Перейти до основного вмісту

Інформація про прийняття дисертації до розгляду:

Здобувач наукового ступеня доктора філософії: Кравцова Оксана Анатоліївна

Спеціальність: 035 Філологія

Тема дисертації: «Функційні параметри переповідних конструкцій у дискурсивно-жанрових виявах української мови»

Науковий керівник: Шабат-Савка Світлана Тарасівна, завідувач кафедри сучасної української мови, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри сучасної української мови ЧНУ імені Юрія Федьковича

Захист дисертації: 12.05.2021 10:00 м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, корпус 6, ауд.58

Наказ МОН України «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії».

Анотація дисертації.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.

Дисертаційна робота.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.

Відгуки офіційних опонентів:

Адреси для зауважень: 

Звукозапис захисту дисертації.

Відеозапис захисту дисертації.

Наказ МОН України «Про затвердження рішень Атестаційної колегії міністерства».

Рішення спеціалізованих вчених рад про присудження ступеня доктора філософії.

Наказ ректора Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича «Про видачу диплома доктора філософії».

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності