Перейти до основного вмісту

Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

Положення про діяльність Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у сфері інтелектуальної власності

Положення про комісію з питань інтелектуальної власності Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Положення про запобігання плагіату у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича 

Положення про рейтинг кафедр Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Положення про рейтинг викладачів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Положення про науково-технічну раду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Положення про Гранти для молодих вчених ЧНУ

Положення про друк періодичних видань ЧНУ

Положення про порядок планування і видання наукової, навчальної та навчально-методичної літератури в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених та Раду молодих вчених Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Положення про визначення оціночної вартості об’єктів права інтелектуальної власності Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Положення про визначення вартості науково-технічної продукції, що створена у процесі виконання наукових тематик Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Положення про конкурс на оновлення матеріально-технічної бази наукових та навчальних підрозділів університету

Положення про науковий репозитарій

Положення про порядок проведення атестації наукових працівників Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності