Перейти до основного вмісту

Пошук нормативних документів

Шукайте нормативні документи
Знайдено документів: 67
 1. Від 03 квітня 2023 № 1
  Gender Equality Plan for 2023-2026
 2. Від 26 вересня 2022 протокол № 10
  Положення про порядок переведення, відрахування, переривання навчання, поновлення та перезарахування програмних результатів навчання здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
 3. Від 15 квітня 2022 № 341
  Статут Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
 4. Від 28 березня 2022 протокол № 4
  Положення про взаємодію формальної та неформальної освіти, визнання результатів навчання (здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти у системі формальної освіти)
 5. Від 28 березня 2022 протокол № 4
  Положення про рейтинг викладачів
 6. Від 28 березня 2022 протокол № 4
  Положення про рейтинг кафедр
 7. Від 28 грудня 2021 протокол № 13
  Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених та Раду молодих вчених
 8. Від 21 грудня 2021 №
  Колективний договір
 9. Від 21 грудня 2021 протокол № 3
  Правила внутрішнього трудового розпорядку
 10. Від 30 червня 2021 протокол № 7
  Положення про гаранта освітньої програми
Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності