Перейти до основного вмісту
Документи з організації освітнього процесу

Документи з організації освітнього процесу

м. Чернівці
Від 30 червня 2020 р. протокол № 6
Положення про порядок реалізації студентами права на вибір навчальних дисциплін

     Положення про порядок реалізації студентами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича права на вибір навчальних дисциплін забезпечує реалізацію студентами права на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС та формалізує процедури вибору цих дисциплін.

Тема  Освіта
Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності