Рада стейкхолдерів

8 грудня 2022 р. відбулося організаційне засідання Ради стейкхолдерів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. За пропозиціями інститутів/факультетів до складу Ради ввійшли дванадцять знаних у різних галузях висококваліфікованих фахівців, які зголосилися поділитися своїм практичним досвідом і знаннями задля удосконалення змісту освітніх програм, покращення якості підготовки здобувачів освіти.

Засідання Ради стейкхолдерів ЧНУ (8.12.2022)

Рада стейкхолдерів – постійно діючий дорадчо-консультаційний орган з питань забезпечення якості освітніх програм і підвищення рівня комунікації здобувачів вищої освіти з потенціальними роботодавцями.

Мета Ради стейкхолдерів - сприяння розвитку освітніх програм для якісної підготовки фахівців відповідно до умов динамічного ринку праці та підвищення конкурентоспроможності університету.

Завдання стейкхолдерів:
– пропонувати при розробленні освітніх програм врахування пріоритетних напрямів інновацій виробництва та управління економічної діяльності;
– сприяти проходженню виробничих практик та ознайомленню з інноваціями в управлінні економічною діяльністю на сучасних виробництвах;
– надавати пропозиції щодо покращення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти та необхідних компетенцій для опанування інноваціями в технологіях та наукових розробках.

Засідання Ради стейкхолдерів ЧНУ (8.12.2022)

Документи Ради стейкхолдерів

Положення про Раду стейкхолдерів
Склад Ради стейкхолдерів
Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності