Перейти до основного вмісту

Для розвитку університету важливим є залучення талановитих і перспективних студентів до наукової та інноваційної діяльності. Талановита молодь університету закріплена за досвідченими викладачами та розподілена за науковими гуртками і проблемними групами.

В університеті функціонує 80 наукових гуртків, а також наукова робота студентів на кафедрах здійснюється в межах проблемних груп, товариств тощо. До роботи у цих студентських наукових об’єднаннях залучено понад 1200 студентів.

Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва гуртка

Кафедра, на якій діє гурток

Культивування гідробіонтів різних таксономічних груп з метою одержання цінних харчових продуктів та біологічно активних речовин

 

 

Кафедра біохімії та біотехнології

Аліментарна депривація протеїну та окислювальні процеси в організмі тварин

Корекція патологічних станів високочистими комбінованими препаратами на основі есенціальних нутрієнтів (ретиноїди, кальцифероли, поліненасичені жирні кислоти) та низькорівневою лазерною терапією

ЕКОС

Кафедра екології та біомоніторингу

Структурно-функціональна організація та еволюція геному

 

 

Кафедра молекулярної генетики та біотехнології

Молекулярно-генетичні та біохімічні механізми абіотичного стресу

Apis mellifera: Фізіологія, біохімія та генетика

Синтез та дослідження органічних сполук

Кафедра хiмiї та експертизи харчової продукції

Студентська наукова проблемна група «Проблеми і перспективи збереження фіторізноманіття»

Кафедра ботаніки, лісового і садово-паркового господарства

Землевпорядник

Кафедра геоматики, землеустрою та агроменеджменту

Студентські наукові товариства

СНТ ім. П.О. Кучинського

ЕКОС

Перейти на сторінку НН ІБХБ

Назва гуртка

Кафедра, на якій діє гурток

Штучний інтелект

Кафедра комп'ютерних наук

Управління ІТ-проектами та бізнес-аналіз («IT PM & BA»)

IT-академія кафедри комп’ютерних наук

Hard and Soft

Кафедра математичних проблем управління і кібернетики

Проектно-технологічна діяльність в сучасній школі

Кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики

Актуальні дослідження в інженерній педагогіці

Студентське конструкторське бюро „АЛЕФ”

Кафедра радiотехнiки та інформаційної безпеки

 

Студентські наукові товариства

Осередок міжнародного товариства оптики та фотоніки (SPIE)

Осередок американського оптичного товариства OPTICA

Осередок IEEE (інженерів-електриків)

Перейти на сторінку НН ІФТКН

Назва гуртка

Кафедра, на якій діє гурток

Центр креативного підприємництва та лідерства

Кафедра бізнесу та управління персоналом

Сучасний менеджмент: тенденції, проблеми та перспективи розвитку

Кафедра економiчної теорiї, менеджменту і адміністрування

Лабораторія реклами та дизайну

Кафедра маркетингу, інновацій та регіонального розвитку

Студія «Event marketing»

Аналітик

Кафедра облiку, аналізу і аудиту

Фінансист

Кафедра фiнансiв і кредиту

Страховик & Страхувальник

Фінансовий аналітик

Перейти на сторінку Економічного факультету

Назва гуртка

Кафедра, на якій діє гурток

«PER LINGUA AD ASTRA»

Кафедра англійської мови

Carpe diem!

Актуальні проблеми методики викладання англійської мови»

Проблеми теорії і методики навчання іноземних мов в 21 столітті

Алгоритм наукового дослідження для майбутніх перекладачів»

Кафедра комунікативної лінгвістики та перекладу

Наукове дослідження як об’єкт діяльності майбутніх перекладачів

Актуальні проблеми наукових досліджень у перекладознавстві та комунікативній лінгвістиці»

Основи наукових досліджень з методики навчання іноземних мов та перекладу

Наукові засади дослідження з методики викладання перекладу»

Лінгвістичні теорії та лінгвокультурні аспекти другої іноземної мови (англійської)

Науково-практичні аспекти перекладу як акту міжмовної комунікації

Творча лабораторія перекладача: письмовий переклад

Творча лабораторія перекладача: усний переклад

Німецька мова та література

Кафедра германського, загального і порівняльного мовознавства

Німецько-український переклад

Translatio

Кафедра романської філології та перекладу

Формування науково-дослідної компетентності майбутнього вчителя французької мови у ЗЗСО

Перейти на сторінку Факультету іноземних мов

Науковий гурток «Етнос»

Студентські наукові товариства

Студентське Наукове Історичне Товариство (СНІТ)

Політологічне наукове товариство

Перейти на сторінку Факультету історії, політології та міжнародних відносин

Назва гуртка

Кафедра, на якій діє гурток

Студентський науково-дослідний гурток

Кафедра педагогіки і соціальної роботи

Проблеми виховання у сучасному дошкіллі

Кафедра педагогіки та психології дошкільної освіти

Пошук

Кафедра педагогіки та методики початкової освіти

Музичний краєзнавець

Кафедра музики

Цифрограм Music

Гурток волонтерської практики

Кафедра психології

Психея

Кафедра практичної психології

Перейти на сторінку Факультету педагогіки, психології та соціальної роботи

Назва гуртка

Кафедра, на якій діє гурток

Оптимізація навчально-тренувального процесу студентів-спортсменів

Кафедра теорії та методики фізичного виховання і спорту

Організаційно-методичні основи олімпійської освіти

в навчальних закладах

Історичні, соціально-економічні та психологічні засади 

фізичного виховання молодого покоління: проблеми і досягнення

Актуальні питання спортивної підготовки 

спортсменів різної кваліфікації

Організаційно-методичні основи рекреації 

різних груп населення та спорту

Спортивний менеджер

Впровадження здоров’язбережувальних технологій у навчальному процесі ЗНЗ

Кафедра фізичної культури та основ здоров’я

Актуальні проблеми теорії і методики фізичного виховання

Оздоровчо-рекреаційна рухова активність студентської молоді

Компетентнісний підхід  підготовки майбутніх учителів фізичної культури до роботи в умовах НУШ

Сучасна фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях, при ушкодженнях опорно-рухового апарату та захворюваннях різних систем організму

Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги

Сучасна фізична терапія при захворюваннях внутрішніх органів і обміну речовин

Сучасна фізична реабілітація хворих с порушеннях зору і слуху

Молодий науковець

Кафедра фізичного виховання

Перейти на сторінку Факультету фізичної культури та здоров’я людини

Назва гуртка

Кафедра, на якій діє гурток

Науковий гурток української мови

Кафедра сучасної української мови

Літературна студія імені Степана Будного

Кафедра української літератури

Літературна студія «Art Hunters Club

Науковий гурток

Кафедра історії та культури української мови

Актуальні питання зарубіжної літератури і теорії літератури

Кафедра зарубіжної літератури та теорії літератури

Соціальні альтернативи

Кафедра філософії та культурології

Науковий гурток імені Петрічейку Хаждеу

Кафедра румунської та класичної філології

 

Студентські наукові товариства

«Academia orthodoха»

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених

Перейти на сторінку Філологічного факультету

Назва гуртка

Кафедра, на якій діє гурток

Німецьке права

Кафедра Європейського права та порівняльного правознавства

Міжнародне права

Студентський науковий гурток імені Карла Гіллера

Кафедра кримінального права і криміналістики

Інновації та права людини

Кафедра теорії права та прав людини

Лабораторія прав людини

Трудове право; Право соціального забезпечення

Кафедра приватного права

Цивільне право

Конституційне право

Кафедра публічного права

Адміністративне право

Перейти на сторінку Юридичного факультету

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності