Бзова Лаура Георгіївна

Інформація про прийняття дисертації до розгляду:

Здобувач наукового ступеня доктора філософії: Бзова Лаура Георгіївна

Спеціальність: 081 Право

Тема дисертації:  «Принцип обґрунтованості рішень Конституційного Суду України»

Науковий керівник: Щербанюк Оксана Володимирівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри процесуального права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Захист дисертації: 21.12.2021 10:00 м. Чернівці, вул. Університетська, 19, ауд.310

Пряма трансляція за посиланням: https://youtu.be/bZnO1O2SJ6o

Наказ МОН України «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії».

Анотація дисертації.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.

Дисертаційна робота.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.

Відгуки офіційних опонентів:

Адреси для зауважень: 

Звукозапис захисту дисертації.

Відеозапис захисту дисертації.

Наказ МОН України «Про затвердження рішень Атестаційної колегії міністерства».

Рішення спеціалізованих вчених рад про присудження ступеня доктора філософії.

Наказ ректора Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича «Про видачу диплома доктора філософії».

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності