Перейти до основного вмісту

Актуальні конкурси на вакантні посади

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича оголошує конкурс на заміщення вакантних науково-педагогічних посад:

№ з\п

Посада

Кількість ставок

Підрозділ

Примітка

1

завідувач кафедри

1,00

кафедра геоматики, землеустрою та агроменедмженту

 

2

завідувач кафедри

1,00

кафедра іноземних мов для природничих факультетів

 

3

завідувач кафедри

1,00

кафедра  екології та біомоніторингу

Вакансія буде наявна з 19.06.2024р.

4

завідувач кафедри

1,00

кафедра журналістики

Вакансія буде наявна з 01.09.2024р.

5

завідувач кафедри

1,00

кафедра практичної психології

Вакансія буде наявна з 01.09.2024р.

6

завідувач кафедри

1,00

кафедра економіко-математичного моделювання

Вакансія буде наявна з 01.09.2024р.

7

завідувач кафедри

1,00

кафедра маркетингу, інновацій та регіонального розвитку

Вакансія буде наявна з 01.09.2024р.

8

завідувач кафедри

1,00

кафедра молекулярної генетики та біотехнології

Вакансія буде наявна з 01.09.2024р.

9

асистент

1,00

кафедра декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва

 

10

асистент

2,00

кафедра комунікативної лінгвістики та перекладу

 

11

асистент

1,00

кафедра педагогіки та соціальної роботи

 

12

асистент

1,00

кафедра прикладної математики та інформаційних технологій

 

Вимоги до претендента на посаду завідувача кафедри: науковий ступінь доктора або кандидата наук та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри, стаж роботи на науково-педагогічних посадах не менше 5 років, не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні 5 років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

Вимоги до претендента на посаду асистента кафедри: науковий ступінь кандидата наук відповідно до профілю кафедри або вища освіта за ступенем магістр відповідно до профілю кафедри.

Університет житлом не забезпечує. 

Документи (заява на участь в конкурсі, копія паспорта, копії дипломів про освіту та науковий ступінь, копії атестатів про присвоєння вченого звання або посвідчення про присвоєння почесного звання, копія трудової книжки, список наукових і навчально-методичних праць за 2020-2023 роки, інформація про досягнення у професійній діяльності за останні 5 років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності)  приймаються з 03 квітня 2024р. до 02 травня 2024р. включно за адресою: 58000, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, корпус 5, каб. 121 (відділ кадрів). Тел. для довідок: 58-47-09.   

  

Конкурси, які відбулися

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича оголошує конкурс на заміщення вакантної науково-педагогічної посади доцента кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури.

Вимоги до претендента на посаду доцента кафедри: науковий ступінь кандидата наук та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри, стаж роботи на науково-педагогічних посадах не менше 5 років, не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні 5 років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

Університет житлом не забезпечує.

Документи (заява на участь в конкурсі, копія паспорта, копії дипломів про освіту та науковий ступінь, копії атестатів про присвоєння вченого звання або посвідчення про присвоєння почесного звання, копія трудової книжки, список наукових і навчально-методичних праць за 2020-2023 роки, інформація про досягнення у професійній діяльності за останні 5 років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності)  приймаються з 29 листопада 2023р. до 28 грудня 2023р. включно за адресою: 58000, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, корпус 5, каб. 121 (відділ кадрів). Тел. для довідок: 58-47-09.   

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича оголошує конкурс на заміщення вакантних науково-педагогічних посад:

№ з\п

Посада

Кількість ставок

Підрозділ

1

доцент

2,00

кафедра будівництва

Вимоги до претендента на посаду доцента кафедри: науковий ступінь кандидата наук та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри, стаж роботи на науково-педагогічних посадах не менше 5 років, не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні 5 років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

Університет житлом не забезпечує. 

Документи (заява на участь в конкурсі, копія паспорта, копії дипломів про освіту та науковий ступінь, копії атестатів про присвоєння вченого звання або посвідчення про присвоєння почесного звання, копія трудової книжки, список наукових і навчально-методичних праць за 2020-2023 роки, інформація про досягнення у професійній діяльності за останні 5 років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності)  приймаються з 13 листопада 2023р. до 12 грудня 2023р. включно за адресою: 58000, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, корпус 5, каб. 121 (відділ кадрів). Тел. для довідок: 58-47-09.   

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича оголошує конкурс на заміщення вакантних науково-педагогічних посад:

№ з\п

Посада

Кількість ставок

Підрозділ

1

завідувач кафедри

1,00

кафедра іноземних мов для гуманітарних факультетів

2

професор

1,00

кафедра економіко-математичного моделювання

3

професор

1,00

кафедра економічної географії та екологічного менеджменту

4

професор

1,00

кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем

5

доцент

1,00

кафедра географії та менеджменту туризму

6

доцент

1,00

кафедра геоматики, землеустрою та агроменеджменту

7

доцент

1,00

кафедра екології та біомоніторингу

8

доцент

1,00

кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної фізики

9

доцент

1,00

кафедра комп'ютерних систем та мереж

10

доцент

2,00

кафедра кореляційної оптики

11

доцент

1,00

кафедра кримінального права

12

доцент

2,00

кафедра педагогіки і психології дошкільної та спеціальної освіти

13

доцент

1,00

кафедра прикладної математики та інформаційних технологій

14

доцент

1,00

кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем

15

доцент

2,00

кафедра психології

16

доцент

1,00

кафедра публічного права

17

доцент

1,00

кафедра теорії та методики фізичного виховання і спорту

18

доцент

1,00

кафедра фізичної культури та основ здоров'я

19

асистент

1,00

кафедра комп'ютерних систем та мереж

20

асистент

1,00

кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства

21

асистент

1,00

кафедра містобудування та урбаністики

22

асистент

1,00

кафедра педагогіки та соціальної роботи

23

асистент

1,00

кафедра приватного права

24

асистент

2,00

кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем

25

асистент

1,00

кафедра психології

26

асистент

1,00

кафедра румунської та класичної філології

27

асистент

1,00

кафедра теорії права та прав людини

28

асистент

1,00

кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги

Вимоги до претендента на посаду завідувача кафедри: науковий ступінь доктора або кандидата наук та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри, стаж роботи на науково-педагогічних посадах не менше 5 років, не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні 5 років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

Вимоги до претендента на посаду професора кафедри: науковий ступінь доктора наук відповідно до профілю кафедри та вчене (почесне) звання, стаж роботи на науково-педагогічних посадах не менше 8 років, не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні 5 років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

Вимоги до претендента на посаду доцента кафедри: науковий ступінь кандидата наук та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри, стаж роботи на науково-педагогічних посадах не менше 5 років, не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні 5 років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

Вимоги до претендента на посаду асистента кафедри: науковий ступінь кандидата наук відповідно до профілю кафедри або вища освіта за ступенем магістр відповідно до профілю кафедри.

Університет житлом не забезпечує. 

Документи (заява на участь в конкурсі, копія паспорта, копії дипломів про освіту та науковий ступінь, копії атестатів про присвоєння вченого звання або посвідчення про присвоєння почесного звання, копія трудової книжки, список наукових і навчально-методичних праць за 2020-2023 роки, інформація про досягнення у професійній діяльності за останні 5 років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності)  приймаються з 09 листопада 2023р. до 08 грудня 2023р. включно за адресою: 58000, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, корпус 5, каб. 121 (відділ кадрів). Тел. для довідок: 58-47-09.   

       Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора навчально-наукового інституту біології, хімії та біоресурсів (вакансія буде наявна з 24.12.2023р.).

         Вимоги до претендента на посаду директора навчально-наукового інституту: науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю навчально-наукового інституту, стаж роботи на науково-педагогічних посадах не менше 5 років, стаж роботи на керівних посадах не менше 3 років, не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні 5 років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

           Університет житлом не забезпечує.

       Документи (заява на участь в конкурсі, копії дипломів про освіту та науковий ступінь, копії атестатів про присвоєння вченого звання або посвідчення про присвоєння почесного звання, копія трудової книжки, список наукових і навчально-методичних праць за 2020-2023 роки, інформація про досягнення у професійній діяльності за останні 5 років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності) приймаються з 06 жовтня 2023р. до 06 листопада 2023р. включно за адресою: 58000, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, корпус 5, каб. 121 (відділ кадрів). Тел. для довідок: 58-47-09.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича оголошує конкурс на заміщення вакантних науково-педагогічних посад:

№ з\п

Посада

Кількість ставок

Підрозділ

Примітка

1

професор

1,00

кафедра диференціальних рівнянь

 

2

професор

1,00

кафедра хімії та експертизи харчової продукції

 

3

доцент

1,00

кафедра бізнесу та управління персоналом

 

4

доцент

1,00

кафедра містобудування та урбаністики

 

5

доцент

1,00

кафедра термоелектрики та медичної фізики

 

6

доцент

1,00

кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги

 

7

асистент

1,00

кафедра архітектури та збереження об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

 

8

асистент

2,00

кафедра бізнесу та управління персоналом

 

9

асистент

1,00

кафедра будівництва

 

10

асистент

1,00

кафедра економічної теорії, менеджменту і адміністрування

 

11

асистент

1,00

кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної фізики

 

12

асистент

1,00

кафедра комп'ютерних наук

 

13

асистент

1,00

кафедра комп'ютерних систем та мереж

 

14

асистент

1,00

кафедра комунікативної лінгвістики та перекладу

 

15

асистент

1,00

кафедра маркетингу, інновацій та регіонального розвитку

 

16

асистент

1,00

кафедра математичного моделювання

 

17

асистент

1,00

кафедра містобудування та урбаністики

 

18

асистент

1,00

кафедра молекулярної генетики та біотехнології

 

19

асистент

2,00

кафедра педагогіки і психології дошкільної та спеціальної освіти

 

20

асистент

1,00

кафедра педагогіки та методики початкової освіти

 

21

асистент

1,00

кафедра практичної психології

 

22

асистент

1,00

кафедра процесуального права

 

23

асистент

2,00

кафедра радіотехніки та інформаційної безпеки

 

24

асистент

1,00

кафедра теорії та методики фізичного виховання і спорту

 

25

асистент

1,00

кафедра термоелектрики та медичної фізики

 

26

асистент

1,00

кафедра української літератури

 

27

асистент

1,00

кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги

 

28

асистент

1,00

кафедри фізичної культури та основ здоров'я

 

Вимоги до претендента на посаду професора кафедри: науковий ступінь доктора наук відповідно до профілю кафедри та вчене (почесне) звання, стаж роботи на науково-педагогічних посадах не менше 8 років, не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні 5 років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

Вимоги до претендента на посаду доцента кафедри: науковий ступінь кандидата наук та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри, стаж роботи на науково-педагогічних посадах не менше 5 років, не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні 5 років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

Вимоги до претендента на посаду асистента кафедри: науковий ступінь кандидата наук відповідно до профілю кафедри або вища освіта за ступенем магістр відповідно до профілю кафедри.

Університет житлом не забезпечує. 

Документи (заява на участь в конкурсі, копія паспорта, копії дипломів про освіту та науковий ступінь, копії атестатів про присвоєння вченого звання або посвідчення про присвоєння почесного звання, копія трудової книжки, список наукових і навчально-методичних праць за 2020-2023 роки, інформація про досягнення у професійній діяльності за останні 5 років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності)  приймаються з 13 вересня 2023р. до 13 жовтня 2023р. включно за адресою: 58000, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, корпус 5, каб. 121 (відділ кадрів). Тел. для довідок: 58-47-09.   

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора навчально-наукового інституту фізико-технічних  та комп'ютерних наук (вакансія буде наявна з 12.11.2023р.).

Вимоги до претендента на посаду директора навчально-наукового інституту: науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю навчально-наукового інституту, стаж роботи на науково-педагогічних посадах не менше 5 років,  стаж роботи на керівних посадах не менше 3 років, не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні 5 років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

Університет житлом не забезпечує. 

Документи (заява на участь в конкурсі, копії дипломів про освіту та науковий ступінь, копії атестатів про присвоєння вченого звання або посвідчення про присвоєння почесного звання, копія трудової книжки, список наукових і навчально-методичних праць за 2020-2023 роки, інформація про досягнення у професійній діяльності за останні 5 років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності) приймаються з 05 вересня 2023р. до 04 жовтня 2023р. включно за адресою: 58000, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, корпус 5, каб. 121 (відділ кадрів). Тел. для довідок: 58-47-09.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича оголошує конкурс на заміщення вакантної посади асистента кафедри філософії та культурології.

Вимоги до претендента на посаду асистента кафедри філософії та культурології:

  • базова богословська освіта;
  • науковий ступінь кандидата наук зі спеціальності «Релігієзнавство (історичні науки)»;
  • посібники та підручники з церковного співу або літургіки.

У зв’язку з тим, що ОП передбачає безперервну богослужбову практику (на замовлення ПЦУ відповідно до меморандуму про співпрацю) учасник конкурсу має бути кліриком ПЦУ у сані не нижче пресвітера.

Університет житлом не забезпечує.

Документи (заява на участь в конкурсі, копії дипломів про освіту та науковий ступінь, копії атестатів про присвоєння вченого звання або посвідчення про присвоєння почесного звання, копія трудової книжки, список наукових і навчально-методичних праць за 2020-2022 роки) приймаються з 07 квітня 2023р. до 08 травня 2023р. включно за адресою: 58000, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, корпус 5, каб. 121 (відділ кадрів). Тел. для довідок: 58-47-09.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

№ з\п

Посада

Кількість ставок

Підрозділ

Примітка

1

завідувач кафедри

1,00

кафедра економічної теорії, менеджменту і адміністрування

Вакансія буде наявна з 01.09.2023р.

2

професор

1,00

кафедра процесуального права

 

3

асистент

1,00

кафедра історії України

 

 

Вимоги до претендента на посаду завідувача кафедри: науковий ступінь доктора або кандидата наук та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри, стаж роботи на науково-педагогічних посадах не менше 5 років, не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні 5 років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

Вимоги до претендента на посаду професора кафедри: науковий ступінь доктора наук відповідно до профілю кафедри та вчене (почесне) звання, стаж роботи на науково-педагогічних посадах не менше 8 років, не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні 5 років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

Вимоги до претендента на посаду асистента кафедри: науковий ступінь кандидата наук відповідно до профілю кафедри або вища освіта за ступенем магістр відповідно до профілю кафедри.

Університет житлом не забезпечує.

Документи (заява на участь в конкурсі, копії дипломів про освіту та науковий ступінь, копії атестатів про присвоєння вченого звання або посвідчення про присвоєння почесного звання, копія трудової книжки, список наукових і навчально-методичних праць за 2020-2022 роки, інформація про досягнення у професійній діяльності за останні 5 років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності)  приймаються з 07 квітня 2023р. до 08 травня 2023р. включно за адресою: 58000, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, корпус 5, каб. 121 (відділ кадрів). Тел. для довідок: 58-47-09.

№ з\п

Посада

Кількість ставок

Підрозділ

1

завідувач кафедри

1,00

кафедра хімії та експертизи харчової продукції

2

завідувач кафедри

1,00

кафедра зарубіжної літератури та теорії літератури

3

професор

1,00

кафедра фінансів і кредиту

4

доцент

1,00

кафедра електроніки і енергетики

5

доцент

1,00

кафедра комп'ютерних наук

6

доцент

1,00

кафедра оптики і видавничо-поліграфічної справи

7

доцент

1,00

кафедра теорії та методики фізичного виховання і спорту

8

доцент

1,00

кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги

9

асистент

2,00

кафедра декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва

10

асистент

1,00

кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги

11

асистент

1,00

кафедра комунікативної лінгвістики та перекладу

12

асистент

2,00

кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем

13

асистент

2,00

кафедра оптики і видавничо-поліграфічної справи

14

асистент

1,00

кафедра приватного права

 

Вимоги до претендента на посаду завідувача кафедри: науковий ступінь доктора або кандидата наук та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри, стаж роботи на науково-педагогічних посадах не менше 5 років, не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні 5 років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

Вимоги до претендента на посаду професора кафедри: науковий ступінь доктора наук відповідно до профілю кафедри та вчене (почесне) звання, стаж роботи на науково-педагогічних посадах не менше 8 років, не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні 5 років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

Вимоги до претендента на посаду доцента кафедри: науковий ступінь кандидата наук та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри, стаж роботи на науково-педагогічних посадах не менше 5 років, не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні 5 років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

Вимоги до претендента на посаду асистента кафедри: науковий ступінь кандидата наук відповідно до профілю кафедри або вища освіта за ступенем магістр відповідно до профілю кафедри.

Університет житлом не забезпечує.

Документи (заява на участь в конкурсі, копії дипломів про освіту та науковий ступінь, копії атестатів про присвоєння вченого звання або посвідчення про присвоєння почесного звання, копія трудової книжки, список наукових і навчально-методичних праць за 2020-2022 роки, інформація про досягнення у професійній діяльності за останні 5 років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності)  приймаються з 07 березня 2023р. до 06 квітня 2023р. включно за адресою: 58000, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, корпус 5, каб. 121 (відділ кадрів). Тел. для довідок: 58-47-09. 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича оголошує конкурс на заміщення вакантних науково-педагогічних посад:

№ з\п

Посада

Кількість ставок

Підрозділ

1

професор

1,00

кафедра біохімії та біотехнології

2

доцент

1,00

кафедра архітектури та збереження об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

3

доцент

1,00

кафедра комп'ютерних наук

4

доцент

1,00

кафедра комунікативної лінгвістики та перекладу

5

доцент

1,00

кафедра кримінального права

6

доцент

1,00

кафедра оптики і видавничо-поліграфічної справи

7

асистент

1,00

кафедра комп'ютерних наук

8

асистент

3,00

кафедра комунікативної лінгвістики та перекладу

9

асистент

1,00

кафедра кримінального права

10

асистент

1,00

кафедра оптики і видавничо-поліграфічної справи

11

асистент

1,00

кафедра процесуального права

12

асистент

1,00

кафедра теорії права та прав людини

13

асистент

1,00

кафедра філософії та культурології

14

асистент

1,00

кафедри фізичної культури та основ здоров'я

Вимоги до претендента на посаду професора кафедри: науковий ступінь доктора наук відповідно до профілю кафедри та вчене (почесне) звання, стаж роботи на науково-педагогічних посадах не менше 8 років, не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні 5 років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

Вимоги до претендента на посаду доцента кафедри: науковий ступінь кандидата наук та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри, стаж роботи на науково-педагогічних посадах не менше 5 років, не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні 5 років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

Вимоги до претендента на посаду асистента кафедри: науковий ступінь кандидата наук відповідно до профілю кафедри або вища освіта за ступенем магістр відповідно до профілю кафедри.

Університет житлом не забезпечує. 

Документи (заява на участь в конкурсі, копія паспорта, копії дипломів про освіту та науковий ступінь, копії атестатів про присвоєння вченого звання або посвідчення про присвоєння почесного звання, копія трудової книжки, список наукових і навчально-методичних праць за 2020-2023 роки, інформація про досягнення у професійній діяльності за останні 5 років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності)  приймаються з 16 лютого 2024р. до 18 березня 2024р. включно за адресою: 58000, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, корпус 5, каб. 121 (відділ кадрів). Тел. для довідок: 58-47-09.   

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності