурсійний;   організаційно-проєктний.   

Необхідність підготовки кваліфікованих  фахівців  у галузі  архітектури, розширення  наукових  досліджень та міжнародної співпраці зумовили створення  в університеті  єдиної в Україні  кафедри  архітектури і збереження об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Її діяльність спрямована на підготовку архітекторів освітнього рівня  «Магістр» широкого напряму діяльності з професійним поглядом на шляхи збереження і перетворення історичного і сучасного містобудівного середовища  засобами архітектури з поглибленими навичками і знаннями у напрямі  охорони і збереження об`єктів Всесвітньої  спадщини ЮНЕСКО.

Не можна оминути увагою й той факт, що деякі університети світу входять до номінаційних досьє історичних центрів  міст, включених до Списку ЮНЕСКО, тобто представлені як одна з його складових. Найяскравіші номінації історичних центрів міст із розташуванням на їх територіях університетів:  м. Страсбург (Франція); м. Феррарі, Флоренція, Неаполь, Рим, Сієна, Урбіно, Венеція (Італія); м. Рига (Латвія); м. Рабат (Марокко);  м. Пуебло (Мексика);  м. Баії та Ору-Прету (Бразилія); м. Макао (Аомінь)  (Китай)  та ін.

Слід зазначити, що у ряді випадків  інтеграція архітектурних  будівель, астрономічних  лабораторій або ботанічних  садів університетів у міське планування відігравали чималу, а іноді, й вирішальну роль  під час розгляду  номінаційного досьє та прийняття  позитивного рішення  на предмет включення об'єкта до Списку ЮНЕСКО.

Не можна оминути увагою й транскордонну номінацію Геодезична дуга Струве (протяжність 2820 км), представлену  дев’ятьма  європейськими  країнами та  включену до Списку ЮНЕСКО у 2005 р. Якщо на території восьми країн  зазначена  дуга – це окремі геодезичні точки, то  в Естонії  - астрономічна лабораторія Тартуського університету.

Враховуючи вищезазначене, можна стверджувати, що  включення університетів до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО відіграє чималу  роль як  в освітньому і науковому  процесах, так і  слугує потужним духовним  чинником  у підготовці  інтелектуальної еліти.

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності