Перейти до основного вмісту

Пошук нормативних документів

Шукайте нормативні документи
Знайдено документів: 67
 1. Від 29 вересня 2015 протокол № 9
  Положення про конкурс на оновлення матеріально-технічної бази наукових та навчальних підрозділів
 2. Від 10 травня 2015 № 1005
  Наказ про затвердження Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)
 3. Від 29 квітня 2015 № 266
  Постанова КМУ “Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти”
 4. Від 09 лютого 2015 протокол № 1
  Положення про переведення на навчання за кошти державного бюджету студентів денної та заочної форм навчання, які здобувають освіту за кошти фізичних або юридичних осіб
 5. Від 01 липня 2014 № 1556-VII
  Закон України "Про вищу освіту"
 6. Від 28 лютого 2013 протокол № 3
  Положення про визначення вартості науково-технічної продукції, що створена у процесі виконання наукових тематик
 7. Від 16 вересня 2011 протокол № 6
  Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності
Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності