Лазоревич Ірина Русланівна

Інформація про прийняття дисертації до розгляду:

Здобувач наукового ступеня доктора філософії: Лазоревич Ірина Русланівна

Спеціальність: 031 Релігієзнавство

Тема дисертації: Аксіосфера сакрального в мистецтві сьогодення: релігійно-антропологічний контекст і діалогічний потенціал

Науковий керівник: Бродецький Олександр Євгенович, доктор філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії та культурології філологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Захист дисертації:  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 76.051.025

Пряма трансляція на каналі Спецради у Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UC7PNEvK5g8CET3dTxA-x0yQ

Наказ ректора Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича «Про утворення спеціалізованої вченої ради».

Повідомлення про утворення разової спеціалізованої вченої ради.

Анотація дисертації

Дисертаційна робота

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.

Відгуки офіційних опонентів:

Відгуки рецензентів: 

Адреси для зауважень: 

Відеозапис захисту дисертації

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії.

Наказ ректора Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича «Про видачу диплома доктора філософії».

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності