Перейти до основного вмісту

Пошук нормативних документів

Шукайте нормативні документи
Знайдено документів: 27
 1. Від 30 червня 2020 протокол № 6
  Положення про порядок підготовки документів для проведення ліцензування спеціальностей та акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
 2. Від 30 червня 2020 протокол № 6
  Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти
 3. Від 25 травня 2020 протокол № 5
  Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та організацію роботи Екзаменаційної комісії
 4. Від 24 лютого 2020 протокол № 2
  Положення про індивідуальний графік навчання студентів
 5. Від 27 лютого 2020 протокол № 2
  Положення про контроль і систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти
 6. Від 24 лютого 2020 протокол № 2
  Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення, переведення, надання академічної відпустки здобувачам вищої освіти
 7. Від 28 березня 2022 протокол № 4
  Положення про взаємодію формальної та неформальної освіти, визнання результатів навчання (здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти у системі формальної освіти)
 8. Від 28 березня 2016 №
  Положення про рейтинг студентів
 9. Від 09 лютого 2015 протокол № 1
  Положення про переведення на навчання за кошти державного бюджету студентів денної та заочної форм навчання, які здобувають освіту за кошти фізичних або юридичних осіб
 10. Від 24 квітня 2018 протокол № 5
  Положення про технологію електронного навчання
Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності