Перейти до основного вмісту
Засідання науково-методичної ради 25.05.23р

У четвер, 25 травня, о 14:00 в аудиторії №230 відбудеться засідання науково-методичної ради.

 Порядок денний

засідання науково-методичної  ради

Чернівецького національного університету

імені Юрія Федьковича

25.05.2023 р.

  1. Вдосконалення роботи з системою електронного навчання: поточний стан та пропозиції.

                           Доповідач: Павло МОЛОЧКО –  доцент кафедри політології та державного управління 

  1. Інформація щодо видання навчально-методичної літератури у видавництві «Рута».

Доповідач: Наталія Якубовська – учений секретар

  1. Аналіз та затвердження навчальних (робочих) планів на 2023-2024 н.р. за усіма освітніми рівнями. Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо вільного вибору навчальних дисциплін.

                                                        Доповідачі: Ігор Марценяк – заступник начальника навчального відділу,

                                                                          Марія ІВАНЧУК – центр забезпечення якості вищої освіти

  1. Завершення теоретичного навчання і проведення літньої заліково-екзаменаційної сесії.

                                       Доповідачі: Василь БАЛУХ – перший проректор,

                                                                                      Ярослав ГАРАБАЖІВ – начальник навчального відділу

  1. Про особливості запровадження змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Наказ МОНУ від05.04.2023 р. № 392).

                                                                   Доповідач:  Ярослав ГАРАБАЖІВ – начальник навчального відділу

  1. Про організацію проведення моніторингу стану готовності ОП, які будуть акредитуватися у І семестрі 2023-2024 н.р.

                                                                                                    Доповідач: Василь БАЛУХ – перший проректор

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності