Перейти до основного вмісту

Наказ МОН про створення: № 894 від 10.10.2022

Дата початку повноважень: 10.10.2022

Дата закінчення повноважень: 10.10.2025

Контактний телефон: +38(0372) 509-475, 0669451880, 0950585229

E-mail ради: [email protected]

Факультет: Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

Спеціальність: 01.04.05 «Оптика, лазерна фізика», 01.04.07 «Фізика твердого тіла», 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»

Голова ради: Ангельський Олег В'ячеславович

Заступники голови: Ушенко Олександр Григорович, Фодчук Ігор Михайлович

Вчений секретар: Новіков Сергій Миколайович

Ангельський Олег В’ячеславович (голова ради), Член-кореспондент НАН України, д.ф.-м.н., професор, директор Навчально-наукового інституту, Чернівецький національній університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 01.04.05.

Ушенко Олександр Григорович (заст. голови), д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Чернівецький національній університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 01.04.05.

Фодчук Ігор Михайлович (заст. голови), д.ф.-м.н., професор, декан, Чернівецький національній університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 01.04.07.

Новіков Сергій Миколайович (вчений секретар), д.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри, Чернівецький національній університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 01.04.07.

Анатичук Лук’ян Іванович, Академік НАН України, д.ф.-м.н., професор, директор, Інститут термоелектрики НАН України, спеціальність 01.04.07.

Бекшаєв Олександр Янович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 01.04.05.

Борча Мар’яна Драгошівна, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, завідувач кафедри, Чернівецький національній університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 01.04.07.

Васнєцов Михайло Вікторович, д.ф.-м.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут Фізики НАН України, спеціальність 01.04.05.

Головацький Володимир Анатолійович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Чернівецький національній університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 01.04.07.

Гудима Юрій Васильович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Чернівецький національній університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 01.04.07.

Лізунов Вячеслав Вячеславович, д.ф.-м.н., заступник директора, Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмова, спеціальність 01.04.07.

Майструк Едуард Васильович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Чернівецький національній університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 01.04.10.

Максимяк Петро Петрович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Чернівецький національній університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 01.04.05.

Маслянчук Олена Леонідівна, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Чернівецький національній університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 01.04.10.

Мохунь Ігор Іванович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Чернівецький національній університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 01.04.05.

Мирончук Галина Леонідівна, д.ф.-м.н., професор, директор інституту, Східноєвропейський національний університет імені лесі Українки, спеціальність 01.04.10.

Сеті Юлія Олександрівна, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Чернівецький національній університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 01.04.10.

Ткач Микола Васильович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Чернівецький національній університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 01.04.10.

Юхимчук Володимир Олександрович, д.ф.-м.н., професор, завідувач відділу, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, спеціальність 01.04.10.

Контактна інформація:

тел.: +38(0372) 509-475, 0669451880, 0950585229

ел. пошта: [email protected] 

Інформація про діяльність спеціалізованої вченої ради у 2021 році

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача – Сумарюк Олександр Васильович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри будівництва, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Назва дисертації  "Високоміцні композити на основі кремнеземистих і алюмосилікатних модифікаторів та методи їх діагностики".

Дата захисту: 17.12.2021, початок о 15:00.

Науковий керівник: Фодчук Ігор Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, декан факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Офіційний опонент – Кладько Василь Петрович, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, заступник директора Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, завідувач відділу структурного і елементного аналізу матеріалів і систем.

Офіційний опонент – Яремій Іван Петрович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

На здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Спеціальність  01.04.07 – фізика твердого тіла.

Захист у СВР – Д 76.051.01.

 

Автореферат

Дисертація

Відгуки: Яремія І.П. та Кладька В.П. 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача – Микитюк Тарас Іванович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник НДР №14.808, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Назва дисертації  "Електричні, оптичні та фотоелектричні процеси в тонкоплівкових гетероструктурах CdS/CdMgTe".

Дата захисту: 17.12.2021, початок о 17:00.

Науковий керівник: Фодчук Ігор Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, декан факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Офіційний опонент – Федів Володимир Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри біологічної фізики та медичної інформатики ДВНЗ "Буковинський державний медичний університет".

Офіційний опонент – Горічок Ігор Володимирович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри фізики і хімії твердого тіла ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника".

На здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Спеціальність  01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків.

Захист у СВР – Д 76.051.01.

 

Автореферат

Дисертація

Відгуки: Федіва В.І. та Горічка І.В.

 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача – Янчук Іванна Володимирівна.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри будівництва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Назва дисертації  "Фазоконтрастні Х-променеві томографія та інтерферометрія структурних порушень у кристалах".

Дата захисту: 07.05.2021, початок о 17:00 (відбудеться on-line за посиланням: https://meet.google.com/mon-hsjy-gio)

Науковий керівник: Новіков Сергій Миколайович, доктор фіз.-мат. наук, доцент, завідувач кафедри будівництва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Офіційний опонент – Кладько Василь Петрович, член-кореспондент НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу дифракційних досліджень структури напівпровідників Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, м. Київ.

Офіційний опонент – Коцюбинський Володимир Олегович, доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івно-Франківськ.

На здобуття наукового ступеня: кандидата фізико-математичних наук

Спеціальність  01.04.07 – фізика твердого тіла.

Захист у СВР – Д 76.051.01.

 

 

Автореферат

Дисертація

Відгуки: Кладька В.П. та Коцюбинського В.О.

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача – Солодкий Микола Степанович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник кафедри інформаційних технологій та комп'ютерної фізики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Назва дисертації  "Багатохвильові спектри розсіяння Х-променів та електронів у складних кристалічних з’єднаннях".

Дата захисту: 07.05.2021, початок о 15:00 (відбудеться on-line за посиланням: https://meet.google.com/mon-hsjy-gio )

Науковий керівник: Борча Мар’яна Драгошівна, доктор фіз.-мат. наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій та комп’ютерної фізики (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).

Офіційний опонент – Лізунов В’ячеслав В’ячеславович, доктор фіз.-мат. наук, доцент, завідувач відділу фізики багатопараметричної структурної діагностики Інституту металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України, м. Київ.

Офіційний опонент – Яремій Іван Петрович, доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ.

На здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Спеціальність  01.04.07 – фізика твердого тіла.

Захист у СВР – Д 76.051.01.

 

 

Автореферат

Дисертація

Відгуки: Яремія І.П. та Лізунова В.В.

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Дуболазов Олександр Володимирович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: доцент кафедри оптики і видавничо-поліграфічної справи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Дата захисту:  26.02.2021, початок о 15:00 (відбудеться on-line за посиланням: https://meet.google.com/udv-rxou-ksq)

Назва дисертаційної роботи:  “Багатофункціональна Стокс-корелометрія поляризаційно-неоднорідних об’єктних полів  оптично-анізотропних біологічних шарів”.

Науковий керівник – Ушенко Олександр Григорович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри оптики і видавничо-поліграфічної справи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Офіційний опонент – Поперенко Леонід Володимирович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри оптики Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка МОН України (м. Київ).

Офіційний опонент – Грабар Олександр Олексійович, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фізики напівпровідників, завідувач відділу НДІ фізики і хімії твердого тіла ДВНЗ "Ужгородський національний університет" МОН України (м. Ужгород).

Офіційний опонент – Федів Володимир Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри біологічної фізики і медичної інформатики Буковинського державного медичного університету (м. Чернівці).

На здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук

Cпеціальність:  01.04.05 – оптика, лазерна фізика.

Захист у СВР:  Д 76.051.01

 

 

Автореферат

Дисертація

Відгуки: Федіва І.В., Грабара О.О. та Поперенка Л.В.

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності