Перейти до основного вмісту

Інформація про прийняття дисертації до розгляду:

Здобувач наукового ступеня доктора філософії: Редьква Андрій Михайлович

Спеціальність: 035 Філологія

Тема дисертації: Фоносемантичні особливості публіцистичних текстів (на матеріалі промов німецькомовних політиків)

Науковий керівник: Кушнерик Володимир Іванович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри комунікативної лінгвістики та перекладу факультету іноземних мов Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Захист дисертації: 

РАЗОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 76.051.041

Пряма трансляція на каналі Спецради у Youtube (відповідно до повідомлення):

https://www.youtube.com/channel/UC7PNEvK5g8CET3dTxA-x0yQ

Наказ ректора Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича «Про утворення спеціалізованої вченої ради».

Повідомлення про утворення разової спеціалізованої вченої ради.

Анотація дисертації

Дисертаційна робота

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.

Відгуки офіційних опонентів:

Відгуки рецензентів: 

Адреси для зауважень: 

[email protected]

Відеозапис захисту дисертації (файл 1), (файл 2)

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ ректора Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича «Про видачу диплома доктора філософії»

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності