Перейти до основного вмісту
Відбудеться засідання Вченої ради університету

У понеділок, 29 травня, о 14:30 у Червоній залі відбудеться засідання Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Порядок денний:

1. Інформація про стан студентських гуртожитків університету (проректор з науково-педагогічної роботи з питань навчально-організаційного процесу Дмитро ФЕДОРЦОВ).

2. Інформація про діяльність студентського самоврядування та його участь в управлінні університетом (голова студентського парламенту Андрій КАПАЦИ).

3. Присвоєння вчених звань (учений секретар Наталія ЯКУБОВСЬКА):
3.1. Присвоєння вченого звання професора (учений секретар Наталія ЯКУБОВСЬКА):
– Дуболазову Олександру Володимировичу по кафедрі оптики і видавничо-поліграфічної справи;
– Яремчуку Сергію Степановичу по кафедрі філософії та культурології.
3.2. Присвоєння вченого звання доцента (учений секретар Наталія ЯКУБОВСЬКА):
– Брику Степану Дмитровичу по кафедрі географії та менеджменту туризму;
– Гуцуляку Івану Івановичу по кафедрі інформаційних технологій та комп’ютерної фізики;
– Солтис Ірині Василівні по кафедрі оптики і видавничо-поліграфічної справи;
– Коропатніцькій Тетяні Петрівні по кафедрі іноземних мов для гуманітарних факультетів;
– Тичініній Альоні Романівні по кафедрі зарубіжної літератури та теорії літератури.

4. Обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників на посади (голова конкурсної комісії, декан економічного факультету Руслан БІЛОСКУРСЬКИЙ):
4.1. Обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників на посаду завідувача кафедри:
– Галушки Зої Іванівни на посаду завідувача кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування;
– Дзика Романа Анатолійовича на посаду завідувача кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури;
– Кобаси Ігоря Михайловича / Халавки Юрія Богдановича на посаду завідувача кафедри хімії та експертизи харчової продукції.
4.1. Обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників на посаду професора:
– Гордєєва Віталія Володимировича на посаду професора кафедри процесуального права.

5. Різне.
5.1. Відзначення викладачів університету (проректор з науково-педагогічної роботи з питань навчально-виховного процесу Тамара МАРУСИК).
5.2. Затвердження анкет рейтингового оцінювання роботи кафедр та викладачів університету (проректор з наукової роботи Андрій САМІЛА).
5.3. Затвердження Правил прийому до докторантури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на здобуття наукового ступеня доктора наук у 2023 (проректор з наукової роботи Андрій САМІЛА).
5.4. Надання академічної відпустки Дорош Ірині Володимирівні, аспірантці 3-го року денної форми навчання за державним замовленням зі спеціальності 03.00.04 – Біохімія (проректор з наукової роботи Андрій САМІЛА).
5.5. Внесення змін до Етичного кодексу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (декан факультету іноземних мов, голова комісії Вченої ради з питань академічної доброчесності, правових засад діяльності та регламенту Ірина ОСОВСЬКА).
5.6. Затвердження рішень комісії Вченої ради з навчально-методичної роботи (голова комісії з навчально-методичної роботи, декан факультету математики та інформатики Ольга МАРТИНЮК).
5.7. Внесення змін до річного кошторису та плану використання бюджетних коштів на травень 2023 р. за КПКВ 2201160, 2201040 (ректор Роман ПЕТРИШИН).
5.8. Рекомендації до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» (учений секретар Наталія ЯКУБОВСЬКА):
– практикуму "Бухгалтерський облік в управлінні підприємством" авторів Ковальчук Т.М., Кузя В.І. (високий рівень оригінальності 97,26 %, схожість 2,74%, вилучень 7,5%);
– навчального посібника "Легка атлетика з методикою викладання" авторів Байдюка М.Ю., Галана Я.П., Молдована А.Д. (високий рівень оригінальності 94,25 %, схожість 5,75%, вилучень 8,64%);
– навчального посібника "Аксіопсихологія" автора проф. Гуляс І. А. (високий рівень оригінальності 98,06 %, схожість 1,94%, вилучень 4,34%);
– навчального посібника "Моделювання економіки: практикум" авторів проф. Григорківа В.С. та доц. Григорків М.В. (високий рівень оригінальності 100 %, схожість 0%, вилучень 0,16%);
– навчального посібника "Компʼютерна оцінка зображень" автора доц. Жук А. (високий рівень оригінальності 100 %, схожість 0%, вилучень 0,75%);
– навчального посібника "Менеджмент туристичної діяльності: практикум" укладачів Руденка В.П., Підгірної В.Н., Наконечного К.П. та ін. (рівень оригінальності 82,4 %, схожість 17,6%, вилучень 23,8%);
– навчального посібника "Інноваційні технології в дошкільній освіті" авторів Кузнєцової К.С., Комісарик М.І., Квасецької Я.А., Беспалько Г. М. (високий рівень оригінальності 86,4,4 %, схожість 13,6%, вилучень 6,73%).

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності