Перейти до основного вмісту

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (далі Конкурс) проводиться щороку з метою створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді, підтримки наукової та творчої роботи студентів (курсантів), стимулювання їх інтересу до дослідницької роботи, оволодіння ними інноваційними технологіями.

У Конкурсі можуть брати участь студенти (курсанти), які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра, магістра (далі – студенти) у вищих навчальних закладах України незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі іноземці та особи без громадянства, що навчаються у цих навчальних закладах, студенти вищих навчальних закладів інших країн.

Засновником Конкурсу є Міністерство освіти і науки України (далі – МОН).

Організаційно-методичне забезпечення Конкурсу здійснює державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» (далі – ІМЗО).

Контроль за організацією, проведенням та дотриманням вимог цього Положення здійснює Організаційний комітет.

Конкурс оголошується наказом МОН, в якому, зокрема, зазначаються: склад Організаційного комітету, строки проведення Конкурсу. Перелік галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій), з яких проводиться Конкурс, вищі навчальні заклади, в яких буде проходити ІІ тур Конкурсу (далі - базові вищі навчальні заклади), затверджуються наказом МОН строком на три роки.

Якщо базові вищі навчальні заклади проводили Конкурс з порушенням вимог цього Положення, Організаційний комітет може змінити такі базові вищі навчальні заклади до закінчення трирічного строку проведення.

Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Основними завданнями Конкурсу є:

На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів з галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій). Наукові роботи повинні бути пошуковими за своїм характером, не мати нагород НАН України та органів державної влади, інших конкурсів.

Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника. Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних вищих навчальних закладів, можуть бути два наукові керівники з різних вищих навчальних закладів.

Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25 %  наукового матеріалу з попередньої роботи.

Роботи, що подаються на Конкурс, повинні відповідати вимогам згідно з Положенням про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (наказ МОН України від 18.04.2017 р. № 605).

На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів (не більше 2 авторів) під керівництвом одного наукового керівника, які є пошуковими за своїм характером, не мають відзнак НАН України та органів державної влади, інших конкурсів.

Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних вищих навчальних закладів, можуть бути два наукові керівники з різних вищих навчальних закладів.

 

Роботи оформлюються відповідно до таких вимог:

  • текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм;
  • наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи, шифр – не більше двох слів), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у який зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
  • наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;
  • загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;
  • креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.

 

Наукові роботи виконуються українською мовою.

 

Роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях.

 

До уваги авторів робіт та їх керівників! Оргкомітет доводить до Вашого відома, що надані роботи будуть оцінюватись за наступними показниками:

Характеристики та критерії оцінки рукопису наукової роботи

Рейтингова оцінка. Максимальна кіль кість балів (за 100- бальною шкалою)

Актуальність проблеми

10

Новизна та оригінальність ідей

15

Використані методи дослідження

15

Теоретичні наукові результати

10

Практична направленість результатів (документальне підтвердження впровадження результатів роботи)

20

Рівень використання наукової літератури та інших джерел інформації

5

Ступінь самостійності роботи

10

Якість оформлення

5

Наукові публікації

10

 

Перший (внутрішньоуніверситецький) тур

Подати до 20 березня 2023 року в науково-організаційний відділ НДЧ (5 корпус, 102 кабінет) інформацію про результати участі студентів у першому турі Конкурсу та визначити переможців.

В цьому навчальному році проведення другого етапу конкурсу у воєнних умовах було визначене як неможливе «з міркувань забезпечення безпеки учасників освітнього процесу», а проведення його у дистанційній формі «неприйнятно через високі ризики академічної недоброчесності» (лист Міністерства освіти і науки України від 22.12.2022 № 3/5695-22, лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» від 30.01.2023 № 21/08-118).

Завдячуючи досвідченим науковим керівникам було підготовлено 120 наукових робіт, усі автори яких нагороджені дипломами переможців. Відповідний наказ підписав ректор університету Роман Петришин.

Перелік переможців:

Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук

Аксинті Воронка Андре Філіпе Георгійович, 5 курс
Бігунова Влада Олегівна, 3 курс
Білик Андрій Анатолійович, 5 курс
Веренко Олександр Сергійович, 5 курс
Горбишен Олександр Сергійович, 4 курс
Губчак Віктор Олегович, 4 курс
Колесник Ян Олександрович, 4 курс
Кушнір Михайло Віталійович, 3 курс
Константинова Ксенія Сергіївна, 5 курс
Княгніцький Віктор Андрійович, 5 курс
Ломака Світлана Вікторівна, 4 курс
Любімцева Олександра Олегівна, 5курс
Меглей Максим Романович, 3 курс
Руснак Роман Сергійович , 5 курс
Сердулець Валентин Валерійович, 6 курс
Слепенюк Микола Миколайович, курс 5
Тарнавський Дмитро Дмитрович, 5 курс
Фіцак Богдан Володимирович, 3 курс
Кордон Вадим Сергійович , 5 курс
Семенюк Василь Русланович, 4 курс


Навчально-науковий інститут біології, хімії та біоресурсів

Кордубан Андрій Степанович, 5 курс
Миронюк Олександр Васильович, 5 курс
Осадчук Тетяна Миколаївна, 5 курс
Чепурняк Михайло Сергійович, 3курс

Факультет математики та інформатики

Бадло Олег Олегович, 3курс
Білецька Анастасія Сергіївна, 4 курс
Близнюк Галина Василівна, 4 курс
Головач Дмітрій Миколайович, 5 курс
Катиринчук Кароліна Миколаївна, 4 курс
Мельник Олег Андрійович, 4 курс
Мироняк Оксана Михайлівна, 5 курс
Подорожна Алла Євгенівна, 5 курс
Циганаш Вадим Віталійович, 4 курс
Щур Олександр Іванович, 5 курс
Яковець Дмитро Григорович, 4 курс

Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи

Гнідко Даніела Олександрівна, 3 курс
Солтич Світлана Вікторівна, 4 курс
Скрипник Крістіна Григорівна, 3 курс
Тимків Іванна Василівна, 5 курс
Бурак Марія-Євгенівна Василівна, 5 курс
Качуляк Олександра Валеріївна, 4 курс
Мельничук Микита Анжийович, 3 курс
Бешлей Олександра Олександрівна, 3 курс
Данілова Наталія Олександрівна, 3 курс
Вулпе Тетяна Василівна, 5 курс
Черевко Марина Михайлівна, 4 курс
Гречана Тетяна Володимирівна, 4 курс
Чопа Ганна Петрівна, 4 курс
Вознюк Тетяна Олександрівна, 2 курс
Бойчук Світлана Романівна, 2 курс
Федорян Марія-Віоріка Василівна, 2 курс

Факультет іноземних мов

Бойко Надія Іванівна, 4 курс

Економічний факультет

Герасим Крістіна Михайлівна, 4 курс
Данилюк Олександра Миколаївна, 4 курс
Мединський Богдан Станіславович, 4 курс
Романко Василь Васильович, 3 курс
Хоміцька Марія Ярославівна, 5 курс
Штефюк Олександра Іванівна, 3 курс

Факультет історії, політології та міжнародних відносин

Алекса Лівіу Павлович, 3 курс
Васенда Олеся Володимирівна, 3 курс
Вербицька Анастасія Ігорівна, 3курс
Воротняк Каріна Іванівна, 4 курс
Воробей Софія Юріївна, 4 курс
Давидян Владислава Романівна, 3 курс
Демцун Юлія Михайлівна, 2 курс
Драгомарецька Юлія Вадимівна, 4 курс
Доскалюк Ангеліна Андріївна, 4 курс
Дорош Анна Володимирівна, 5 курс
Кушнір Наталія Володимирівна, 4 курс
Німчук Злата Євгеніївна, 5 курс
Піцуряк Христина Василівна, 5 курс
Слепко Катерина Іванівна, 3 курс
Тимчук Богдан Іванович ,5 курс
Яковчук Іванна Володимирівна, 3 курс

Факультет фізкультури та здоров'я людини

Боднар Юрій Васильович, 5 курс
Боровик Назар Юрійович, 3 курс
Драгінда Катерина Петрівна, 3 курс
Довганчук Костянтин Ігорович, 5 курс
Дудка Богдан Валерійович, 2 курс
Зеленко Дмитро Георгійович, 1 курс
Кузик Наталія Олександрівна, 2 курс
Кирияк Ольга Павлівна, 3 курс
Маковійчук Альона Русланівна, 4 курс
Логвиненко Анастасія Ігорівна, 3 курс
Петіхачна Валентина Олексіївна, 3 курс
Литвин Владислава Валентинівна, 4 курс

Географічний факультет

Анікулаєсі Анастасія Вячеславівна, 4 курс
Григораш Мирослава Мар’янівна, 5 курс
Куцак Юлія Василівна, 5 курс
Мельник Ірина Романівна, 4 курс
Петричук Юрій Васильович, 5 курс
Палагнюк Ольга Дмитрівна, 5 курс
Філіпчук Олександр Валентинович, 4 курс
Хникіна Марина Володимирівна, 5 курс
Яніна Тетяна Ігорівна, 4 курс
Яцько Анна Миколаївна, 4 курс

Філологічний факультет

Капаци Андрій Юрійович, 4 курс
Черкавська Валерія Віталіївна, 4 курс
Барасій Олег Ігорович, 5 курс
Балицька Софія Андріївна, 4 курс
Волощук Вікторія Любомирівна, 4 курс
Герман Каріна Олександрівна, 4 курс
Куліченко Ярослава Валеріївна, 4 курс
Комарова Анна-Марія Андріївна, 4 курс
Горбатюк Марина Олександрівна, 5 курс

Юридичний факультет

Беженар Анастасія Валеріївна, 2 курс
Волощук Вікторія Олександрівна, 2 курс
Лозовська Анастасія Максимівна, 2 курс
Лукіян Дана Анатолівна, 3 курс
Ілаш Валерія Олегівна, 4 курс
Тифанюк Артем Ігорович, 4 курс
Каряка Руслан Олександрович, 4 курс
Чаприк Тетяна Іванівна, 2 курс
Оксентій Валентина Ліліанівна, 1 курс
Дорош Катерина Вікторівна, 4 курс
Торська Христина Іванівна, 4 курс
Кінер Анатолій Анатолійович, 4 курс
Мамчин Максим Петрович, 3 курс
Молдован Наталія Русланівна, 4 курс
Філіп Максим Олександрович, 4 курс
Лозовська Анастасія Максимівна, 1 курс
Беженар Анастасія Валеріївна, 2 курс
Дудка Ірина Ігорівна, 1 курс
Кіріл Олена Олексіївна, 3 курс

Студенти ЧНУ

переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузей знань та спеціальностей

у 2021/2022 н.р.

* Відповідно до наказу МОН України № 508 від 31 травня 2022 р., проведення II туру Конкурсу було скасовано. За рекомендацією МОН усі 137 учасників визнані переможцями першого етапу конкурсу і нагороджені дипломами.

п/п

Прізвище, ім'я та по батькові студента

Курс

Інститут / Факультет

Назва галузей знань, спе- ціальностей (спеціалізацій), з яких проводиться Конкурс

1.            

Пантелей Тетяна Ігорівна

5

Навчально-науковий інститут біології, хімії та біоресурсів

Екологія

2.             

Ларін Максим Володимирович

5

Навчально-науковий інститут біології, хімії та біоресурсів

Екологія

3.             

Сосновський Костянтин Сергійович

5

Навчально-науковий інститут біології, хімії та біоресурсів

Екологія

4.              

Борсук Надія Олександрівна

5

Навчально-науковий інститут біології, хімії та біоресурсів

Біологія

5.              

Бойко Кирило Вікторович

4

Навчально-науковий інститут біології, хімії та біоресурсів

Біотехнології та біоінженерія

6.              

Краснопірка Валентин Анатолійович

5

Навчально-науковий інститут біології, хімії та біоресурсів

Агрономія

7.              

Валін Максим Олександрович

5

Навчально-науковий інститут біології, хімії та біоресурсів

Біологія

8.              

Лупанов Денис Валерійович

Середюк Артем Георгійович

2

4

Навчально-науковий інститут біології, хімії та біоресурсів

Біотехнології та біоінженерія

9.              

Герман Олександр Олександрович

Гавриш Максим Сергійович

3

3

Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

Телекомунікації

10.           

Чоботар Олександр Михайлович

5

Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

Телекомунікації

11.           

Дорош Андрій Іонович

4

Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

12.           

Салега Олександр Вікторович

6

Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

13.            

Андрійчук Ксенія Миколаївна

Деревеснікова Євгенія Вікторівна

3

5

Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

Радіотехніка

14.           

Андрійчук Ксенія Миколаївна

Деревеснікова Євгенія Вікторівна

3

5

Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

Телекомунікації

15.             

Андрійчук Ксенія Миколаївна

Деревеснікова Євгенія Вікторівна

3

5

Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

Електроніка

16.           

Григорович Денис Миколайович

5

Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

Комп'ютерні науки

17.            

Веренко Олександр Сергійович

Губчак Віктор Олегович

4

3

Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

Електроніка

18.           

Дяконенко Богдан Вікторович

5

Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

Кібербезпека

19.            

Переверзева Катерина Вячеславівна

 

Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

Інженерія програмного забезпечення

20.            

Маркін Олександр Олександрович

5

Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

Фізика та астрономія

21.            

Євенчук Петро Іванович

4

Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

Мат еріалознавство

22.            

Грудей Яна Андріївна

4

Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

Середня освіта

(Трудове навчання та технології)

23.            

Стрельчук Анастасія Андріївна

4

Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

Середня освіта

(Трудове навчання та технології)

24.            

Мицканюк  Ярослав Васильович

5

Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

Енергетика

25.            

Дубняк Олександр Русланович

Ластівка Олександр Олегович

5

3

Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

Кібербезпека

26.            

Антоняк Станіслав Миколайович

5

Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

Комп'ютерна інженерія

27.            

Бужора Василь Олексійович

 

Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

Професійна освіта

28.           

Граб Богдан Васильович

5

Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

Професійна освіта

29.           

Княгніцький Віктор Андрійович

Константинова Ксенія Сергіївна

4

4

Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

Вид авництво та поліграфія

30.           

Шийчук Тарас Тарасович

5

Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

Професійна освіта

31.            

Неборак Майя Вітаївна

4

Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

Середня освіта

(Трудове навчання та технології)

32.           

Антоняк Станіслав Миколайович

5

Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

Інже нерія вбудованих систем

33.           

Обжелянський Григорій Юрійович

 

Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

Кібербезпека

34.           

Соколова Тетяна Олегівна

5

Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

Фізика та астрономія

35.       

Макотяк Денис Святославович

6

Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

Фізика та астрономія

36.          

Балаць Андрій Віталійович

5

Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

нформаційні системи і технології

37.          

Каланча Артем Дмитрович

5

Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

Комп'ютерні науки

38.          

Захаров Микита Миколайович

5

Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

Комп'ютерні науки

39.          

Фіцак Богдан Володимирович

4

Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

40.          

Харовська Ангеліна Володимирівна

3

Економічний ф-т

Фінанси і кредит

41.          

Нідзельська Софія Вадимівна

Іванческул  Артур Миколайович

1

Економічний ф-т

Економіка сільського господарства та

АПК

42.          

Гринюк Анастасія Анатоліївна

5

Економічний ф-т

Управління персоналом і економіка праці

43.          

Шелюжак Іванна Григорівна

6

Економічний ф-т

Управління персоналом і економіка праці

44.            

Мартинюк Анна Юріївна

4

Економічний ф-т

Фінанси і кредит

45.            

Волошина Тетяна Олександрівна

Мартищук Олександра Олексіївна

4

4

Економічний ф-т

Управління персоналом і економіка праці

46.            

Швайко Катерина Віталівна

3

Економічний ф-т

Цифровізація економіки

47.            

Калугарь Андрій Валентинович

4

Економічний ф-т

Фінанси і кредит

48.            

Войтоловський Еммануїл Ілліч

5

Економічний ф-т

Економічна кібербезпека

 

49.            

Панфілова Діана Вікторівна

4

Економічний ф-т

Економіка бізнесу

50.            

Бастраков Данііл Анатолійович

4

Економічний ф-т

Маркетинг

51.            

Лучик Павло Олегович

3

Економічний ф-т

Економіка

52.            

Комлєв Ігор Олександрович

3

Економічний ф-т

Економіка та управління національним

господарством

53.            

Польова Ольга Олександрівна

Карпенко Юлія Олегівна

5

5

Економічний ф-т

Фінансова безпека

54.            

Мельник Ярослав Васильович

5

 

Економічний ф-т

Фінансова безпека

55.            

Боднарь Мішель Леонідівна

5

Економічний ф-т

Маркетинг

56.            

Куничак Анна Михайлівна

3

Економічний ф-т

Облік і оподаткування

57.            

Смола Марина Русланівна

4

Економічний ф-т

Облік і оподаткування

58.            

Климців Назарій Ігорович

5

Економічний ф-т

Менеджмент організацій

59.            

Ковалик Анна Іванівна

Лучик Ірина Олегівна

5

5

Економічний ф-т

Економіка

60.            

Гриньова Дар'я Андріївна

4

Ф-т історії , політології та міжнародних відносин

Політологія

61.            

Автомчук Дарина Володимирывна

4

Ф-т історії , політології та міжнародних відносин

Між народні відносини, суспільні

комунікації та регіональні студії

62.            

 Кубашок Ірина Василівна

4

Ф-т історії , політології та міжнародних відносин

Археологія та методика викладання

історії

63.            

Швидюк Анастасія Сергіївна

4

Ф-т історії , політології та міжнародних відносин

Акт уальні питання співробітництва з Європейським Союзом

64.            

Давидян Владислава Романівна

2

Ф-т історії , політології та міжнародних відносин

Історія

65.            

Данилів Микола Володимирович

2

Ф-т історії , політології та міжнародних відносин

Археологія та методика викладання

історії

66.            

Садовяк Михайло Дмитрович

 

Ф-т історії , політології та міжнародних відносин

Археологія та методика викладання

історії

67.            

Чопа (Штефура) Леся Василівна

4

Ф-т історії , політології та міжнародних відносин

Історія і археологія

68.            

Микитчук Іван Дмитрович

3

Ф-т історії , політології та міжнародних відносин

Історія і археологія

69.            

Рудка Валдентина Андріївна

5

Ф-т історії , політології та міжнародних відносин

Між народні відносини, суспільні

комунікації та регіональні студії

70.            

Роман Тетяна Геннадівна

 

Ф-т історії , політології та міжнародних відносин

Пуб лічне управління та адміністрування

71.            

Малов Єгор Андрійович

 

Ф-т історії , політології та міжнародних відносин

Між народні відносини, суспільні

комунікації та регіональні студії

72.            

Гринишин Єгор Сергійович

4

Ф-т історії , політології та міжнародних відносин

Акт уальні питання співробітництва з

Європейським Союзом

73.            

Гривас Олександра Іванівна

3

Ф-т історії , політології та міжнародних відносин

Пуб лічне управління та адміністрування

74.            

Чулініна Регіна Олександрівна

5

Ф-т історії , політології та міжнародних відносин

Політологія

75.            

Дорош Анна Володимирівна

4

Ф-т історії , політології та міжнародних відносин

Політологія

76.            

Стратой Юлія Василівна

4

Ф-т історії , політології та міжнародних відносин

Політологія

77.            

Бутюк Надія Іванівна

3

Юридичний ф-т

Кримінальне право та кримінологія;

кримінально-виконавче право

78.            

Малофій Ксенія Андріївна

3

Юридичний ф-т

Кримінальне право та кримінологія;

кримінально-виконавче право

79.            

Лукіян Дана Анатоліївна

2

Юридичний ф-т

Право. Медичне право

80.            

Петровська Віра Сергіївна

5

Юридичний ф-т

Цивільне та сімейне право

81.            

Матущак Софія Андріївна

1

Юридичний ф-т

Земельне право; аграрне право;

екологічне право; природоресурсне право

82.            

Усата Юлія Анатолііївна

4

Юридичний ф-т

Фінансові розслідування

83.            

Дробко Марія Олексіївна

3

Юридичний ф-т

Адміністративне право і процес;

фінансове право;

інформаційне право

84.            

Колотило Марія Юріївна

4

Юридичний ф-т

Фінансові розслідування

85.            

Драгомецька Діана Віталіївна

4

Юридичний ф-т

Земельне право; аграрне право;

екологічне право; природоресурсне право

86.            

Драгомецька Діана Віталіївна

4

Юридичний ф-т

Службове право

87.            

Куляк-Кулька Анна-Софія Іванівна

3

Юридичний ф-т

Адміністративне право і процес;

фінансове право;

інформаційне право

88.            

Гриб Наталія Василівна

4

Юридичний ф-т

Службове право

89.            

Єримей Віталіна Русланівна

4

Юридичний ф-т

Фінансові розслідування

90.            

Пастух Дмитро Миколайович

4

Юридичний ф-т

Право

91.            

Лупу Аліна Віталіївна

4

Юридичний ф-т

Право. Конституційне судочинство

92.            

Волощук Вікторія Олександрівна

1

Юридичний ф-т

Право спеціалізація Конституційне прво зарубіжних країн

93.        

Шафранова Марія Олександрівна

2

Юридичний ф-т

Кримінальне право та кримінологія;

кримінально-виконавче право

94.          

Онофрейчук Олександра Сергіївна

2

Юридичний ф-т

Теорія та історія держави і права; історія

політичних і правових учень; філософія

права

95.          

Кейван Станіслава Петрівна

1

Юридичний ф-т

Теорія та історія держави і права; історія

політичних і правових учень; філософія

права

96.          

Талабан Ольга Петрівна

4

Географічний ф-т

географія

97.          

Тангер Максим Миколайович

4

Географічний ф-т

туризм

98.          

Катринін Олександр Олександрович

4

Географічний ф-т

Науки про Землю (Гідрометеорологія)

99.         

Сторощук Максим Ілліч

4

Географічний ф-т

Науки про Землю (Гідрометеорологія)

100.       

Коцюбан Ангеліна Павлівна

Жилко Наталія Павлівна

3

3

Географічний ф-т

Методика навчання природничо-

математичних дисциплін

101.       

Софійчук Ірина Ярославівна

5

Географічний ф-т

Методика навчання природничо-

математичних дисциплін

102.         

Алєксєєв Владислав Володимирович

5

Географічний ф-т

Методика навчання природничо-

математичних дисциплін

103.         

Хникіна Марина Володимирівна

4

Географічний ф-т

Менеджмент організацій

104.         

Палагнюк Ольга Дмитрівна

4

Географічний ф-т

Географія

105.         

Клепіковський Дмитро Олегович

Вербіщук Богдан Тарасович

4

4

Географічний ф-т

Географія

106.         

Тирон Оксана Олександрівна

5

Ф-т педагогіки, психології та соціальної роботи

Початкова освіта

107.         

Гудан Діана Ігорівна

5

Ф-т педагогіки, психології та соціальної роботи

Початкова освіта

108.         

Шостак Анна Олександрівна

5

Ф-т педагогіки, психології та соціальної роботи

Загальна та соціальна психологія

109.         

Зелінська Вікторія Володимирівна

5

Ф-т педагогіки, психології та соціальної роботи

Загальна та соціальна психологія

110.         

Катеринюк Христина Михайлівна

5

Ф-т педагогіки, психології та соціальної роботи

Початкова освіта

111.         

Лісовський Владислав Костянтинович

5

Ф-т педагогіки, психології та соціальної роботи

Педагогічна та вікова психологія

112.         

Щеголевата Юлія Вячеславівна

4

Ф-т педагогіки, психології та соціальної роботи

Дошкільна освіта

113.         

Андрійчук Анастасія Тарасівна

4

Ф-т педагогіки, психології та соціальної роботи

Дошкільна освіта

114.         

Гаркот Галина Василівна

3

Ф-т педагогіки, психології та соціальної роботи

Дошкільна освіта

115.         

Микитюк Олеся Степанівна

4

Ф-т фізичної культури та здоров'я людини

Фізична культура і спорт (фізична культура

116.         

Мікул Марія Миколаївна

5

Ф-т фізичної культури та здоров'я людини

Фізична культура і спорт (фізична культура

117.         

Турченяк Станіслава Анатоліївна

5

Ф-т фізичної культури та здоров'я людини

Фізична культура і спорт (фізична культура

118.         

Толок Катерина Віталіївна

5

Ф-т фізичної культури та здоров'я людини

Фізи чна терапія, ерготерапія

119.         

Докаль Олександр Володимирович

5

Ф-т фізичної культури та здоров'я людини

Фізи чна терапія, ерготерапія

120.         

Корнєєва Вікторія Олександрівна

5

Ф-т фізичної культури та здоров'я людини

Фізи чна терапія, ерготерапія

121.           

Щочкіна Катерина Віталіївна

2

Ф-т фізичної культури та здоров'я людини

Фізична культура і спорт спеціалізація  спорт

122.     

Руснак Олександра Олександрівна

3

Ф-т фізичної культури та здоров'я людини

Фізична культура і спорт спеціалізація  спорт

123.         

Гаврилова Любов Сергіївна

4

Ф-т фізичної культури та здоров'я людини

Фізична культура і спорт спеціалізація  Фізична культура і спорт

124.         

Карпова Каріна Сергіївна

4

Ф-т фізичної культури та здоров'я людини

Фізична культура і спорт спеціалізація  Фітнес і рекреація

125.         

Буркова Анна Русланівна

3

Ф-т фізичної культури та здоров'я людини

Фізична культура і спорт спеціалізація  Фітнес і рекреація

126.         

Терлецька Маргарита Миколаївна

3

Ф-т фізичної культури та здоров'я людини

Фізична культура і спорт спеціалізація  Фітнес і рекреація

127.         

Мінтянська Олександра Вадимівна

2

Ф-т фізичної культури та здоров'я людини

Фізична культура і спорт спеціалізація  спорт

128.         

Павлюк Максим Ігорович

4

Ф-т математики та інформатики

Комп’ютерні науки

129.       

Шанін Антон Андрійович

5

Ф-т математики та інформатики

Інженерія програмного забезпечення

130.         

Диренко Віктор Вікторович

 

Ф-т математики та інформатики

Математика та статистика.

Прикладна математика (механіка)

131.         

Бузиновська Анастасія Русланівна

4

Ф-т математики та інформатики

Методика навчання природничо-

математичних дисциплін

132.         

Попаденко Антон Ігорович

5

Філологічний ф-т

Філософія

133.        

Байрамов Алі Мірзабей-Огли

4

Філологічний ф-т

Філософія

134.         

Кінделевич Катерина Олександрівна

5

Філологічний ф-т

Українська мова , література (з методикою їх викладання)

135.         

Куліченко Ярослава Валеріївна

3

Філологічний ф-т

культорологія

136.         

Ярема Олександр Васильович

4

Філологічний ф-т

Філософія

137.         

Герман Олександра Георгіївна

3

Ф-т архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва

Арх ітектура та містобудування

 

Студенти ЧНУ

переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузей знань та спеціальностей

у 2020/2021 н.р.

ПІП

Курс

Факультет / інститут

Назва конкурсу

Диплом, ступінь

1

Попаденко Антон Ігорович

5

Філологічний факультет

Філософія

І

2

Гринишин Єгор Сергійович

4

Історії, політології та міжнародних відносин

Політологія

І

3

Циба Богдан Васильович

6

Навчально-науковий інститут біології, хімії та біоресурсів

Біологія

І

4

Стратійчук Андрій Сергійович

4

Навчально-науковий інститут біології, хімії та біоресурсів  

Біологія

І

5

Толок Віктор Сергійович

5

Факультет фізичної культури та здоров'я людини,

Фізична терапія, ерготерапія

І

6

Владичан Анастасія Сергіївна

4

Факультет фізичної культури та здоров'я людини

Фізична культура і спорт

ІІ

7

Нікіфоров Петро Станіславович

4

Економічний факультет

Фінанси і кредит

ІІ

8

Пастух Дмитро Миколайович

4

Юридичний факультет

Кримінальне право та кримінологія; кримінально виконавче право

ІІ

9

Скопецький Дмитро Вікторович

6

Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

Комп'ютерні науки

ІІ

10

Качмарик Діана Юріївна

5

Навчально-науковий інститут біології, хімії та біоресурсів  

Біотехнології та біоінженерія

ІІ

11

Андрійчук Ксенія Миколаївна

3

Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

Радіотехніка

ІІ

12

Деревеснікова Євгенія Вікторівна

5

Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

Радіотехніка

ІІ

13

Владичан Анастасія Сергіївна

4

Факультет фізичної культури та здоров'я людини

Фізична культура і спорт

ІІ

14

Бординюк Діана Віталіївна

4

Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

Видавництво та поліграфія

ІІ

15

Васін Ігор Михайлович

6

Економічний факультет

Фінанси і кредит

ІІІ

16

Калугарь Андрій Валентинович

4

Економічний факультет

Страхування

ІІІ

17

Борук Олена Сергіївна

6

Навчально-науковий інститут біології, хімії та біоресурсів  

Екологія

ІІІ

18

Готинчан Андрій Георгійович

5

Навчально-науковий інститут біології, хімії та біоресурсів  

Хімія

ІІІ

19

Антоняк Станіслав Миколайович

5

Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

Інформатика і кібернетика

ІІІ

20

Мочернюк Тарас Миколайович

6

Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

Інформатика і кібернетика

ІІІ

21

Герман Юрій Володимирович

6

Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

Інженерія вбудованих систем

ІІІ

22

Кирстя Андрій Генадійович

4

Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

Інженерія вбудованих систем

ІІІ

23

Угринчук Сергій Миколайович

6

Факультет фізичної культури та здоров'я людини,

Фізична терапія, ерготерапія

ІІІ

24

Сутаєв Ілля Ігорович

5

Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи

Соціальна робота

ІІІ

25

Бурак Іван Іванович

5

Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

Професійна освіта

ІІІ

27

Захарчук Марія Танасіївна

5

Історії, політології та міжнародних відносин

Історія і археологія

ІІІ

28

Колієнко Анжеліка Анатоліївна

5

Історії, політології та міжнародних відносин

Історія і археологія

ІІІ

29

Паламарюк Тетяна Степанівна

5

Економічний факультет

Управління персоналом і економіка праці

ІІІ

30

Бажан Олександра Миколаївна

4

Економічний факультет

Облік і оподаткування

ІІІ

31

Колотіло Марія Юріївна

4

Юридичний факультет

Кримінальне право та кримінологія; кримінально виконавче право

ІІІ

32

Паш Ярина Василівна

3

Юридичний факультет

Цивільне та сімейне право

ІІІ

 

Студенти ЧНУ 

переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузей знань та спеціальностей

у 2019/2020 н.р.

Прізвище, ім’я та по батькові студента

Прізвище, ім’я та по батькові наукового керівника, посада

Галузь знань і спеціальність

Факультет/ Інститут

 

Диплом I ступеня

1

Стьопкін Андрій Олегович

Ротар Наталія Юріївна, професор

Політологія

Факультет історії, політології та міжнародних відносин

 

2

Бурега Василь Васильович

Круглашов Анатолій Миколайович, завідувач кафедри

Політологія

Факультет історії, політології та міжнародних відносин

 

3

Колосівський Назарій Ігорович

Костащук Іван Іванович, доцент

Географія

Географічний факультет

 

Диплом II ступеня

4

Карпенко Юлія Олегівна

Саінчук Наталія Валеріївна, доцент

Фінанси і кредит

Економічний факультет

 

5

Мойсюк Олександр Васильович

Саміла Андрій Петрович, доцент

Метрологія та інформаційно вимірювальна техніка

Інститут фізико технічних та комп’ютерних наук

 

6

Сафронов Ігор Сергійович

Саміла Андрій Петрович, доцент

Метрологія та інформаційно вимірювальна техніка

Інститут фізико технічних та комп’ютерних наук

 

7

Каручеру Оксана Андріївна

Худий Олексій Ігорович, доцент

Біотехгнології та біоінженерія

Інститут біології, хімії та біоресурсів

 

8

Апостолюк Михайло Васильович

Вовчук Дмитро Анатолійович, асистент

Радіотехніка

Інститут фізико технічних та комп’ютерних наук

 

9

Хобзей Микола Михайлович

Вовчук Дмитро Анатолійович, асистент

Радіотехніка

Інститут фізико технічних та комп’ютерних наук

 

10

Лістау Карина Олегівна

Доцюк Лідія Георгіївна, професор

Фізична терапія, ерготерапія

Факультет фізичної культури та здоров’я людини

 

11

Савчук Анастасія Іванівна

Колосінська Мар'яна Іванівна, доцент

Туризм

Факультет фінансів, підприємництва та обліку

 

Диплом III ступеня

12

Василенко Марина Вікторівна

Колтунович Тетяна Анатоліївна, доцент

Дошкільна освіта

Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи

 

13

Нігда Альона Василівна

Гакман Анна Вікторівна, доцент

Фізична культура і спорт

Факультет фізичної культури та здоров’я людини

 

14

Ксенофонтова Анастасія Юріївна

Скляр Євгенія Володимирівна, доцент

Підприємництво

Факультет фінансів, підприємництва та обліку

 

15

Первуляк Ірина Василівна

Скляр Євгенія Володимирівна, доцент

Підприємництво

Факультет фінансів, підприємництва та обліку

 

16

Ткач Владислав Олегович

Верига Андрій Дмитрович, асистент

Електроніка

Інститут фізико технічних та комп’ютерних наук

 

17

Мирчик Андрій Ярославович

Верига Андрій Дмитрович, асистент

Електроніка

Інститут фізико технічних та комп’ютерних наук

 

18

Свищ Микола Васильович

Крамар Валерій Максимович, завідувач кафедри

Професійна освіта

Інститут фізико технічних та комп’ютерних наук

 

 

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності