Перейти до основного вмісту
Присудження ступеня доктора філософії (PhD)
Гутів Василь Володимирович
 • Тема дисертації: Теорія перенормованого спектру багатозонних квазічастинок взаємодіючих з поляризаційними фононами
 • Спеціальність: 104 Фізика та астрономія
Дідух Віталія Віталіївна
 • Тема дисертації: «Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до взаємодії з учасниками освітнього процесу на засадах педагогіки партнерства»
 • Спеціальність: 015 Професійна освіта
Бзова Лаура Георгіївна
 • Тема дисертації:  «Принцип обґрунтованості рішень Конституційного Суду України»
 • Спеціальність: 081 Право
Борщовецька Віра Леонідівна
 • Тема дисертації: «Вплив різної забезпеченості ретиноїдів на активність бісфенол А-детоксикуючих ензимів»
 • Спеціальність: 091 Біологія
Михайлович Василь Васильович
 • Тема дисертації: Проектування нанорозмірних оксидних діелектричних матеріалів для електронних пристроїв
 • Спеціальність: 104 Фізика та астрономія
Квік Андрій Михайлович
 • Тема дисертації: Постсекулярна екуменічна парадигма Католицької церкви у структурі релігійно-філософського дискурсу
 • Спеціальність: 031 Релігієзнавство
Вінтоняк Алла Михайлівна
 • Тема дисертації: «Оцінка суспільно-географічної, картографічної та географо-енциклопедичної спадщини академіка Аркадія Жуковського»
 • Спеціальність: 103 Науки про Землю
Крушніцька Оксана Володимирівна
 • Тема дисертації: «Конституційне право на професійну правничу допомогу»
 • Спеціальність: 081 Право
Кравцова Оксана Анатоліївна
 • Тема дисертації: «Функційні параметри переповідних конструкцій у дискурсивно-жанрових виявах української мови»
 • Спеціальність: 035 Філологія
Кириченко Оксана Леонідівна
 • Тема дисертації: Дослідження статистичних характеристик складних мереж методами інтелектуального аналізу даних
 • Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення
Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності