Перейти до основного вмісту

Інформація про прийняття дисертації до розгляду:

Здобувач наукового ступеня доктора філософії: Вережак Ганна Петрівна

Спеціальність: 113 Прикладна математика

Тема дисертації: Нелокальна багатоточкова за часом задача для еволюційних псевдодиференціальних рівнянь у просторах типу S

Науковий керівник: Городецький Василь Васильович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри алгебри та інформатики ЧНУ імені Юрія Федьковича

Захист дисертації: 17.12.2020 10:00 вул. Університетська, 28, ауд.18

Наказ МОН України «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії».

Анотація дисертації.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.

Дисертаційна робота.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.

Відгуки офіційних опонентів:

- проф. Конет І.М.

- проф. Лопушанська Г.П.

Адреси для зауважень: [email protected], [email protected] 

Звукозапис захисту дисертації.
Відеозапис захисту дисертації.
Наказ МОН України «Про затвердження рішень Атестаційної колегії міністерства».
Наказ ректора Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича «Про видачу диплома доктора філософії».

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності