Перейти до основного вмісту

Інститути, факультети і кафедри

Навчально-науковий інститут біології, хімії та біоресурсів Навчально-науковий інститут біології, хімії та біоресурсів

Кафедра біохімії та біотехнології
Кафедра ботанікита природоохоронної діяльності
Кафедра екології та біомоніторингу
Кафедра геоматики, землеустрою та агроменеджменту
Кафедра молекулярної генетики та біотехнології
Кафедра хімїі та експертизи харчової продукції
Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

Кафедра електроніки і енергетики
Кафедра кореляційної оптики
Кафедра оптики та видавничо-поліграфічної справи
Кафедра радіотехніки та інформаційної безпеки
Кафедра комп'ютерних наук
Кафедра комп'ютерних систем та мереж
Кафедра математичних проблем управління і кібернетики
Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем
Кафедра інформаційних технологій та комп’ютерної фізики
Кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики
Кафедра термоелектрики та медичної фізики
Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва

Кафедра архітектури та збереження об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
Кафедра будівництва
Кафедра декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва
Кафедра містобудування та урбаністики
Географічний факультет Географічний факультет

Кафедра географії та менеджменту туризму
Кафедра географії України та регіоналістики
Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту
Кафедра фізичної географії, геоморфології та палеогеографії
Кафедра геодезії, картографії та управління територіями
Економічний факультет Економічний факультет

Кафедра бізнесу та управління персоналом
Кафедра економіко-математичного моделювання
Кафедра економічної теорії, менеджменту та адміністрування
Кафедра маркетингу, інновацій та регіонального розвитку
Кафедра міжнародної економіки
Кафедра обліку, аналізу і аудиту
Кафедра фінансів і кредиту
Факультет іноземних мов Факультет іноземних мов

Кафедра англійської мови
Кафедра германської філології та перекладу
Кафедра іноземних мов для гуманітарних факультетів
Кафедра іноземних мов для природничих факультетів
Кафедра комунікативної лінгвістики та перекладу
Кафедра романської філології та перекладу
Факультет історії, політології та міжнародних відносин Факультет історії, політології та міжнародних відносин

Кафедра всесвітньої історії
Кафедра історії України
Кафедра міжнародних відносин та суспільних комунікацій
Кафедра політології та державного управління
Кафедра сучасних іноземних мов та перекладу
Факультет математики та інформатики Факультет математики та інформатики

Кафедра алгебри та інформатики
Кафедра диференціальних рівнянь
Кафедра математичного аналізу
Кафедра математичного моделювання
Кафедра прикладної математики та інформаційних технологій
Факультет педагогіки,  психології та соціальної роботи Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи

Кафедра педагогіки та соціальної роботи
Кафедра музики
Кафедра педагогіки та методики початкової освіти
Кафедра педагогіки і психології дошкільної та спеціальної освіти
Кафедра практичної психології
Кафедра психології
Факультет фізичної культури та здоров'я людини Факультет фізичної культури та здоров'я людини

Кафедра військової підготовки
Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги
Кафедра фізичної культури та основ здоров’я
Кафедра теорії та методики фізичного виховання і спорту
Кафедра фізичного виховання
Філологічний факультет Філологічний факультет

Кафедра журналістики
Кафедра зарубіжної літератури та теорії літератури
Кафедра історії та культури української мови
Кафедра румунської та класичної філології
Кафедра сучасної української мови
Кафедра української літератури
Кафедра філософії та культурології
Юридичний факультет Юридичний факультет

Кафедра публічного права
Кафедра кримінального права
Кафедра Міжнародного права та порівняльного правознавства
Кафедра процесуального права
Кафедра теорії права та прав людини
Кафедра приватного права
Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича»

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності