Нормативні документи

Пошук нормативних документів

Шукайте нормативні документи
Знайдено документів: 65
 1. Від 28 лютого 2013 протокол № 3
  Положення про визначення вартості науково-технічної продукції, що створена у процесі виконання наукових тематик
 2. Від 31 травня 2021 протокол № 6
  Положення про гранти для молодих вчених
 3. Від 25 червня 2009 протокол № 6
  Положення про визначення оціночної вартості об’єктів права інтелектуальної власності
 4. Від 16 вересня 2011 протокол № 6
  Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності
 5. Від 27 квітня 2020 протокол № 4
  Положення про засади безконфліктних комунікацій та врегулювання спорів учасників освітнього процесу
 6. Від 23 грудня 2019 протокол № 12
  Положення про виявлення та запобігання академічному плагіату
 7. Від 30 червня 2020 протокол № 6
  Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти
 8. Від 30 червня 2021 протокол № 7
  Положення про гаранта освітньої програми
 9. Від 28 травня 2009 протокол № 4
  Положення про діяльність у сфері інтелектуальної власності
 10. Від 30 червня 2021 протокол № 7
  Положення про порядок проведення атестації наукових працівників
Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності