Нормативні документи

Пошук нормативних документів

Шукайте нормативні документи
Знайдено документів: 65
 1. Від 02 листопада 2020 протокол № 10
  Положення про науково-технічну раду
 2. Від 29 березня 2021 протокол № 4
  Положення про друк періодичних видань за кошти університету
 3. Від 25 травня 2020 протокол № 5
  Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та організацію роботи Екзаменаційної комісії
 4. Від 31 серпня 2020 протокол № 7
  Положення про порядок проведення внутрішнього моніторингу якості освітньої діяльності та якості вищої освіти
 5. Від 31 серпня 2020 протокол № 7
  Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти
 6. Від 24 квітня 2018 протокол № 5
  Положення про технологію електронного навчання
 7. Від 30 червня 2020 протокол № 6
  Положення про порядок реалізації студентами права на вибір навчальних дисциплін
 8. Від 03 лютого 2020 протокол № 1
  Положення про апеляцію на результати підсумкового семестрового контролю знань студентів
 9. Від 28 березня 2022 протокол № 4
  Положення про взаємодію формальної та неформальної освіти, визнання результатів навчання (здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти у системі формальної освіти)
 10. Від 30 червня 2020 протокол № 6
  Положення про впровадження елементів дуальної форми навчання в освітній процес
Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності