Перейти до основного вмісту

Інформація про прийняття дисертації до розгляду:

Здобувач наукового ступеня доктора філософії: Дідух Віталія Віталіївна

Спеціальність: 015 Професійна освіта

Тема дисертації: «Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до взаємодії з учасниками освітнього процесу на засадах педагогіки партнерства»

Науковий керівник: Федірчик Тетяна Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Захист дисертації: 10.12.2021 11:00 м. Чернівці, вул. Рівненська, 14, корпус 8, ауд. 415

Наказ МОН України «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії».

Анотація дисертації.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.

Дисертаційна робота.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.

Відгуки офіційних опонентів:
– Матвієнко О.В.
– Цюняк О.П.

Адреси для зауважень: [email protected]

Звукозапис захисту дисертації.

Відеозапис захисту дисертації.

Наказ МОН України «Про затвердження рішень Атестаційної колегії міністерства».

Рішення спеціалізованих вчених рад про присудження ступеня доктора філософії.

Наказ ректора Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича «Про видачу диплома доктора філософії».

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності