Перейти до основного вмісту

Бакалавр

Початкова освіта

Математика та інформатика (Середня освіта) 

Географія (Середня освіта)

Англійська мова і література та друга іноземна мова (Середня освіта)

Французька мова і література та друга іноземна мова (Середня освіта )

Музичне мистецтво (Середня освіта)

Історія (Середня освіта)

Музичне мистецтво

Історія та археологія

Культурологія

Англійська мова і література та друга іноземна мова (Філологія)

Українська мова та література (Філологія)

Німецько-український переклад та переклад з другої іноземної мови (Філологія)

Богослов’я

Біологія та здоров'я людини

Французько-український переклад та переклад з другої іноземної мови  (Філологія)

Видавнича справа та медіаредагування

Журналістика та кросмедійність

Право

Біологія

Хімія

Фізика та астрономія

Гідрометеорологія

Географія

Математика

Технології програмування та комп'ютерне моделювання

Інформаційні технології та управління проектами

Алгоритмічне та програмне забезпечення комп’ютерних систем

Інтелектуальний аналіз даних в комп’ютерних інформаційних системах

Комп’ютерна інженерія

Програмування мобільних і вбудованих комп'ютерних систем та засобів інтернету речей

Кібербезпека

Інформаційні системи та технології

Телекомунікації

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Біотехнології та біоінженерія

Безпека інформаційних і комунікаційних систем та Інтернету речей

Видавництво та поліграфія

Архітектура та містобудування

Будівництво та цивільна інженерія

Технології виробництва та агроменеджмент

Лісове господарство

Фізична терапія, ерготерапія

Міжнародний туризм

Міжнародне право

012 Дошкільна освіта

014 Середня освіта (інформатика)

014 Середня освіта (трудове навчання та технології)

014 Середня освіта (фізична культура)

015 Професійна освіта (машинобудування)

017 Фізична культура і спорт

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

031 Релігієзнавство

033 Філософія

051 Економіка

052 Політологія

053 Психологія

054 Соціологія

055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

056 Міжнародні економічні відносини

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

074 Публічне управління та адміністрування

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

101 Екологія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп'ютерні науки

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

123 Комп'ютерна інженерія

124 Системний аналіз

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

162 Біотехнології та біоінженерія

171 Електроніка

172 Телекомунікації та радіотехніка

193 Геодезія та землеустрій

231 Соціальна робота

232 Соціальне забезпечення

281 Публічне управління та адміністрування

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

292 Міжнародні економічні відносини

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності