Нормативні документи

Пошук нормативних документів

Шукайте нормативні документи
Знайдено документів: 65
 1. Від 28 квітня 2020 № 123
  Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
 2. Від 30 червня 2020 протокол № 6
  Положення про порядок підготовки документів для проведення ліцензування спеціальностей та акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
 3. Від 24 лютого 2020 протокол № 2
  Положення про контроль і систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти
 4. Від 24 лютого 2020 протокол № 2
  Положення про індивідуальний графік навчання студентів
 5. Від 15 лютого 2021 протокол № 2
  Положення про порядок замовлення, виготовлення, обліку та видачі документів про вищу освіту та академічних довідок
 6. Від 09 лютого 2015 протокол № 1
  Положення про переведення на навчання за кошти державного бюджету студентів денної та заочної форм навчання, які здобувають освіту за кошти фізичних або юридичних осіб
 7. Від 24 лютого 2020 протокол № 2
  Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення, переведення, надання академічної відпустки здобувачам вищої освіти
 8. Від 31 серпня 2020 протокол № 7
  Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти
 9. Від 30 червня 2020 протокол № 6
  Положення про користування гуртожитками студентського містечка
 10. Від 26 вересня 2022 протокол № 10
  Положення про порядок переведення, відрахування, переривання навчання, поновлення та перезарахування програмних результатів навчання здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності