Перейти до основного вмісту

Пошук нормативних документів

Шукайте нормативні документи
Знайдено документів: 69
 1. Від 27 квітня 2020 протокол № 4
  Положення про засади безконфліктних комунікацій та врегулювання спорів учасників освітнього процесу
 2. Від 27 квітня 2020 протокол № 4
  Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм
 3. Від 27 лютого 2020 протокол № 2
  Положення про контроль і систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти
 4. Від 24 лютого 2020 протокол № 2
  Положення про індивідуальний графік навчання студентів
 5. Від 24 лютого 2020 протокол № 2
  Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення, переведення, надання академічної відпустки здобувачам вищої освіти
 6. Від 03 лютого 2020 протокол № 1
  Положення про апеляцію на результати підсумкового семестрового контролю знань студентів
 7. Від 26 грудня 2019 протокол № 12
  Етичний кодекс Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
 8. Від 23 грудня 2019 протокол № 12
  Положення про виявлення та запобігання академічному плагіату
 9. Від 18 листопада 2019 № 341
  Інструкція з діловодства
 10. Від 28 жовтня 2019 № 10
  Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників
Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності