Перейти до основного вмісту
Оголошення про захисти, що плануються
Спеціальнісь 031 «Релігієзнавство»
23.06.2023 о 10:00 в режимі реального часу за допомогою засобів відеозв'язку відбудеться захист дисертаційного дослідження Лазоревич Ірини Русланівни на тему "Аксіосфера сакрального в мистецтві сьогодення: релігійно-антропологічний контекст і діалогічний потенціал" на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 031 «Релігієзнавство».
релігієзнавство
Спеціальність 104 «Фізика та астрономія»
23.06.2023 о 15:00 в Чернівецькому національному університету імені Юрія Федьковича, вул. Сторожинецька 101, аудиторія 215 та в режимі реального часу за допомогою засобів відеозв'язку відбудеться захист дисертаційного дослідження Гутіва Василя Володимировича на тему "Теорія перенормованого спектру багатозонних квазічастинок взаємодіючих з поляризаційними фононами" на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 104 «Фізика та астрономія».
фізика та астрономія
Спеціальність 104 «Фізика та астрономія»
06.06.2023 о 14:00 в Чернівецькому національному університету імені Юрія Федьковича, вул. Сторожинецька 101, аудиторія 215 та в режимі реального часу за допомогою засобів відеозв'язку відбудеться захист дисертаційного дослідження Верешко Євгенії Юріївни на тему "Теорія електронних станів та електрон-фононної взаємодії у структурних елементах квантових каскадних детекторів" на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 104 «Фізика та астрономія».
фізика та астрономія

Разові спеціалізовані вчені ради 2023 рік

Льохарт Діана Олександрівна

Ніжнік Людмила Іванівна

Калинич Катерина Федорівна

Басараба Ірина Олегівна

 

Гутів Василь Володимирович

Верешко Євгенія Юріївна

Ткачук Владислав Миколайович

Михайлович Василь Васильович

Тащук Роман Юрійович

Пилипко Вікторія Геннадіївна

Антонюк Дмитро Ігорович

Кибіч Яна Василівна

Рошка Надія Михайлівна

Кнігніцька Тетяна Василівна

Разові спеціалізовані вчені ради 2022 рік

Разові спеціалізовані вчені ради 2021 рік

Разові спеціалізовані вчені ради 2020 рік

Робота разових спеціалізованих вчених рад Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича регулюється нормативними документами (див. Супровід наукової діяльності) та ПОЛОЖЕННЯМ про атестацію здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності