Перейти до основного вмісту

Пошук нормативних документів

Шукайте нормативні документи
Знайдено документів: 69
 1. Від 31 серпня 2020 протокол № 7
  Положення про порядок проведення внутрішнього моніторингу якості освітньої діяльності та якості вищої освіти
 2. Від 31 серпня 2020 протокол № 7
  Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти
 3. Від 31 серпня 2020 протокол № 7
  Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти
 4. Від 30 червня 2020 протокол № 6
  Положення про порядок реалізації студентами права на вибір навчальних дисциплін
 5. Від 30 червня 2020 протокол № 6
  Положення про впровадження елементів дуальної форми навчання в освітній процес
 6. Від 30 червня 2020 протокол № 6
  Положення про порядок підготовки документів для проведення ліцензування спеціальностей та акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
 7. Від 30 червня 2020 протокол № 6
  Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти
 8. Від 30 червня 2020 протокол № 6
  Положення про користування гуртожитками студентського містечка
 9. Від 25 травня 2020 протокол № 5
  Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та організацію роботи Екзаменаційної комісії
 10. Від 28 квітня 2020 № 123
  Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності