Перейти до основного вмісту

Пошук нормативних документів

Шукайте нормативні документи
Знайдено документів: 65
 1. Від 29 квітня 2015 № 266
  Постанова КМУ “Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти”
 2. Від 01 липня 2014 № 1556-VII
  Закон України "Про вищу освіту"
 3. Від 10 травня 2015 № 1005
  Наказ про затвердження Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)
 4. Від 09 травня 2017 № 2145-VIII
  Закон України "Про освіту"
 5. Від 26 листопада 2015 № 848-VIII
  Закон України "Про наукову та науково-технічну діяльність"
 6. Від 30 грудня 2015 № 1187
  Постанова КМУ “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності”
 7. Від 15 квітня 2022 № 341
  Статут
 8. Від 21 грудня 2021 №
  Колективний договір
 9. Від 21 грудня 2021 протокол № 3
  Правила внутрішнього трудового розпорядку
 10. Від 24 червня 2019 протокол № 7
  Стратегічний план розвитку на 2019-2026 роки
Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності