Перейти до основного вмісту

Пошук нормативних документів

Шукайте нормативні документи
Знайдено документів: 27
 1. Від 27 квітня 2020 протокол № 4
  Положення про засади безконфліктних комунікацій та врегулювання спорів учасників освітнього процесу
 2. Від 30 вересня 2019 протокол № 9
  Положення про організацію освітнього процесу
 3. Від 27 квітня 2020 протокол № 4
  Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм
 4. Від 31 серпня 2020 протокол № 7
  Положення про порядок проведення внутрішнього моніторингу якості освітньої діяльності та якості вищої освіти
 5. Від 31 серпня 2020 протокол № 7
  Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти
 6. Від 31 серпня 2020 протокол № 7
  Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти
 7. Від 15 лютого 2021 протокол № 2
  Положення про порядок замовлення, виготовлення, обліку та видачі документів про вищу освіту та академічних довідок
 8. Від 03 лютого 2020 протокол № 1
  Положення про апеляцію на результати підсумкового семестрового контролю знань студентів
 9. Від 30 червня 2020 протокол № 6
  Положення про порядок реалізації студентами права на вибір навчальних дисциплін
 10. Від 30 червня 2020 протокол № 6
  Положення про впровадження елементів дуальної форми навчання в освітній процес
Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності