Ліцензування

Кадровий склад науково-педагогічних працівників

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Навчальний процес забезпечують 1039 науково-педагогічними працівники, з них штатних –  940, сумісників – 99:

Якісний склад штатних науково-педагогічних працівників становить:

  • Докторів філософії 17
  • Кандидатів наук 626
  • Докторів наук 168

З них вчені звання  мають:

  • Професор – 123 осіб;
  • Доцент –  445 осіб;
  • Старший дослідник – 9 осіб;

Науково-педагогічні працівники університету є членами навчально-методичних комісій Міністерства освіти і науки України, експертам Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, членами галузевих експертних комісій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Середній вік науково-педагогічних працівників – 44 років.

 

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності