Перейти до основного вмісту
Саміла Андрій Петрович
Проректор з наукової роботи

Звання, наук. ступінь: професор, доктор технічних наук

Головний науковий співробітник науково-дослідної частини Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

 

  Освіта

2001-2006: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, фізичний факультет, кафедра радіотехніки та інформаційної безпеки, спеціальність – радіотехніка, диплом магістра РН № 29724835.

  Наукові ступені та звання

2021: Професор, атестат АП № 003090 від 29 червня 2021 року;

2019: Доцент, атестат АД № 003908 від 16 грудня 2019 року;

2018: Доктор технічних наук, спеціальність 05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій, диплом ДД № 007427, виданий рішенням Атестаційної колегії МОН України від 16 травня 2018 року;

2012: Кандидат технічних наук, спеціальність 05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій, диплом ДК № 003855, виданий рішенням президії ДАК України від 19 січня 2012 року.

  Досвід роботи

з 21.09.2020: проректор з наукової роботи ЧНУ ім. Ю. Федьковича;

02.01.2019 – 21.09.2020: доцент кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки ЧНУ ім. Ю. Федьковича;

03.09.2007 – 02.01.2019: асистент кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки ЧНУ ім. Ю. Федьковича.

2021: Підвищення кваліфікації (стажування) в Люблінському технологічному університеті «Люблінська політехніка» (м. Люблін, Польща) – 180 год. (6 кредитів ECTS);

2021: Підвищення кваліфікації (стажування) в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав, Україна) – 60 год. (2 кредити ECTS).

Вибрані наукові праці

 1. Bobalo Yu., Hotra Z., Hotra O., Politanskyy L., Samila A. Pulse sequence shaper for radiospectroscopy and relaxation methods in NQR. Metrol. Meas. Syst. 2015. Vol. 22, Issue 3. Р. 363370. (Scopus, Web of Science Core Collection; ISSN 0860-8229; SJR=0.529, SNIP=1.465, IF=1.6; ОЄСР) (http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-cfebcf64-1e31-4366-a6b5-dbe7d45fc53e/c/Bobalo_Pulse_3_2015.pdf). (Quartile2015: SCImago = Q2(Control and Systems Engineering), Q2(Instrumentation); JCR = Q3(Instruments & Instrumentation)).
 2. Samila A. Simulation of magnetic field topology in a saddle-shaped coil of nuclear quadrupole resonance spectrometer. Progress In Electromagnetics Research Letters. 2015. Vol. 56. Р. 83–88. (Scopus, Web of Science Core Collection; ISSN 1937-6480; SJR=0.283, SNIP=0.612, IF=1.1; ОЄСР) (http://www.jpier.org/PIERL/pierl56/10.15072306.pdf). (Quartile2015: SCImago = Q3(Electronic, Optical and Magnetic Materials)).
 3. Samila A. Peculiarities of using s-simulation for parametric identification of multiplet 115In NQR spectra in InSe. Measurement. 2017. Vol. 106. Р. 109–115. (Scopus, Web of Science Core Collection; ISSN 0263-2241; SJR=0.733, SNIP=1.566, IF=2.218; ОЄСР) (https://doi.org/10.1016/j.measurement.2017.04.035). (Quartile2017: SCImago = Q2(Applied Mathematics), Q2(Condensed Matter Physics), Q1(Education), Q1(Electrical and Electronic Engineering), Q1(Instrumentation), Q2(Statistics and Probability); JCR = Q2(Instruments & Instrumentation), Q2(Engineering, Multidisciplinary)).
 4. Samila A., Khandozhko V., Politansky L. Energy efficiency increase of NQR spectrometer transmitter at pulse resonance excitation with noise signals. Solid State Nuclear Magnetic Resonance. 2017. Vol. 87. Р. 10–17. (Scopus, Web of Science Core Collection; ISSN 0926-2040; SJR=1.068, SNIP=1.007, IF=2.674; ОЄСР) (https://doi.org/10.1016/j.ssnmr.2017.06.001). (Quartile2017: SCImago = Q1(Chemistry (miscellaneous)), Q1(Instrumentation), Q1(Nuclear and High Energy Physics), Q1(Radiation); JCR = Q2(Spectroscopy), n/a(Statistics & Probability), Q2(Physics, Atomic, Molecular & Chemical), Q2(Chemistry, Physical), Q2(Physics, Condensed Matter)).
 5. Hotra O., Samila A., Politansky L. Synthesis of the configuration structure of digital receiver of NQR radiospectrometer. Przegląd Elektrotechniczny. 2018. Vol. 94. No. 7. P. 5861. (Scopus, Web of Science Core Collection; ISSN 0033-2097; SJR=0.224, SNIP=0.439, IF=0.242; ОЄСР) (http://doi.org/10.15199/48.2018.07.14). (Quartile2018: SCImago = Q3(Electrical and Electronic Engineering); JCR = n/a(Engineering, Electrical & Electronic)).
 6. Hotra O. Z., Samila A. P., Rozorinov G. M., Gres О.V. Current status and development prospects of nuclear quadrupole resonance pulsed spectroscopy methods: A review. Telecommunications and Radio Engineering. 2019. Vol. 78, No 16. P. 1483-1496. (Scopus; ISSN 0040-2508; SJR=0.203, SNIP=0.44, IF*=0.512; ОЄСР) (http://doi.org/10.1615/TelecomRadEng.v78.i16.60). (Quartile2019: SCImago = Q3(Electrical and Electronic Engineering)).
 7. Samila A., Hotra O. A Low-Cost Digital Pulsed Coherent Spectrometer for Investigation of NQR in Layered Semiconductor GaSe and InSe Crystals. Electronics. 2020. Vol. 9, Issue 12. Р. 1996-1-12. (Scopus, Web of Science Core Collection; ISSN 2079-9292; CiteScore=1.9, IF=2.412, SNIP=1.088, SJR=0.303; ОЄСР) (https://doi.org/10.3390/electronics9121996). (Quartile2020: SCImago = Q2(Computer Networks and Communications), Q2(Control and Systems Engineering), Q2(Electrical and Electronic Engineering), Q3(Hardware and Architecture), Q3(Signal Processing); JCR = Q3(Physics, Applied), Q3(Computer Science, Information Systems), Q3(Engineering, Electrical & Electronic)).
 8. Samila A., Safronov I., Hotra O. Structural and functional synthesis of the continuous wave NQR temperature sensor with increased conversion linearity. Solid State Nuclear Magnetic Resonance. 2020. Vol. 110. Р. 101700-1–9. (Scopus, Web of Science Core Collection; ISSN 0926-2040; CiteScore=3.7, IF=1.846, SNIP=0.741, SJR=0.620; ОЄСР) (https://doi.org/10.1016/j.ssnmr.2020.101700). (Quartile2020: SCImago = Q1(Chemistry (miscellaneous)), Q1(Instrumentation), Q2(Nuclear and High Energy Physics), Q1(Radiation); JCR = Q2(Spectroscopy), n/a(Statistics & Probability), Q3(Physics, Atomic, Molecular & Chemical), Q3(Chemistry, Physical), Q3(Physics, Condensed Matter)).
 9. Samila Andriy, Hotra Oleksandra, Majewski Jacek. Implementation of the configuration structure of an integrated computational core of a pulsed NQR sensor based on FPGA. Sensors. 2021. Vol. 21, Issue 18. P. 6029-115. (Scopus, Web of Science Core Collection; ISSN 1424-8220; CiteScore=5.8, IF=3.576, SNIP=1.555, SJR=0.636; ОЄСР) (https://doi.org/10.3390/s21186029, https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/919). (Quartile2020: SCImago = Q2(Analytical Chemistry), Q2(Atomic and Molecular Physics, and Optics), Q3(Biochemistry), Q2(Electrical and Electronic Engineering), Q2(Information Systems), Q2(Instrumentation), Q2(Medicine (miscellaneous)); JCR = Q1(Instruments & Instrumentation), Q2(Engineering, Electrical & Electronic), Q2(Chemistry, Analytical), n/a(Electrochemistry)).

 1. Григорчак І. І., Лукіянець Б. А., Підлужна А. Ю., Політанський Л. Ф., Понеділок Г. В., Саміла А. П., Хандожко О. Г. Фізичні процеси у супрамолекулярних ансамблях та їх практичне застосування : монографія / за ред. І. І. Григорчака. Чернівці : Видавництво ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2016. 536 с. (ISBN 978-966-423-366-5). (www.irbis-nbuv.gov.ua).
 2. Саміла А. П., Хандожко О. Г., Ластівка Г. І., Політанський Л. Ф. Структурний та функціональний синтез радіоелектронних засобів імпульсної спектроскопії ядерного квадрупольного резонансу : монографія. Чернівці : Видавництво ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2018. 232 с. (ISBN 978-966-423-462-4). (www.irbis-nbuv.gov.ua).
 1. Браїловський В. В., Іванчук М. М., Саміла А. П. Генератор, керований напругою: пат. 42616 Україна: МПК(2009) H03B 1/00, H03B 5/08, G01N 24/00. № 200901941; заявл. 04.03.09; опубл. 10.07.09, Бюл. № 13. 3 с. (https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/268677/)
 2. Браїловський В. В., Іванчук М. М., Малик І. В., Саміла А. П. Спосіб підвищення величини монохроматичності спектра високочастотних коливань автодинного детектора: пат. 48993 Україна: МПК(2009) G01N 24/00. № 200911235; заявл. 05.11.09; опубл. 12.04.10, Бюл. № 7. 3 с. (https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/261026/)
 3. Балазюк В. Н., Раранський М. Д., Саміла А. П., Хандожко В. О. Процес реєстрації ультразвукових імпульсів у твердому тілі: пат. 82390 Україна: МПК(2006) G01N 29/34. №201303106; заявл.14.03.13; опубл. 25.07.13, Бюл. № 14. 6 с. (https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/628530/).
 4. Хандожко В. О., Раранський М. Д., Ковалюк З. Д., Балазюк В. Н., Саміла А. П. Застосування напівпровідникового кристала GaSe як термометричної речовини для термометра на основі ядерного квадрупольного резонансу: пат. 84872 Україна: МПК(2013.01), G0124/00. № 201302015; заявл. 18.02.13; опубл. 11.11.13, Бюл. № 21. 4 с. (https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1133358/).
 5. Ковалюк З. Д., Хандожко В. О., Балазюк В. Н., Раранський М. Д., Саміла А. П. Процес реєстрації температури на основі монокристалу селеніду галію: пат. 87571 Україна: МПК(2014), G0124/00. № 201310965; заявл. 13.09.13; опубл. 10.02.14, Бюл. № 3. 4 с. (https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1106227/).
 6. Саміла А. П., Ластівка Г. І., Хандожко В. О. Спосіб експрес ідентифікації спектрів ядерного квадрупольного резонансу: пат. 116007 Україна: МПК(2017.01), G01N 24/00. №201609406; заявл.12.09.16; опубл. 10.05.17, Бюл. № 9. 6 с. (https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/802699/).
 7. Гресь О. В., Косован В. М., Розорінов Г. М., Саміла А. П. Спосіб кодування-декодування даних з шифруванням: пат. 129426 Україна: МПК(2006), H03M 7/30. № 201805660; заявл.22.05.18; опубл. 25.10.18, Бюл. № 20. 6 с. (https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/240397/).
 8. Хандожко О. Г., Саміла А. П., Гресь О. В., Розорінов Г. М. Симетричний автодинний спіновий детектор ядерного квадрупольного резонансу: пат. 131776 Україна: МПК (2006), G01N 24/00. № 201808933; заявл.27.08.18; опубл. 25.01.19, Бюл. № 2. (https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/735836/).
 9. Саміла А. П., Гресь О. В., Мойсюк О. В. Формувач імпульсних послідовностей для ядерного квадрупольного резонансу на основі синтезатора з програмним керуванням: пат. 148918 Україна: МПК (2006), G01N 24/00. № 202102483; заявл.11.05.21; опубл. 30.09.21, Бюл. № 39. (https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1629025/).
 10. Саміла А. П., Гресь О. В., Розорінов Г. М., Каземірський Т. А. Спосіб збудження ядерного квадрупольного і магнітного резонансів: пат. 150545 Україна: МПК (2006.01), G01N 24/12. № 202104920; заявл.01.09.21; опубл. 02.03.22, Бюл. № 9. (https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1682463/).

Проєктна діяльність

2020 – 2022: Проект науково-технічної (експериментальної) розробки молодих вчених «Розроблення апаратно-програмних засобів виявлення вибухових та наркотичних речовин на основі методу ядерного квадрупольного резонансу», (номер державної реєстрації №0120U101249, обсяг фінансування 2400 тис.грн.), науковий керівник – Саміла А.П.

2021: Іменна стипендія Верховної ради України для молодих вчених – докторів наук на виконання наукової (науково-технічної) роботи «Структурний та функціональний синтез цифрового обчислювального ядра ядерного квадрупольного резонансного детектора вибухових та наркотичних речовин», (номер державної реєстрації №0121U112352, обсяг фінансування 136,200 тис.грн.), стипендіат – Саміла А.П.

2019: Науково-дослідна робота за грантом ЧНУ ім. Ю. Федьковича для молодих вчених «Розробка моделі прискорювача обчислень глибоких нейронних мереж на базі програмованих логікових інтегральних схем», (номер державної реєстрації №0119U103868, обсяг фінансування 40 тис.грн.), науковий керівник – Саміла А.П.

2017 – 2018: Проект науково-технічної (експериментальної) розробки «Розробка портативного цифрового багатоімпульсного спектрометра ЯКР для дослідження сенсорних властивостей, структури, дефектності шаруватих та органічних напівпровідників», (номер державної реєстрації №0117U001148, обсяг фінансування 462 тис.грн.), відповідальний виконавець – Саміла А.П.

 

Експертна діяльність

2021 – 2023: Експерт Експертної ради МОН з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених за фаховим напрямом «Інформаційні та комунікаційні технології, робототехніка» (наказ МОН №480 «Деякі питання проведення конкурсного відбору кандидатів у експерти до складу секцій Експертної ради МОН за фаховими напрямами у 2021 році» від 28.04.2021 р.).

2022: Секретар секції спеціалізованої науково-технічної ради МОН України з відбору наукових робіт, науково-технічних та інфраструктурних проектів «Наукові роботи за тематичним напрямом «Нові технології розвитку транспортної системи, у тому числі розумний, екологічно чистий та інтегрований транспорт»» (наказ МОН №39 «Про утворення секцій спеціалізованої науково-технічної ради Міністерства освіти і науки України з відбору наукових робіт, науково-технічних та інфраструктурних проектів за тематичними напрямами конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт та проектів, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань україни у рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020»» від 20.01.2022 р.).

2021: Член експертної групи МОН з визначення пріоритетних напрямів розвитку наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, секція «Інформаційні та комунікаційні технології» (наказ МОН №296 «Про утворення експертної групи з визначення пріоритетних напрямів розвитку наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності» від 05.03.2021 р.).

2019 – 2020: Член експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації» (протокол №2 засідання конкурсної комісії з відбору членів галузевих експертних рад №4 Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 27.08.2019 р.).

2018 – 2020: Експерт Експертної ради МОН з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених за фаховим напрямом «Нові технології розвитку: транспортної системи, у тому числі розумний, зелений та інтегрований транспорт; ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування; озброєння та військової техніки; дослідження з найбільш важливих проблем ядерної фізики, радіофізики та астрономії» (наказ МОН №740 «Про оновлення персонального складу секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН та часткового набору до персонального складу секцій за фаховими напрямами Експертної ради МОН» від 09.07.2018 р.).

Рецензент журналу «Measurement» (ISSN: 0263-2241, Impact Factor: 2.826, Scopus, Web of Science) видавництва Elsevier;

Рецензент журналу «Opto-Electronics Review» (ISSN: 1230-3402, Impact Factor: 2.045, Scopus, Web of Science) видавництва Elsevier;

Рецензент журналу «Scientific Reports» (ISSN: 2045-2322, Impact Factor: 3.998, Scopus, Web of Science) видавництва Nature Publishing Group.

Підготовка наукових кадрів

2021: Рецензування дисертації Робульця Павла Федоровича за спеціальністю 172 – телекомунікації та радіотехніка, «Використання однонегативних метаматеріалів для передавання, модуляції та фільтрації сигналів», разова спеціалізована вчена рада ЧНУ ім. Ю. Федьковича ДФ 76.051.012, рецензент.

2015: Консультування здобувача наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.27.01 – твердотільна електроніка Ільканич Вікторії Юріївни, «Енергоефективні сигнальні перетворювачі холлівських сенсорів магнітного поля», офіційний опонент.

 

Нагороди та відзнаки

2022: Диплом стипендіата Верховної Ради України – молодого вченого – доктора наук (Голова Верховної Ради, Руслан Стефанчук, 2022 р.);

2021: Подяка Міністерства освіти і науки України (Міністр, Сергій Шкарлет, 2021 р.);

2021: Подяка Чернівецької обласної ради (Голова, Олексій Бойко, 2021 р.);

2021: Грамота Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» (Директор, Євген Баженков, 2021 р.);

2020: Подяка Голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (Голова, Сергій Квіт, 2020 р.);

2019: Грамота Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації (директор Департаменту, Оксана Палійчук, 2019 р.);

2019: Почесна грамота Чернівецької обласної ради (голова обласної ради, Іван Мунтян, 2019 р.);

2019: Грамота ректора ЧНУ ім. Юрія Федьковича (в.о. ректора, О.В. Ангельський, 2019 р.);

2019: Подяка ректора Луцького НТУ (ректор, П.П. Савчук, 2019 р.);

2018: Грамота ректора ЧНУ ім. Юрія Федьковича (ректор, С.В. Мельничук, 2018 р.);

2012: Грамота ректора ЧНУ ім. Юрія Федьковича (в.о. ректора, С.В. Мельничук, 2012 р.);

2012: Грамота ректора ЧНУ ім. Юрія Федьковича (ректор, С.В. Мельничук, 2012 р.).

Звіти проректорів з наукової роботи щодо наукової та науково-технічної діяльності університету

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності