Перейти до основного вмісту
Адмінбудівля Ботанічного саду, тут також розміщується кафедра ботаніки, лісового і садово-паркового господарства ЧНУ

ПРО БОТАНІЧНИЙ САД

Ботанічний сад Чернівецького національного університету є однією з найстаріших ботанічних установ України. Його засновано в другій половині 19 сторіччя, за часів коли Буковина як коронне герцогство входила до складу Австро-Угорської імперії.

Питання про створення ботанічного саду як бази для розвитку біологічних досліджень постало одразу ж після відкриття на Буковині у 1875 р. університету. В той період у садово-парковому будівництві все більшого значення набував романтичний стиль.

Честь створення проекту Ботанічного саду було надано цісарсько-королівському ботанічному садівнику Львівського університету Карлу Бауеру. Було вирішено надати Саду ландшафтного характеру, розбити його на кілька газонних партерів, по периферії висаджувати групи трав‘янистих рослин, а в центрі групувати за родовими комплексами дерева й кущі, окремо було заплановано ділянки для багаторічних і однорічних рослин. 9 червня 1876 р проект Саду був поданий до розгляду. Перевірив і затвердив його голова правління цісарсько-королівського університету Франца-Йозефа в Чернівцях професор, доктор Едуард Тангль, і на засіданні Академічного сенату запропонований проект було розглянуто й схвалено. 13 липня 1876 р. на засіданні ради громади Чернівців під головуванням бургомістра Амброза було прийняте рішення про безкоштовне виділення університету земельної ділянки під Ботанічний сад. У вересні 1877 р., в день відкриття Ботанічного саду тодішній голова земельного уряду Юліус фон Вацль висадив перше дерево - тополю сріблясту. Закладання дендрарію під керівництвом Карла Бауера тривало ще 11 років. Деревні екзоти завозили з європейських розсадників, зокрема з Мускау, а саджанці місцевих порід були безкоштовно передані дирекцією православного релігійного фонду Буковини. Ботанічний сад цісарсько-королівського університету в м. Чернівці, впродовж 60 років був єдиним ботанічним садом на Прикарпатті і став яскравим втіленням архітектурних тенденцій того періоду.

Першим директором Ботанічного саду став професор Едуард Тангль (1877-1905), згодом він очолив Інститут ботаніки, що розташувався на території Саду. Під його керівництвом були збудовані колекційні та допоміжні оранжереї, адміністративний корпус з квартирою для інспектора Саду, лекційною залою і робочою кімнатою для проведення занять, кімнатою для помічника, будиночок для сторожа та господарські будівлі. В 1878 р. на прохання професора Е.Тангля для Саду було придбано гербарій, в 1879 закуплено обладнання, з весни 1890р. розпочато обмін рослинами й насінням з зарубіжними ботанічними садами. Цей австрійський вчений зробив вагомий внесок в розвиток ботанічної науки на Буковині, виховавши цілу плеяду видатних місцевих дослідників. В австрійський період наукова робота базувалась на вивченні флори Карпат і створенні колекцій аборигенних видів рослин, які розміщувались на партерних газонах, карпатській гірці, альпінарії і в басейні. З 1906 р. посаду директора Саду та Інституту ботаніки посів ординарний професор німецької технічної вищої школи у Празі, фізіолог рослин Фрідріх Чапек. Колекції ботанічного саду Чернівецького університету в 1914 р. нараховували 1500 видів рослин, переважна більшість яких - місцеві види.

В 1918 р. Буковина перейшла до складу боярської Румунії і Сад підпорядковується інституту ботаніки. Очолив його буковинець Михаїл Гушуляк (1887-1960), випускник Чернівецького університету 1911 року, майбутній член-кореспондент Румунської Академії наук. Він своїми дослідженнями започаткував на Буковині природоохоронну тематику. В цей період активізувалась робота по вивченню та систематизації флори краю, створенню гербарію та колекцій аборигенних видів. Про якість колекцій тих часів свідчать рукописні інвентаризаційні списки, які збереглися до наших днів, а про напрямки досліджень – Каталоги насіння, що пропонував Сад на обмін, де наведені зразки, зібрані в природі з вказівкою локалітетів. Ботанічні дослідження проводили професори інституту Ф.Прокопіян-Прокопович (стела з його іменем донині прикрашає один із затишних куточків Саду), М. Гушуляк, Р. Прокопович, інспектор Саду К. Бауер. У саду також працювали С.Сірчинський, Фр. Устіанович, П.Прескуреа, К.Кьохлер, Е.Гніда,  асистентами Саду в різні роки були А. Мільдорф, М. Драчинський, з 1926 року Е. Цопа.  Основна увага приділялась класифікації флори, систематиці і філогенії окремих родів.

З приєднанням Буковини до України в 1940 р. Сад переходить у розпорядження Чернівецького державного університету. Основним напрямком його діяльності стає інтродукція і акліматизація рослин. Видаються перші друковані списки насіння. З 1944 р. його очолює професор Г.Х.Молотковський, з 1950 - доцент М.В.Орєхов, а пізніше - професор І.В.Артемчук, доценти З.К. Костевич, В.В.Данищук, , М. Г. Мурзенко, з 1972 р. по 1985 р. – д.б.н., проф. Б. К. Термена, з 1986 р. по 1996 р. – к.б.н., ст.н.с. В. О. Гаврилюк, з 1996 р. по 2003 р. – ст.н.с. Л. Г. Галицька, з 2003р. по 2011 – ст.н.с. М.І.Виклюк, з 2011р. по 2014 – м.н.с. І.І.Морозова, з 2014 р. - к.б.н., ст.н.с. Т.О. Деревенко. Під їх керівництвом відбудовано оранжереї та експозиції, налагоджені зв’язки більш ніж із 180 країнами, видані перші друковані списки насіння, споруджено експозиційну оранжерею, прокладено доріжки з твердим покриттям. Розгорнулися роботи з інтродукції та акліматизації рослин, вивчення природних ресурсів та окультурення видів природної флори Карпат і Прикарпаття: досліджувались природні кормові угіддя, проводились геоботанічні  дослідження лучних та лісових фітоценозів, насіннєва продуктивність трав‘янистих рослин. Під керівництвом директора Саду (1971-1985), з 1985 р. по 2010 р. професора кафедри ботаніки Б.К.Термени започатковано вивчення біології розвитку і адаптаційних здатностей деревних інтродуцентів в залежності від географічного походження, розроблено метод математичного моделювання адаптаційних здатностей деревних рослин за допомогою якого побудовані математичні моделі для прогнозу успішності інтродукції деревних інтродуцентів; розпочато обстеження  дендрофлора старовинних парків.

За площею (3,5га) це найменший Сад в Україні. В 1956 р. на адміністрацію Ботанічного саду покладено обов'язки управляючої адміністрації дендрарію колишньої Резиденції Митрополитів Буковини і Далмації (Дендропарк загальнодержавного значення «Чернівецький»), основу насаджень якого на площі 4,8га складають аборигенні види.

В 1969 р. Ботанічний сад набув статусу наукової установи. В 1983 р. його включено до природно-заповідного фонду України, а в 1992 р. надано статус заповідного об‘єкта загальнодержавного значення.

Ботанічний сад загальнодержавного значення сьогодні є одним з наукових підрозділів Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича. До 2003 року існувало два відділи: інтродукції і флори, після 2003 було створено чотири – дендрології, трав‘янистих рослин, тропічних і субтропічних рослин, паркознавства. В Саду також функціонують насіннєва лабораторія, наукова бібліотека і гербарій. Наукові дослідження та утримання колекцій здійснювали 12 наукових співробітників (в тому числі 3 кандидати біологічних наук) – після виведення зі штату посад наукових співробітників у 2011 році, кураторами колекцій є 4 провідні фахівці і 6 фахівців різних категорій.

На порівняно невеликих площах (загальна площа 8,2 га, з них захищений грунт - 1125 м2, парникове господарство - 360 м2) зосереджено живі колекції, що налічують понад 3,3 тис таксонів. Дендрарій, сформований відповідно до принципу родових комплексів, за кількістю (близько 1200 таксонів), віком і науковою цінністю представлених екзотів є одним з провідних серед університетських ботанічних садів України – з 2002 року згідно розпорядження Кабінету Міністрів України внесений до переліку об‘єктів, що становлять національне надбання. Особливу цінність мають екзоти, що збереглись з часів заснування Саду - їх майже 10%. Проте в колекціях дендрарію є велетні, вік яких наближається до 200 років, бо вони були посаджені в 40-х роках 19 століття під час закладання Народного саду (нині ЦПКІВ імені Тараса Шевченка), з яким межує Ботанічний сад.

Колекцію трав‘янистих багаторічників (близько 900 таксонів) складають квітково-декоративні, зокрема цибулинні, ґрунтопокривні та орнаментальні рослини: лілійні-130 видів і 180 сортів, півники-80 сортів, півонії, лілійники, жоржини, хости, хризантеми, астильби тощо.

Також в колекціях Саду зберігається близько 100 таксонів рідкісних і зникаючих трав‘янистих видів флори України. Широко представлене флористичне різноманіття земної кулі у ботаніко-географічних та систематичних експозиціях фондової оранжереї на площі 858м². Тут експонується понад 900 таксонів рослин, серед них – найархаїчніші з наземних видів – 27 видів папопотеподібних; 13 видів голонасінних, зокрема унікальні екземпляри саговника відігнутого і арарукарії кунінгамієвидної, що зберігаються в колекціях з 1902-1906 років, ровесницею саду є араукарія висока.

Колекційні фонди є базою для навчального процесу і наукових досліджень, результати яких узагальнені в 8 кандидатських та 1 докторській дисертаціях з фізіології рослин, а також в 19 кандидатських та 1 докторській дисертаціях з ботаніки.

Ботанічний сад має два основні напрямки наукової роботи: інтродукція і акліматизація рослин; вивчення та охорона раритетного фітогенофонду і раціональне використання рослинних ресурсів Буковини. Це спільні з кафедрою ботаніки, лісового і садово-паркового господарства дослідження, їх підсумки частково відображені в «Конспекті флори вищих судинних рослин Буковини», в атласі-довіднику «Судинні рослини Чернівецької області, які підлягають охороні», в довіднику «Лікарські рослини Буковини», побудовано 50 математичних моделей адаптаційних здатностей деревних інтродуцентів; 2,5 тисячам видів дана первинна оцінка успішності інтродукції в умовах Буковини. Вивчаються рідкісні види ex situ та in situ, на замовлення Міністерства охорони навколишнього природного середовища спільно з кафедрою ботаніки та охорони природи ЧНУ виконана наукова тема «Науково-експертне, правове та фінансово-економічне обґрунтування створення центрів штучного розведення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення видів рослин». Відповідно до вимог природоохоронного законодавства України, а також її міжнародних зобов‘язань в цій галузі на базі Ботанічного саду розпочато створення регіонального Центру з відтворення рідкісних і зникаючих рослин Карпат і Поділля, що дозволить урізноманітнити і поглибити наукові дослідження.

Останніми роками через брак фінансування куратори колекцій більше уваги приділяють еколого-просвітницькій діяльності Ботанічного саду.

Десятки тисяч краян і гостей Буковини щороку відвідують Ботанічний сад з екскурсіями. Тисячі рослин, вирощених у розсадниках Саду, впроваджуються в зелене будівництво не тільки Буковини, а й інших областей України.

Ботанічний сад Чернівецького національного університету є справжнім музеєм живих рослин з різних еколого-географічних зон світу. Його колекції мають велике науково-пізнавальне та природоохоронне значення.

Контакти

Ботанічний сад Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича вул. Федьковича, 11 м. Чернівці , Україна, 58001

Договірні ціни на посадковий матеріал на 2023 р.

Оранжерейні рослини в горшках

Назва

Вік (роки)

Ціна за 1 шт в грн.

(з ПДВ)

Агава

5

120.00

Агава

більше 6

180.00

Алое

3 – 5

48.00

Алое

більше 5

60.00

Аспарагус (форми)

4

60.00

Бегонія (види)

Більше 5

72.00

Гастерія

Більше  3

72.00

Гібіскус

Більше  5

120.00

Драцена

3

96.00

Драцена

5

120.00

Еоніум

2 – 3

48.00

Еоніум

4

60.00

Ечеверія

більше 3

60.00

Ечеверія

більше 5

72.00

Ехмея (види)

більше 3

72.00

Клівія

5

180.00

Клівія

більше 6

240.00

Кордиліна

3-4

72.00

Кордиліна

5

96.00

Коланхоє лікарське

1

42.00

Коланхоє лікарське

3

48.00

Криптантус

3

30.00

Ногоплідник (подокарпус)

5-6

120.00

Молочай (різні види)

3-4

42.00

Молочай

5

54.00

Монстера

2

144.00

Монстера

3

180.00

Монстера

більше 5

216.00

Монстера

більше 7

480.00

Офіопогон (різні види)

Більше 3

60.00

Пальма

8

240.00

Пальма

більше 20 р

960.00

Папороті (види)

Більше 3

72.00

Пітоспорум

більше 5 р

336.00

Пеперомія магнолієлиста

2

72.00

Плющ (форми)

3

60.00

Псідіум

Більше 6

240.00

Рео

2

48.00

Рео

більше 3

60.00

Сансев'єра (різні види)

4

60.00

Сансев'єра (різні види)

5

84.00

Седум (різні види)

більше 3

48.00

Седум (різні види)

більше 5

60.00

Традесканція (різні види)

2

36.00

Товстянка

3

48.00

Товстянка

4

60.00

Фейохоа

5

240.00

Фікус (різні види)

5 – 6

120.00

Фікус (різні види)

Більше 20 р

960.00

Хавортія

Більше 3

72.00

Хлорофітум (різні види)

1 – 2

36.00

Хлорофітум (різні види)

3 – 4

48.00

Цисус

3

48.00

Циперус

2-3

48.00

Шефлера

Більше 5

180.00

Юкка

6 – 7

180.00

 

Деревні рослини

Порода

Висота (см)

Ціна за 1 шт. в грн.

 (з ПДВ)

Хвойні:

 

 

Біота

50-70

36,00

Гінкго

50-60

96,00

Гінкго

70-80

120,00

Гінкго

більше 90

144,00

Головчатотис китайський

до 30

48,00

Головчатотис китайський

40-50

60,00

Кипарисовик  горохоплідний  'Plumosanana'

50-70

48,00

Кипарисовик  горохоплідний  'Squarosa glauca'

80-100

60,00

Кипарисовик Лавсона  ’Globosa’

40-50

96,00

Кипарисовик Лавсона  ’Blue surprise’

до 50

60,00

Кипарисовик Лавсона ’Blue surprise’

більше 100

96,00

Кипарисовик Лавсона ф. голуба

60-80

60,00

Кипарисовик Лавсона ‘Wite Spot’

100

120,00

Кипарисовик тупий ‘Nana’

до 20

60,00

Кипарисовик тупий ‘Nana’

більше 25

72,00

Криптомерія японська

до 100

96,00

Криптомерія японська

100-130

144,00

Криптомерія японська

більше 140

180,00

Криптомерія японська Elegans

50

120,00

Мікробіота

більше 40

48,00

Сосна кедрова

до 50

120,00

Сосна кедрова  європейська

більше 50

180,00

Тис ягідний

 35 – 50

48,00

Тис ягідний

60 – 80

72,00

Тис ягідний

більше 90

120,00

Туя велетенська

більше 100

96,00

Туя велетенська строката

до 90

72,00

Туя велетенська строката

більше 100

96,00

Туя західна (‘Little Princesse’)

більше 25

48,00

Туя західна (‘Little Princesse’)

40-50

72,00

Туя західна верескоподібна

 до 40

60,00

Туя західна верескоподібна

50-60

72,00

Туя західна верескоподібна

80-90

96,00

Туя західна верескоподібна

120-150

156,00

Туя західна куляста

100-120

120,00

Туя захід. ‘Elwangeriana’

80-120

96,00

Туя захід. ‘Howeyi’

більше 40

96,00

Туя західна золотиста

60-80

60,00

Туя західна золотиста

більше 100

120,00

Туя західна ‘Fraberti’

60-80

48,00

Туя західна колоноподібна

до 25

42,00

Туя західна колоноподібна

60-80

72,00

Туя західна колоноподібна

90-100

96,00

Туя західна колоноподібна

110-130

120,00

Туя західна ‘Teddi’

20

36,00

Туя західна ‘Rheingold’

30 – 50

60,00

Туя західна ‘Rheingold’

60 – 80

84,00

Ялина канадська ‘Conica’

до 30

54,00

Ялиця біла

до 40

36,00

Ялиця біла

більше 50

48,00

Ялівець (суміш видів)

більше 40

42,00

Ялівець китайський 'Pfitzeriana Aurea nana'

до 30

42,00

Ялівець китайський

до 40

36,00

Ялівець лускатий (сланк.) ‘Blue carpet’

20

42,00

Листяні:

Дерева

 

Аралія

100 – 140

48,00

Аралія

150-200

96,00

Аралія

більше 220

120,00

Гірокаштан м’ясочервоний

до 80

96,00

Глід (самосів, суміш, видів )

50 – 70

12,00

Глід (самосів, суміш, видів )

90 – 120

18,00

Глід (самосів, суміш видів)

більше 150

30,00

Горіх айлантолистий

100

24,00

Дерен

більше 80

18,00

Дуб ліванський

60 – 80

84,00

Дуб ліванський

більше 90

120,00

Евкомія

100-140

18,00

Каркас

60 – 80

18,00

Каркас

100 – 150

24,00

Катальпа

до 100

24,00

Катальпа

100-140

30,00

Каштан їстівний

до 60

48,00

Каштан їстівний

80 – 100

72,00

Каштан їстівний

110 – 130

96,00

Каштан їстівний

150 – 200

180,00

Кельрейтерія (мильне дерево)

40-60

42,00

Клен пальмолистий

60-70

72,00

Клен пальмолистий

80-90

120,00

Клен пальмолистий

більше 90

144,00

Ліквідамбар (амброве дерево)

100

144,00

Ліквідамбар (амброве дерево)

150

180,00

Ліщина деревовидна

до 120

36,00

Ліщина деревовидна

150 – 200

48,00

Липа

150-200

18,00

Магнолія зірчаста

до 100

180,00

Магнолія Суланжа (форми)

до 60

96,00

Магнолія Суланжа (форми)

 70-90

120,00

Магнолія Суланжа (форми)

100 – 120

180,00

Магнолія Суланжа (нестандарт)

80 – 100

96,00

Магнолія кобус, Лебнера

50-90

96,00

Магнолія кобус, Лебнера

100-120

144,00

Магнолія кобус, Лебнера

більше 130

180,00

Магнолія оберненояйцевидна

100-120

180,00

Магнолія оберненояйцевидна

200

300,00

Магнолія лікарська

50

96,00

Магнолія лікарська

180

360,00

Оксамит

150

24,00

Павловнія

25 – 40

72,00

Павловнія

більше 40

96,00

Платан

до 100

120,00

Платан

більше 180

180,00

Птеростиракс

до 100

36,00

Птеростиракс

більше1 00

60,00

Сумах оленерогий (оцтове дерево)

більше 150

36,00

Тюльпанове дерево

до 80

60,00

Тюльпанове дерево

90 – 100

84,00

Тюльпанове дерево

110 – 140

108,00

Тюльпанове дерево

150 – 180

144,00

Тюльпанове дерево

більше 190

240,00

Хурма звичайна (самосів)

до 50

12,00

Хурма звичайна (самосів)

60-90

18,00

Хурма звичайна (самосів)

100-150

30,00

Хурма звичайна (самосів)

більше 160

36,00

Церцис звичайний

до 100

96,00

Шовковиця (самосів)

80 – 100

12,00

Шовковиця (самосів)

110-140

18,00

Шовковиця (самосів)

більше 150

36,00

Кущі

Айва (хеномелес) японська

до 40

18,00

Айва (хеномелес) японська

більше 50

36,00

Айва (хеномелес) японська (біла)

до 50

24,00

Акантопанакс

60 – 80

12,00

Барбарис вічнозелений

до 25

36,00

Барбарис вічнозелений

до 100

48,00

Барбарис (суміш)

більше 60

18,00

Бірючина звичайна

більше 100

18,00

Бірючина овальна

більше 100

24,00

Бірючина овальна ф. строкатолиста

до 50

36,00

Бруслина крилата

більше 50

54,00

Бруслина японська карликова

більше 40

60,00

Будлея Давида

80-100

24,00

Будлея Ліндлея

до 40

24,00

Бузок (суміш видів)

до 80

12,00

Бузок сорти

до 50

36,00

Бузок сорти

більше 100

60,00

Вейгела (середньорос-лі, кв. червоні)

до 80

48,00

Вейгела (суміш форм)

80-100

60,00

Вейгела строкатолиста

60

48,00

Гібіск

до 50

18,00

Гібіск (сорти)

85 – 100

30,00

Гібіск (сорти)

більше 100

36,00

Гортензія садова, пильчаста (сорти)

до 80

36,00

Гортензія садова, пильчаста (сорти)

90 – 100

48,00

Дейція шорстка махр.

більше 90

36,00

Жарновець (саротамнус)

до 40

36,00

Жарновець (саротамнус)

90

42,00

Жимолость запашна

100

30,00

Жимолость капелюшна

до 50

36,00

Жимолость татарська

більше 100

36,00

Звіробій кущовий

більше 40

24,00

Звіробій кущовий великоквітковий

30

30,00

Калина гордовина

40-60

12,00

Калина запашна

до 40

36,00

Калина запашна

50-60

48,00

Калина зморщенолиста

 20-30

42,00

Калікарпа (красивоплідник)

до 35

42,00

Калікарпа (красивоплідник)

більше 40

48,00

Керія японська ф. махрова

більше 100

36,00

Керія японська ф. строкатолиста

  60

36,00

Кизильник дрібнолистий, повзучий

20

36,00

Кизильник (суміш)

більше 45

24,00

Кизильник круглолистий

30-50

30,00

Клеродендрон

більше 100

36,00

Кольквіція

100

36,00

Корилопсис

80-100

60,00

Корилопсис

більше 110

72,00

Лавровишня

до 30

60,00

Лавровишня

більше 35

72,00

Лейцестерія

напівкущ

72,00

Ліндера

до 50

60,00

Ліндера

60-90

96,00

Ліщина звичайна ф. червонолиста

більше 50

60,00

Магонія

до 30

36,00

Магонія

40-60

60,00

Магонія

більше 70

72,00

Мушмула германська

50-70

60,00

Падуб

до 30

36,00

Падуб

80

60,00

Півонія кущова (суміш)

20 – 30

42,00

Піраканта

до 30

42,00

Піраканта

40-50

48,00

Піраканта

80-100

60,00

Понцирус

до 100

24,00

Понцирус

більше 100

30,00

Пухирник золотистий

до 80

36,00

Пухирник червонолистий

100 – 120

48,00

П’ятилисник (курильський чай)

більше 50

42,00

Розовик

50-80

24,00

Розовик

більше 90

30,00

Самшит

до 30

24,00

Самшит

30 – 50

36,00

Самшит

більше 45

48,00

Самшит строкатолистий

до 35

48,00

Самшит строкатолистий

більше 40

54,00

Самшит ф. куляста

20

30,00

Свида біла ф. Шпета

більше 40

36,00

Сніжноягідник строкатолистий

50

36,00

Таволга (суміш)

40-50

18,00

Таволга (суміш)

60-80

24,00

Таволга (суміш)

100

30,00

Таволга Ван Гутта

більше 100

36,00

Таволга верболиста

70

24,00

Таволга японська ф. великолиста

40 – 60

36,00

Таволга японська ‘Gold Flame`

до 30

36,00

Таволга сіра `Greifsheim`

до 50

60,00

Таволга золотиста (бордюрна)

до 30

42,00

Форзиція ‘Surfine’

до 80

42,00

Форзиція

до 80

36,00

Хімонант (Зимньоцвіт)

до 50

48,00

Хімонант (Зимньоцвіт)

60-80

60,00

Хімонант (Зимньоцвіт)

більше 90

72,00

Чашоцвіт

до 50

36,00

Чашоцвіт

більше 150

54,00

Чубушник

50 – 60

12,00

Чубушник (суміш)

80 – 100

18,00

Чубушник золотистий

до 60

30,00

Чубушник ф.куляста

50-60

36,00

Юкка (вегет.)

до 45

96,00

Юкка (квітучі)

більше 50

120,00

Гранат (карликовий)

30

42,00

Гранат (карликовий)

100

72,00

Лавр

більше 200

180,00

Лимон (складний гібрид)

до 25

48,00

Лимон (складний гібрид)

30

60,00

Лимон (складний гібрид)

40

84,00

Лимон (складний гібрид)

50

96,00

Лимон (складний гібрид)

100

180,00

Лимон (живці – січень, серпень)

до 5 бруньок

18,00

Лимон (живці – січень, серпень)

більше 5 бруньок

24,00

Мирт

15

30,00

Мирт

35

60,00

Мирт

70

96,00

Мирт

150

120,00

Розмарин

60-70

84,00

Ліани

Актинідія

40-50

60,00

Виноградовик (контейнер)

 

12,00

Гліцинія

50 – 80

42,00

Гліцинія

90-100

48,00

Гліцинія

більше 110

60,00

Деревозгубник

60

18,00

Жимолость витка (види і сорти)

до 30

36,00

Жимолость витка (види і сорти)

40 – 50

42,00

Лимонник китайський (контейнер)

 

18,00

Плющ (сорти, контейнер)

по 1

48,00

Плющ (сорти, контейнер)

по 2

60,00

Плющ строкатолистий (контейнер)

 

60,00

Текома

більше 40

30,00


Посадковий матеріал, що реалізується з розсадників на біобазі «Жучка»

Порода

Висота (см)

Ціна за 1 шт. в гривнях (з ПДВ)

Хвойні:

 

 

Гінкго дволопатеве

30

60.00

Гінкго дволопатеве

60

84.00

Кипарисовик Лавсона

30

48.00

Криптомерія японська

50

60.00

Ялівець середній

50

48.00

Ялівець козацький

70

36.00

Ялівець віргінський

60

48.00

Туя західна “Ericoides”

30

48.00

Туя західна “Dumosa”

45

60.00

Туя західна “Rheingold”

30

48.00

Туя велетенська

35

36,00

Туя західна

60

48.00

Туйовик пониклий

30

48.00

Туйовик пониклий

60

72.00

Листяні:

Дерева й кущі

 

Барбарис Тунберга (сорти)

30

48.00

Самшит вічнозелений

25

24.00

Самшит вічнозелений

45

36.00

Самшит вічнозелений

50

48.00

Самшит вічнозелений (ф. куляста)

15

24.00

Хеномелес прекрасна (айва японська)

50

36.00

Дейція шорстка

80

36.00

Бруслина крилата

40

48.00

Бруслина Форчуна (сорти)

20

36.00

Форзиція середня

120

48.00

Гібіск сірійський (сорти)

150

36.00

Бирючина звичайна

80

36.00

Магнолія кобус

60

96.00

Магнолія Суланжа

70

120.00

Півонія кущова

30

42.00

Півонія кущова

60

72.00

Чубушник вінцевий

70

36.00

Понцирус трилистий

100

36.00

Таволга японська (сорти)

60

36.00

Бузок угорський

80

48.00

 

Ліани

 

Кампсис укорінливий

60

36.00

Жимолость японська “Aureoreticulata”

30

36.00

Трав’янисті рослини

Лікарські

 

Ваточник сірійський

кущ

12.00

Наперстянка іржава

кущ

12.00

Наперстянка шерстиста

кущ

12.00

Ехінацея пурпурова

кущ

24.00

Головатень круглоголовий

кущ

12.00

Материнка звичайна

кущ

12.00

Меліса лікарська

под.кущ

24.00

Монарда двійчата

под.кущ

24.00

Котяча м’ята справжня

под.кущ

24.00

Рута садова

кущ

24.00

Шавлія лікарська

кущ

24.00

 

Багаторічники

 

Лілійник гібридний

под.кущ

24.00

Півники сибірські

под.кущ

24.00

Енотера міссурійська

кущ

12.00

Широкодзвоник  великоквітковий

кущ

24.00

Рудбекія блискуча

под.кущ

12.00

Традесканція Андерсона

под.кущ

12.00

Барвінок малий “Variegata”

кущ

18.00

Юкка нитчаста

кущ

36.00

Юкка нитчаста

кущ

48.00

Страусове перо

кущ

60.00

Чемерник види

под.кущ

48.00

Очиток прекрасний

под.кущ

24.00

Первоцвіт безстебловий

кущ

18.00

Хоста ланцетна

под.кущ

36.00

Барвінок великий

под.кущ

18.00

Чистець візантійський

кущ

12.00

Хризантема корейська суміш

под.кущ

48.00

А. SEMINA PLANTARUM IN HORTO BOTANICO SUB DIVO CULTARUM

PLANTAE LIGNOSAE

 

PINOPHYTA

 

Cupressaceae

1. Chamaecyparis lawsoniana (Andr.) Parl. `Glauca`

2. Ch.pisifera Sieb. et Zucc. 'Filifera'

3. Juniperus sabina L.

4. Platycladus orientalis (L.) Franco

5.P. orientalis Franco `Cupressima`

6. Thuja occidentalis L. `Columna`

               

Pinaceae

7.  Abies cephalonica Loud.

8.  A. nordmanniana (Stev.) Spach

9.  Larix decidua Mill.

10. Picea pungens Engelm. 'Glauca'

11. Pinus armandii Franch.

12. P. strobus L.

 

Taxaceae

13. Taxus baccata L.

14. T. baccata L. `Aurea`

15.  T. cuspidata Sieb. et Zucc.

 

Taxodiaceae

16. Cunninghamia lanceolata Lamb.

17. Cryptomeria japonica Don.

 

MAGNOLIOPHYTA

 

Aceraceae

18. Acer circinatum Pursh.

19. A. palmatum Thunb. `Atropurpureum`

20. А. platanoides L.

21. A. tataricum L.

 

Anacardiaceae

22. Rhus typhina L.

 

Araliaceae

23. Aralia elata (Miq.) Seem.

24. Eleutherococcus henryi Oliv.

25. E. sessiliflorus Seem.

 

Berberidaceae

26. Berberis aggregata C.K.Schneid.

27. B. amurensis Rupr.

28. B. brachypoda Maxim.

29. B. canadensis Mill.

30. B. chinensis Poir.

31. B. consimilis Schneid.

32. B. coreana Palib.

33. B. dasystachya Maxim.

34. B. densiflora Boiss. et Buhse

35. B. fischleri Schneid.

36. B. francisci-ferdinandii C. K. Schneid.

37. B. gilgiana Fedde

38. B. henriana Schneid.

39. B. hypokerina Airy-Shaw.

40. B. insignis Hook.et Thoms.

41. B. integerrima Bunge

42. B. japonica Schneid.

43. B. nummularia Bunge

44. B. x ottavensis Scheid.`Purpurea`

45. B. polyantha Hemsl.

46. B. rubrostilla Chittenden

47. B. sargentiana Schneid.

48. B. x serrata Koehne

49. B. sieboldi Mig.

50. B. sphaerocarpa Kar. et Kir.

51. B. thunbergii DC.

52. B. th. DC. `Aurea`

53. B. th. DC. `Brevipendunculata`

54. B. th. DC. `Purpurea`

55. B. th. DC. `Silver Beauty`

56. B. vulgaris L.

57. Mahonia aquifolium Nutt.

58. M. japonica DC.

59. M. nervosa Nutt.

60. M. pinnata Fedde

61. M. repens(Lindl.)G. Don.

 

Bignoniaceae

62. Catalpa x erubescens Carr.

63. C. speciosa Warder ex Engelm.

64. Campsis radicans Seem

 

Buxaceae

65. Buxus sempervirens L.

 

Caesalpiniaceae

66. Cercis canadensis L.

67. C. siliquastrum L.

68. Gleditsia aquatica Marsh.

69. G. caspia Desf.

70. G. japonica Mig.

71. G. sinensis Lam.

 

Calycanthaceae

72. Calycanthus fertilis Walt.

73. C. fertilis Walt. f. glauca C. K. Schneid.

74. C. floridus L.

 

Caprifoliaceae

75. Kolkwitzia amabilis Graebn.

76. Lonicerax amoena Zab.

77. L. x bella Zab.

78. L. canadensis Marsh.

79. Ledulis Turz. ex Freyn  

80. L. gynochlamydea  Hemsl.

81. L. pyreniaca L.

82. L. caprifolium L.

83. L. maackii Rupr.

84. Lnitida Wills.                 

85. L. peryclimenum L. 'Serotina'

86. L. pileata Oliv.

87. L. tatarica L.

88. L. x telmanniana Magyar

89. Sambucusracemosa L. 'Plumosa aurea'

90. Symphoricarpos albus Blake 

91. S.albus (L.) Blake ‘Laevigatus’

92. S. orbiculatus Moench.

93. S. oreophilus A.Gray.

94. S. rotundifolius Gray.

95S. mollis Nutt.

96. S. occidentalis Hook

97.Viburnum x rhytidophylloides Suring.

98. V. burejaeticum Rgl. et Herd.

99. V. cassinoides L.

100. V. fragrans Bge.

101. V. lantana L.

102. V. l. 'Versicolor'

103. V. lentago L.

104. V. macrocephalum Rehd.

105. V. mongolicum (Pall.) Rehd.

106. V. nudum L.

107. V. opulus L.

108. V. prunifolium L.

109. V. rhytidophyllum Hemsl.

110. V. rufidulum Raf.

111. V. sargentii Koehne

112. V. trilobum Marsh.

113. V. veitchii Wright.

114. V. wrightii Mig.

115. Weigela floribundaA.DC.

116. W. florida (Bge.)A.DC.

117. W. hortensis (Sieb. et Zucc.) C.A.Mey.

118. W. h. Jacq. `Bristol Rubi`

119. W. h. Jacq. `President`

120. W. japonica Thunb. `Sinica`

121. W. praecox (Lemoine) Bailey

 

Celastraceae

122. Celastrus flagellaris Rupr.

123. Euonymus alatus Sieb.

124. E. atropurpurea Jacq.

125. E. fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.

126. E. latifolius (L.) Mill.

127. E. maackii Rupr.

128. E. macropterus Rupr.        

129. E. nana Bieb.

 

Celtidaceae

130. Celtis occidentalis L.

 

Cornaceae

131.Cornus alternifolia L.

132. C. bailey Coult. et Evans.

133. C. controversa Hemsl.

134. C. darvasica Sojak.

135. C. drummondii Coop.

136. C. officinalis Sieb. et Zucc.

137.Swida alba (L.) Opiz.

138. S. australis Pojark. ex Grossh.

139. S. sanguinea Opiz 

140. S. stolonifera (Michx.) Rydb. 'Flaviramea'

 

Corylaceae

141. Carpinus betulus L.

142. Ostrya carpinifolia Scop.

   

Elaeagnaceae

143. Elaeagnus multiflora Thunb.

 

Ericaceae

144Pieris japonica D.Don.     

145. Rhododendron dauricum L.

146. Rh. fargesii Franch.

147. Rh. luteum Sweet.

148. Rh. molle (Blume)G.Don

149. Rh. ponticum L.

150. Rh. smirnovii Maxim.

 

Eucommiaceae

151. Eucommia ulmoides Oliv.

 

Euphorbiaceae

152. Securinega suffruticosa Rehd.

 

Fabaceae

153. Amorpha fruticosa L.

154. Chamaecytisus austriacus Link.

155. C. podolicus Blocki

156. Colutea arborescens L.

157. C. persica Boiss.                

158. Genista tinctoria L.

159. Laburnum anagyroides Medik.

160. L. x watereri (Kirchn.) Dipp.

161. Lespedeza bicolor Turcz.

162. Spartium junceum L.

 

Hamamelidaceae

163. Corylopsis sinensis Hemsl.

164. C. spicata Siebold et Zucc.

165. C. veitchiana Bean.

166. Hamamelis japonica Siebold et Zucc.

167. H. mollis Oliv.

168. Liquidambar styraciflua L.

 

Hippocastanaceae

169. Aesculus octandra  Marsh.               

 

Hydrangeaceae

170. Deutzia gracilis Sieb. et Zucc.

171. D. scabra Thunb. `Plena`

172. D. vilmorinae Lemoine

173. Hydrangea bretschneideri Dipp.

174. Philadelphus brachybotrys Koehne

175. Ph. californicus Benth

176. Ph. coronarius L.

177. Ph. c. L. 'Aureus'

178. Ph. c. L. 'Plena'

179. Ph. delavayi L. Henry

180. Ph. x falconeri Sarg.

181. Ph. floribundus Schrad.

182. Ph. gordonianus Lindl.

183. Ph. grandiflorus Willd.

184. Ph. incanus Koehne

185. Ph. inodorus L.

186. Ph. x lemoine Lemoine 'Балет метеликів’

187. Ph. lewisii Pursh

188. Ph. pekinensis Rupr.

189. Ph. rafinesguianus Hort.

190. Ph. satsumanus Mig.

191. Ph. schrenkii Rupr. et Maxim.

192. Ph. sericanthus Koehne

193. Ph. subcanus Koehne

194. Ph. tenuifolius Rupr. et Maxim.

195. Ph. x virginalis Rehd.

196. Ph. zeyheri Schrad.

 

Hypericaceae

197. Hypericum androsaemum L.

198. H. hookerianum Wight et Arn.

 

Juglandaceae

199. Carya ovata C. Koch.

 

Lardizabalaceae

200. Decaisneafargesii Franch. 

 

Lauraceae

201. Lindera angustifolia Cheng.

 

Loganiaceae

202. Buddleia davidii Franch.

203. B. japonica Hemsl.

204. Blindleyana Fort.                   

205. Bnivea Duthie                         

 

Magnoliaceae

206. Liriodendrontulipiferum L.    

207. Magnolia kobus DC. var. borealis Sarg.

208. M. obovata Thunb.

209. M. officinalis Rehd. et Wils.

210. M. x soulangiana Soul.-Bood. `Alexandrina`

211. M. x s. Soul.-Bood. `Lennei`

212. M. x s. Soul.-Bood. `Rustica`

 

Malvaceae

213. Hibiscus syriacus L.

 

Menispermaceae

214. Menispermum dauricum L.

 

Oleaceae

215. Jasminum fruticans L

216. L. vulgare L.

217. Syringa x josiflexaPreston `Royaaty`

218. S. x prestoniae Mc Kelvey

219. S. reflexa C.K. Schneid.

220. S. tomentella Bur. et Franch.

221. S. villosa Vahl

 

Paeoniaceae

222.  Paeoniasuffruticosa Andr

 

Platanaceae

223. Platanus x acerifolia Willd.

 

Ranunculaceae

224. Clematis  viticella L.    

 

Rhamnaceae

225. Frangula alnus Mill.

 

Rosaceae

226. Amelanchier  alnifolia Nutt.

227. A. florida Lindl.

228. A. spicata C. Koch

229. Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl.

230. Cotoneaster  acutifolius Turcz.

231. C. dielsianus Pritsz.

232. C. distichus Lge.

233. C. divaricatus Rehd. et Wils.

234. C. lucidus Schlecht.

235. C. multiflorus Bunge

236. C. x polyanthemus E.Wolf

237. C. roseus Edgew.

238. Crataegus arnoldiana Sarg.

239. C. chlorosarca Maxim.

240. C. curvisepala Lindm.

241. C. flabellata (Bosc) C.Koch

242. C. nigra Waldst. et Kit.

243. C. punctata Jacq.

244. C. punctata Jacq. `Aurea`

245. Malus niedzwetzkyana Dieck.

246. Mespilus germanica L.

247. Osmaronia cerasiformis Greene

248. Padellus mahaleb Vass.

249. Photinia villosa (Thunb.) DC.

250. Physocarpus intermedia (Rydb.) Schneid.

251. Ph. monogynus Coult.

252. Ph. opulifolius Maxim.

253. Ph. opulifolius Maxim. `Diabolo`

254. Ph. o. Maxim. 'Luteus'

255. Pyracanthacoccinea Roem. 'Soulei d' Or'  

256. Pyrus ussuriensis Maxim.

257. Rhodotypus kerrioides Sieb. et Zucc.

258. Rosa carolina L.

259. R. davurica Pall.

260. R. hugonis Hemsl.

261. R. laxa Retz.

262. R. majalis Herrm.

263. R. maximowicziana Regel

264. R. mollis Smith.

265. R. pimpinelifolia L.

266. R. rugosa Thunb.

267. R. r. Thunb. 'Alba'  

268. R. serafinii Viv.

269. R. spinosissima L.

270. Sorbaria sorbifolia (L.) A.Br.

271. Sorbus amurensis Koehne

272. S. aucuparia L.

273. S. caucasica Zinserl.

274. S. decora C.Schneid.

275. S. discolor Maxim.

276. S. intermedia Pers.

277. S. koehneana Schneid.

278. S. x latifolia Pers.

279. S. torminalis (L.) Crantz

280. Spiraea albiflora (Mig.)Zab.

281. S. alba Du Roi

282. S. billiardii Dipp. `Triumphans`

283. S. bumalda Burv.

284. S. b. Burv. `Anthony Waterer`

285. S. x b. Burv. 'Crispa' 

286. S. canescens D.Don

287. S. сhinensis Maxim.

288. S. x cinerea Zbl. ' Greifsheim '

289. S. crenata L.

290. S. densiflora Nutt.

291. S. flexuosa Fisch. ex Cambess.

292. S. fritschiana Schneid.

293. S. f. Schneid.  'Latifolia'

294. S. gemmata Zbl.

295. S. humilis Pojark.

296. S. japonica L.  f.

297. S. japonica L. f.  'Alpina'

298. S. j. L. f. `Gold Flamme`

299. S. j. L. f.  'Fortuneana'

300. S. j. L. f. `Little Princess`

301. S. j. L. f. `Lutifolia`

302. S. j. L. f.  'Nana'

303. S. j. L. f. `Ovalifolia`

304. S. j. L. f. `Plena`

305. S. j. L. f. `Ruberrima`

306. S. j. L. f. `Schirabana`

307. S. j. L. f. `Yellou Princess`

308. S. latifolia Borkh.

309. S. x lemoinei Zab.

310. S. longigemmis Maxim.

311. S. x margaritae Zab.

312. S. media Fraz Schmidt

313. S. menziesii Hook.

314. S. microgyna Nakai

315. S. miyabei Koidz.     

316. S. nipponica Maxim.

317. S. n. Maxim. `Rotundifolia`

318. S. x pikoviensis Bess.

319. S. salicifolia L.

320. S. sargentiana Rehd.

321. S. x schinabeckii Zab.

322. S. sericea Turcz.

323. S. trichocarpa Nakai

324. S. trilobata L.

325. S. ussuriensis Pojark.

 

Rutaceae

326. Phellodendron amurense Rupr.

327. Poncirus trifoliata Rafin.

328. Ptelea baldwinii Torr. et Gray

329. P. trifoliata L.

 

Sapindaceae

330. Koelreuteria paniculata Laxm.

 

Schisandraceae

331. Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.

 

Styracaceae

332. Halesia carolina L.

333. Pterostyrax hispida Sieb. et Zucc.

334. Styrax obassia Sieb. et Zucc.

 

Tiaceae

335. Tilia americana L.

 

Thymelaceae

336. Daphne mezereum L.

 

Vitaceae

337. Ampelopsis aconitifolia Bge.

338. A. brevipedunculata (Max.) Trautv.

339. A. heterophylla (Thunb.) Sieb. et Zucc.

340. A. japonica Makino

341. Parthenocissusinserta Fritsch.

342. P.quinquefolia (L.)Planch.

343. P. q. (L.) Planch.`Murrorum`

344. P. tricuspidata Planch.

345. Vitis coignetiae Pulliat ex Planch.

346. V. vinifera L.

 

Verbenaceae

347. Callicarpaamericana L.

348. Clerodendron trichotomum Thunb.

 

PLANTAE HERBOSAE

Alliaceae

349. Allium altaicum L.

350. A. altissimum Regel

351. A. giganteum Regel

352. A. moly L.

353. A. narcissiflorum Vill.

354. A. odorum L.

355. A. polyphyllum Ker. et Kir.

356. A. schoenoprasum L.

357. A. senescens L.

358. A. strictum Schreb.

359. A. ursinum L.

 

Amaryllidaceae

360. Galanthus nivalis L.

361. G.plicatus M.Bieb.

362. Leucojum vernum L.

363. Narcissus angustifolius Curtis

 

Apiaceae

364. Astrantia major L.

365. Myrrhis odorata (L.) Scop.

 

Asclepiadaceae

366. Asclepias syriaca L.

 

Aspleniaceae

367. Phyllitis scolopendrium (L.) Newm.

 

Asteraceae

368. Achillea filipendulina Lam.

369. Ageratum mexicanum Mill.

370. Aster alpinus L.

371. A. amellus L.

372. A. dumosus L.

373. A. farreri W.W.

374. Callistephus chinensis L. `Anina`

375. Centaurea macrocephala Muss.-Puschk.

376. Coreopsis grandiflora Hoog.

377. C. lanceolata L.

378. Doronicum hungaricum Reich.fil.

379. Gaillardia aristata Purcsch.

380. Gazania rigens (L.) Gaertn.

381. Helenium autumnale L.

382. Echinacea purpurea (L.) Moench

383. E. p. (L.) Moench `White Lustre`

384. Echinops sphaerocephalus L.

385. Erigeron speciosus (Lindl.) DC.

386. Hieracium aurantiacum L.

387. Inula helenium L.

388. Leontopodium alpinum Cass.

389. Leucanthemum maximum (Ramond) DC.

390. Liatris scariosa (L.) Willd.

391. L. spicata (L.) Kuntze

392. Pyrethrum macrophyllum Willd.

393. Rudbeckia fulgida Ait

394. R. speciosa Wenderoth

395. Solidago canadensis L.`Dzintra`

396. S. c. L.`Laurin`

397. Tagetes erecta L.

398. T. patula L.`Carmen`

399. T. p. L.`Dianty Mariette`

400. T. p. L.`Valensia`

401. T. tenuifolia Cav.

402. Telekia speciosa Baumg.

403. Zinnia elegans Jacg.

404. Z. e. Jacg.`Красная шапочка`

 

Berberidaceae

405. Podophyllum emodi Wall.

 

Boraginaceae

406. Symphytum cordatum Waldst.et Kit.

 

Brassicaceae

407. Alissum murale Waldst.et Kit.

408. Aubrieta deltoidea (L.) DC.

409. Cheiranthus cheiri L.

410. Iberis sempervirens L.

411. Lunaria rediviva L.

 

Campanulaceae

412. Campanula carpatica Jacq.

413. C. medium L.

414. C. punctata Lam.

415. Platycodon grandiflorum DC.

416. P.g. DC.`Pedamutter Schale`

 

Caryophyllaceae

417. Cerastium biebersteinii DC.

418. Dianthus barbatus L.

419. D. deltoides L.

420. D. gratianopolitanus Vill.

421. D. plumarius L.

422. Lychnis chalcedonica L.

423. Saponaria officinalis L.

 

Cistaceae

424. Helianthemum appeninum (L.) Mill.

 

Commelinaceae

425. Tradescantia virginiana L.

 

Convolvulaceae

426. Ipomea purpurea L.

 

Crassulaceae

427. Sedum spectabilis Boreau

428. S.s. Boreau `Brillianth`

 

Gentianaceae

429. Gentiana asclepiadea L.

 

Fabaceae

430. Galega officinalis L.

431. Genista tinctoria L.

432. Genistella sagittalis (L.)Gams

 

Hypericaceae

433. Hypericum olimpicum L.

 

Iridaceae

434. Crocus banaticus Gay

435. C. heuffelianus Herb.

436. Iris sibirica L.

437. I. sibirica L.`Perlys Blue`

438. I. pseudocyperus Schur

439. I. pseudacorus L.

 

Lamiaceae

440. Hyssopus officinalis L.

441. Lavandula angustifolia Mill.

442. Lophanthus anisatus Benth.

443. Monarda didyma L.

444. Nepeta cataria L.

445. Ocimum basilicum L.

446. Origanum vulgare L.

447. Phlomis tuberosa L.

448. Physostegia virginiana (L.) Benth.

449. Salvia officinalis L.

450. S. sclarea L.

451. S. splendens Ker. Garvl.

 

Liliaceae

452. Colchicum autumnale L.

453. Erythronium dens-canis L.

454. Galtonia candicans Decne

455. Fritillaria meleagris L.

456. Hemerocallis lilio-asphodelus L.

457. Hosta alba-marginata Hyl.

458. H. sieboldiana Engl.

459. H. ventricosa Stearn.

460. Leopoldia comosa Parl.

461. Lilium davidii Ducharbre

462. L. henryi Baker

463. L. martagon L.

464. L. regale Wils.

465. Tulipa tarda Stapf.

 

Malvaceae

466. Althaea officinalis L.

 

Onagraceae

467. Chamerion angustifolium Holub.

 

Onocleaceae

468. Matteuccia strutiopteris (L.) Tod

 

Papaveraceae

469. Papaver orientale L.

 

Plumbaginaceae

470. Armeria elongata (Hoffmg.) C. Koch.

471. A. maritima (Mill.) Willd.

 

Polemoniaceae

472. Phlox paniculata L.

473. Polemonium caeruleum L.

 

Polygonaceae

474. Polygonum bistorta L.

475. Rheum rhaponticum L.

 

Primulaceae

476. Primula farinosa L.

477. P. veris L.

478. P. vulgaris Huds.

 

Ranunculaceae

479. Aconitum moldavicum Hacq.ex Rchb.

480. Adonis vernalis L.

481. Aquilegiahybrida hort.

482. A. transsilvanica Schur

483. A. vulgaris L.

484. A. vulgaris L. f. plena

485. Delphinium cultorum Vass.

486. Helleborus purpurascens W.K.

487. H. viridis L.

488. Pulsatilla grandis Wender

489. P. montana (Hoppe.) Reichenb.

490. P. pratensis (L.) Mill.

 

Rosaceae

491. Geum coccineum Sibth. et Smith.

492. G. heldrichii hort.

493. Potentilla alba L.

494. P. sulphurea Lam.

 

Rutaceae

495. Ruta hortensis Mill.

 

xifragaceae

496. Astilbe x arendsii Arends

497. A. davidii (Franch.) Henry

 

Scrophulariaceae

498. Digitalis ferruginea L.

499. D. purpurea L.

500. Veronica spicata L.

 

Solanaceae

501. Scopolia carniolica L.

 

Valerianaceae

502. Valeriana exaltata Mikan. fil.

 

Violaceae

503. Viola alba Besser

 

B. SEMINA PLANTARUM IN CALIDARIIS CULTARUM

Agavaceae

504. Dracaena hookeriana C. Koch.

 

Amaryllidaceae

505. Clivia miniata Regel

506. C. nobilis Lindl

507. Haemanthus Katarinaе

 

Arecaceae

508. Chamaerops humilis L.

 

Asparagaceae

509. Asparagus plumosus Bak.

510. A. sprengeri Rgl. (A. densiflorus Yessop var sprengeri)

 

Aspleniaceae

511. Asplenium nidus L.

 

Bromeliaceae

512. Hechtia tillandsioides (Andre) L.B.Sm

 

Cactaceae

513. Mamillaria simplex

 

Cyperaceae

514. Cyperus alternifolius L.

 

Liliaceae

515. Chlorophytum macrophyllum Asthers

 

Phytolaecacea

516. Rivina humilis L.

 

Pteridaceae

517. Pteris cretica L.

 

Solanaceae

518. Solanum capsicastrum L.

=================================================

If your Index Seminum is only available in electronic form (Web/Internet) and no more published on paper, could you please send us your Website/Internet address by e-mail* or by ordinary post. Thus we may able to order seed from your catalogue.

We believe that mutual exchange of seed is important and desirable. Thank you in advance.

.

 

NOTITIA UNIVERSA DE HORTO BOTANICO

Date of foundation: september 1877

Area – 15,5ha

Specium numerus – 3500

Longitudo orientalis  - 25°09?

Latitudo septentionalis - 48°03?

Altitudo supra libram maris – 242 m

Temperatura aeris media annua         7,8°C

Temperatura aeris media minima     -3,7°C

Temperatura aeris absoluta minima -32,0°C

Temperatura aeris media maxima     12,7°C

Temperatura aeris absoluta maxima  38,0°C

Praecipitatio e caelo media annua     712mm

 

Internet Orders:

*e-mail: [email protected]

Web Site: http://ibhb.chnu.edu.ua/dpt/botsad/pro-botsad

 

Ботанічний сад Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича,

вул. Федьковича,11, 580201,

м. Чернівці, Україна

 

Botanical Garden of the Jurij Fedkovich

NationalUniversity, Fedkovich str., 11

58001, Chernivtsі, Ukraine

 

Hortus Botanicus Universitatis Nationale Tschernoviciensis nominis Jurij Fedkovitsch,

via Fedkovitsch,11

58001, Tschernivtsі, Ukraina

Your adress:_______________________

_________________________________

__________________________________

До уваги гостей Ботанічного саду!

На період воєнного стану відвідати Сад можна у складі екскурсійних груп з нашим екскурсоводом. 

Екскурсійні дні – вівторок, середа, четвер. Об 11:00 і 16:00 біля входу формуються групи без попереднього запису, мінімальна екскурсійна група  - 5 осіб. Оплата по QR- коду через Приват24, або електронним платежем на субрахунок Ботанічного саду у ЧНУ.

О 10:00,12:00,14:00  і 15:00 – організовані екскурсії за попереднім записом від 10 до 25 осіб, деталі оплати під час запису.

Вартість екскурсії для дорослих – 45грн; для школярів і студентів – 25грн з особи. В оранжереї екскурсії не проводяться.

На території Саду БОМБОСХОВИЩА НЕМА, під час повітряної тривоги екскурсія припиняється. Найближче бомбосховище розташоване на вул.Садова,3А вхід з двору.

Телефон для запису на екскурсії: 095 568 90 25; (0372)509-491 (IP телефон – не працює у випадку відключень світла, або інтернету). Телефонувати в робочий час.

Вхід на територію Саду з собаками заборонений.

Договірні ціни

 на платні послуги Ботанічного саду- ННБ на 2023 р.

Послуга

Вартість

Тематичні екскурсії

для школярів та студентів

25.00 грн. з особи

для організованих груп (від 5 осіб)

45.00 грн. з особи

етно-ботанічна екскурсія

250 грн.

Оглядові екскурсії (до 1 години)

для організованих груп до 5 осіб

350.00 грн

для організованих груп від 6 до 10 осіб

500.00 грн

для організованих груп від 11 до 20 осіб

700.00 грн

для організованих груп більше 20 осіб

1000.00 грн

в оранжереї за попередньою домовленістю (до 5 осіб)

400.00грн

організована екскурсія з фото/відео зйомкою до 3 годин

550 грн (за 1 год)

Реквізити для оплати: Чернівецький національний університет

Банк: Державна Казначейська Служба України

м.Київ

Код 02071240

р / р UA838201720313211002202007831

Ботанічний сад за придбання рослин та проведення екскурсії  

58000, м.Чернівці, вул.Коцюбинського, 2

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності