Перейти до основного вмісту

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування університету є конференція трудового колективу.

Делегати конференції обираються на зборах колективів структурних підрозділів згідно з нормами представництва, визначеними Вченою радою університету. Кількість делегатів становить 10% від загальної чисельності працівників університету.

У складі конференції трудового колективу мають бути всі групи працівників Університету. Не менше, ніж 75% від загальної чисельності делегатів повинні становити науково-педагогічні працівники.

Конференція трудового колективу скликається не рідше, ніж один раз на рік.

Конференція трудового колективу університету:

Організацію підготовки та проведення конференції здійснюють керівництво університету та первинна профспілкова організація як представник трудового колективу. Голову та секретаря конференції трудового колективу університету обирають із числа делегатів конференції. 

Конференція трудового колективу вважається правомірною, якщо на ній були присутні 2/3 від загальної кількості делегатів. Рішення  приймаються, якщо за них проголосувала більш, як половина присутніх.

Рішення конференції трудового колективу

Місце проведення Червона зала університету

Кількість делегатів - 100 осіб.

Порядок денний

 1. Звіт ректора університету Петришина Р.І. за проведену роботу у 2023 році
 2. Різне.

Присутні 82 делегатів

Голова конференції - Микола Боднарук

Секретар - Наталя Яценюк

Рішення, що ухвалили:

 1. Звіт ректора затвердити.
 2. Роботу ректора за 2023 рік оцінити на «добре».
 3. Затвердити Етичний кодекс Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича в новій редакції.

 

Місце проведення Червона зала університету

Кількість делегатів - 100 осіб.

Порядок денний

 1. Звіт ректора університету Петришина Р.І. за проведену роботу у 2022 році
 2. Різне.

Присутні 87 делегатів

Голова конференції - Микола Боднарук

Секретар - Ярослав Гарабажів

Рішення, що ухвалили:

 1. Звіт ректора затвердити.
 2. Роботу ректора за 2022 рік оцінити на «добре».

Місце проведення Google Meet

Кількість делегатів - 98 осіб.

Інформація, яка обговорювалася на конференції:

Тенденція зарахування у 2021 році. Так, у порівнянні з минулим роком, поступово уповільнюється негативна тенденція зменшення контингенту студентів.

Рейтинги Чернівецького національного університету у різноманітних всеукраїнських і світових рейтингах закладів вищої освіти. Так, університет посідає 6 місце за показниками наукометричної бази даних Scopus (індекс Гірша в базі Scopus - 64; у Web of Sience - 59). У консолідованому рейтингу університет 15-й; серед класичних закладів вищої освіти України – на 9 місці, за рейтингом Топ-200 України – 10-й (у 2020 р. – 20-й). Уже вдруге ЧНУ увійшов до світового рейтингу університетів Times Higher Education World University Ranking та рейтингової групи 1200+1 серед університетів світу. Загалом у рейтинг The World University Ranking 2021 увійшло лише 10 українських ЗВО. Прийнято заявку університету до престижного рейтингу QS. За показниками ефективності інституційних досліджень із природничих наук ЧНУ на високому 5-му місці.

Міжнародна діяльність ЧНУ була і залишається важливою складовою функціонування нашого університету. Роман Петришин наголосив, що станом на грудень 2021 року діє 206 міжнародних угод із ЗВО з понад 12 країн світу. Також упродовж року, що минає, 198 викладачів і 93 студенти взяли участь у програмах мобільності (всього – 231). Студенти, які навчаються за 16 освітніми програмами, мають змогу отримати подвійні дипломи.

Кадровий потенціал. Станом на 1 грудня 2021 року в університеті – 1991 працівник, з них – 5 лауреатів Держпремій, 1 член-кореспондент НАН України та 1 член-кореспондент НАПН України.

В структурі університету діє 2 навчально-наукових інститути та 10 факультетів, які складаються із 80 кафедр, 77 з яких випускові.

Доктори наук очолюють 60 кафедр, що складає 75 %.

Після виступу ректора присутні мали змогу озвучити свої запитання та коментарі стосовно звіту, внести свої пропозиції й побажання щодо оптимізації функціонування нашого ЗВО.

Також, на конференції схвалили нові редакції «Колективного договору університету на 2022-2025 р.р.» та «Правил внутрішнього трудового розпорядку».

За результатами обговорення, конференція трудового колективу оцінила звіт позитивно.

 

Місце проведення Google Meet

Кількість делегатів - 98 осіб.

Порядок денний

 1. Про погодження нової редакції Статуту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

Присутні 87 делегатів

Голова конференції - Микола Боднарук

Секретар - Ярослав Гарабажів

Рішення, що ухвалили:

 1. Погодити нову редакцію Статуту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності