Перейти до основного вмісту
Документи з організації освітнього процесу

Документи з організації освітнього процесу

м. Чернівці
Від 31 серпня 2020 р.протокол № 7
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

      Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича визначає основні принципи, процедури та індикатори забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в Університеті, а також розподіл повноважень щодо забезпечення якості освіти між учасниками освітнього процесу, керівниками (гарантами) освітніх програм, кафедрами і факультетами/інститутами, загальноуніверситетськими структурними підрозділами, керівними органами Університету, їх робочими і дорадчими органами тощо.

Тема  Освіта
Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності