Перейти до основного вмісту

Інформація про прийняття дисертації до розгляду:

Здобувач наукового ступеня доктора філософії: Рошка Надія Михайлівна

Спеціальність: 091 Біологія

Тема дисертації: 5S рибосомна ДНК та гени СО1-СО2 як молекулярні маркери в оцінці генетичного різноманіття комах

Науковий керівник: Волков Роман Анатолійович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри молекулярної генетики та біотехнології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Захист дисертації: 23.11.2023 14:30 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича в режимі реального часу за допомогою засобів відеозвʼязку

РАЗОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 76.051.035

Пряма трансляція на каналі Спецради у Youtube (відповідно до повідомлення):

https://www.youtube.com/channel/UC7PNEvK5g8CET3dTxA-x0yQ

Наказ ректора Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича «Про утворення спеціалізованої вченої ради».

Повідомлення про утворення разової спеціалізованої вченої ради.

Анотація дисертації

Дисертаційна робота

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгуки офіційних опонентів:

Відгуки рецензентів: 

Адреси для зауважень: 

[email protected]

Відеозапис захисту дисертації (файл 1), (файл 2)

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ ректора Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича «Про видачу диплома доктора філософії»

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності