Перейти до основного вмісту

ПЛАН

роботи Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

на 2023-2024 н. р.

 

п/п

Назва

Дата проведення

Відповідальні

1

Організація освітнього процесу в 2023-2024 н.р.

серпень

ректор Роман ПЕТРИШИН

Розподіл ставок професорсько-викладацького складу на 2023-2024 н.р.

ректор Роман ПЕТРИШИН, начальник планово-фінансового відділу Наталія КОБІТОВИЧ

2

Моніторинг успішності здобувачів освіти за результатами літньої екзаменаційної сесії 2022-2023 н.р.

вересень

Перший проректор
Василь БАЛУХ

Результати підготовки випускників 2022-2023 н.р. ОР «Бакалавр» та «Магістр» за підсумками роботи ЕК

центр забезпечення якості освіти (навчальний відділ) Марія ІВАНЧУК

3

Обрання голови Вченої ради університету

вересень

організаційний комітет

Обрання заступника голови Вченої ради університету

голова Вченої ради університету

4

1. Підсумки вступної кампанії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича в 2023 р.

жовтень

перший проректор

Василь БАЛУХ

2. Затвердження Положення та Регламенту Вченої ради університету

заступник голови Вченої ради університету, декан економічного факультету Руслан БІЛОСКУРСЬКИЙ

3. Затвердження календарного плану роботи Вченої ради

ректор Роман ПЕТРИШИН

4. Створення комісій Вченої ради університету

ректор Роман ПЕТРИШИН

5

1. Результати проведення комплексного моніторингу якості підготовки фахівців географічного факультету

листопад

голова комісії

2. Затвердження положень та планів роботи комісій Вченої ради університету

голови комісій

6

 

1. Затвердження Правил прийому до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича в 2024 році

грудень

відповідальний секретар приймальної комісії

Максим МАРИЧ

2. Затвердження Правил прийому до Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» в 2024 році

директор Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Олександр СОБЧУК

3. Перспективні напрями розвитку наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності Університету

голова постійної комісії, директор навчально-наукового інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук Олег АНГЕЛЬСЬКИЙ

7

1. Звіт за підсумками фінансово-господарської діяльності університету за 2023 рік

січень

в.о. головного бухгалтера

Ірина ЦИМБАЛЮК

2. Ухвалення фінансового плану (кошторису) Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на 2024 рік

начальник планово-фінансового відділу Наталія КОБІТОВИЧ

8

 

1. Рівень підготовки здобувачів вищої освіти за результатами зимової екзаменаційної сесії 2023-2024 н.р.

лютий

перший проректор

Василь БАЛУХ

2. Якісні характеристики підготовки випускників 2022-2023 н.р. за ОР «Магістр» (підсумками роботи ЕК)

центр забезпечення якості освіти (навчальний відділ) Марія ІВАНЧУК

3. Стратегічні напрями інформаційної діяльності Університету

голова постійної комісії, професор кафедри української літератури Володимир АНТОФІЙЧУК

9

1. Звіт за підсумками наукової та науково-технічної діяльності університету за 2023 р.

березень

проректор з наукової роботи

Андрій САМІЛА

2. Міжнародна діяльність університету в 2023 р.

начальник відділу міжнародних зв’язків

Сергій ЛУКАНЮК

10

1. Результати проведення комплексного моніторингу якості підготовки фахівців факультету історії, політології та міжнародних відносин

квітень

голова комісії

2. Інформація про стан інфраструктури університету

проректор з науково-педагогічної роботи з питань навчально-організаційного процесу

Дмитро ФЕДОРЦОВ

3. Стратегічні напрями діяльності Університету з популяризації академічної доброчесності

голова постійної комісії, декан факультету іноземних мов

Ірина ОСОВСЬКА

11

1. Звіт про діяльність університету в гуманітарній сфері

травень

проректор з науково-педагогічної роботи з питань навчально-виховного процесу Тамара МАРУСИК

2. Інформація про діяльність студентського самоврядування та його участь в управлінні університетом

голова студентського парламенту

12

1. Підготовка університету до вступної кампанії

червень

відповідальний секретар приймальної комісії Максим МАРИЧ

2. Звіти голів комісій Вченої ради про роботу у 2023-2024 навчальному році

голови комісій

 

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності