Перейти до основного вмісту

8 грудня 2022 р. відбулося організаційне засідання Ради стейкхолдерів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. За пропозиціями інститутів/факультетів до складу Ради ввійшли дванадцять знаних у різних галузях висококваліфікованих фахівців, які зголосилися поділитися своїм практичним досвідом і знаннями задля удосконалення змісту освітніх програм, покращення якості підготовки здобувачів освіти.

Засідання Ради стейкхолдерів ЧНУ (8.12.2022)

Рада стейкхолдерів – постійно діючий дорадчо-консультаційний орган з питань забезпечення якості освітніх програм і підвищення рівня комунікації здобувачів вищої освіти з потенціальними роботодавцями.

Мета Ради стейкхолдерів - сприяння розвитку освітніх програм для якісної підготовки фахівців відповідно до умов динамічного ринку праці та підвищення конкурентоспроможності університету.

Завдання стейкхолдерів:
– пропонувати при розробленні освітніх програм врахування пріоритетних напрямів інновацій виробництва та управління економічної діяльності;
– сприяти проходженню виробничих практик та ознайомленню з інноваціями в управлінні економічною діяльністю на сучасних виробництвах;
– надавати пропозиції щодо покращення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти та необхідних компетенцій для опанування інноваціями в технологіях та наукових розробках.

Засідання Ради стейкхолдерів ЧНУ (8.12.2022)

Матеріали засідань

Документи Ради стейкхолдерів

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності