Перейти до основного вмісту

Освітній процес за денною формою навчання в університеті організовується за семестровою системою.

Навчальний рік кожного курсу поділений на 2 семестри: осінній (аудиторна робота – 15 тижнів, проведення індивідуальних занять – 2 тижні, семестровий контроль – 3 тижні) та весняний (аудиторна робота – 15 тижнів, проведення індивідуальних занять – 2 тижні, семестровий контроль – 3 тижні).

Тижневе навантаження становить:

Канікули встановлюються двічі на рік загальною тривалістю не менше 8 тижнів, конкретні терміни визначаються графіком освітнього процесу на кожний навчальний рік.

Розклад навчальних занять разом із навчальним планом і навчальними програмами дисциплін є основним документом, який регламентує організацію і проведення освітнього процесу в університеті.

Семестровий розклад занять та екзаменів складається відповідальними особами в інститутах, факультетах, коледжі. Після погодження з навчальним відділом університету розклад затверджує ректор (перший проректор).

Розклад занять усіх форм навчання доводиться до відома викладачів і студентів не пізніше 10 днів до початку кожного семестру, а екзаменів – за місяць до їх початку.

Освітній процес за заочною формою навчання в університеті передбачає такі етапи:

Сукупна тривалість екзаменаційних сесій (разом із настановчою) на заочній формі навчання – до 30 календарних днів на рік на 1-2 курсах і до 40 календарних днів на рік на 3-4 курсах за освітнім ступенем бакалавра та на 1-2 курсах за освітнім ступенем магістра.

При організації заліково-екзаменаційних сесій за заочною формою навчання враховується, що навчальні заняття можуть плануватися не більше як 8 годин на день, при цьому окремо виділяється час для проведення іспитів.

 

Розклад занять та перерв між ними

Перша зміна

№ пари Час початку – час закінчення Перерва між парами
1 пара 08:20–09:40 10 хвилин
2 пара 09:50–11:10 20 хвилин
3 пара 11:30–12:50 10 хвилин
4 пара 13:00–14:20 20 хвилин

Друга зміна

№ пари Час початку – час закінчення Перерва між парами
5 пара 14:40–16:00 10 хвилин
6 пара 16:10–17:30  
Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності