Перейти до основного вмісту

Склад правління Ради молодих вчених університету

Крайній Павло Іванович Голова Ради молодих вчених
Науковий ступінь та звання кандидат юридичних наук
Посада асистент кафедри публічного права, заступник декана юридичного факультету з наукової роботи та міжнародних зв'язків
Наукові інтереси

дослідження правових аспектів функціонування інституцій громадянського суспільства; дослідження особливостей функціонування органів публічної влади

Посилання на наукові профілі (Scopus, WoS, Google scholar)

Google Scholar

Горохолінська Ірина Володимирівна Заступниця голови Ради молодих вчених
Науковий ступінь та звання докторка філософських наук, доцентка
Посада доцентка кафедри філософії та культурології
Наукові інтереси

аксіологія, моральне богослов’я, філософія релігії, питання секуляризації

Посилання на наукові профілі (Scopus, WoS, Google scholar)

ORCID

WoS

Google scholar

Хобзей Микола Михайлович Заступник голови Ради молодих вчених
Посада аспірант кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки
Наукові інтереси

метаматеріали, антени, сенсори, радіочастотна ідентифікація

Посилання на наукові профілі (Scopus, WoS, Google scholar)

ORCID

Scopus

Google Scholar

Халавка Юрій Богданович Навчально-науковий інститут біології, хімії та біоресурсів; Заступник голови Ради молодих вчених
Науковий ступінь та звання доктор хімічних наук, доцент
Посада доцент кафедри хімії та експертизи харчової продукції
Наукові інтереси

нанохімія, хімія твердого тіла

Посилання на наукові профілі (Scopus, WoS, Google scholar)

ORCID

Scopus

Researcher ID

Google Scholar

Бешлей Ольга Василівна Факультет іноземних мов; Секретар Ради молодих вчених
Науковий ступінь та звання кандидат філологічних наук, доцент
Посада доцент кафедри англійської мови
Наукові інтереси

когнітивна лінгвістика, теорія когнітивної метафори, корпусна лінгвістика, психолінгвістика, методика і психологія викладання іноземних мов у ЗНЗ та ВНЗ

Посилання на наукові профілі (Scopus, WoS, Google scholar)

Google Scholar

Тичініна Альона Романівна Філологічний факультет
Науковий ступінь та звання кандидатка філологічних наук, доцентка
Посада доцентка кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури
Наукові інтереси

теорія літератури, методологія, наратологія, жанрологія

Посилання на наукові профілі (Scopus, WoS, Google scholar)

ORCID

Scopus

WoS

Google Scholar

Костюк Уляна Іванівна Географічний факультет
Посада аспірантка кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії
Наукові інтереси

карст, спелеологія, геоморфологічyе картографування, палеогеографія антропогену, печерні відклади

Посилання на наукові профілі (Scopus, WoS, Google scholar)

Google Scholar

ResearchGate

Григорків Марія Василівна Економічний факультет
Науковий ступінь та звання доктор економічних наук, професор
Посада доцент кафедри економіко-математичного моделювання
Наукові інтереси

моделювання еколого- та соціально-економічних процесів і систем

Посилання на наукові профілі (Scopus, WoS, Google scholar)

ORCID

Scopus

Google Scholar

Ковалець Тарас Романович Факультет історії, політології та міжнародних відносин
Науковий ступінь та звання кандидат історичних наук
Посада асистент кафедри історії України
Наукові інтереси

Військо Запорозьке у XVI-XVII ст.

Посилання на наукові профілі (Scopus, WoS, Google scholar)

ORCID

Scopus

Google Scholar

Мікірін Іван Сергійович Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук
Посада аспірант кафедри оптики і видавничо-поліграфічної справи
Наукові інтереси

Мюллер матрична томографія біопсії м'ягких тканин, оптична діагностика

Посилання на наукові профілі (Scopus, WoS, Google scholar)

Scopus

ORCID

Янчук Іванна Володимирівна Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва
Науковий ступінь та звання кандидат фізико-математичних наук
Посада асистент кафедри будівництва, заступник декана з наукової роботи
Наукові інтереси

методи діагностики дефектної структури та методи цифрової обробки інформації

Посилання на наукові профілі (Scopus, WoS, Google scholar)

Scopus

Дідух Віталія Віталіївна Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи
Науковий ступінь та звання доктор філософії
Посада асистент кафедри практичної психології
Наукові інтереси

взаємодія між учасниками освітнього процесу, партнерства в Новій українській школі

Посилання на наукові профілі (Scopus, WoS, Google scholar)

Google Scholar

Онипа Денис Павлович Факультет математики та інформатики
Науковий ступінь та звання кандидат фізико-математичних наук
Посада асистент кафедри математичного аналізу
Наукові інтереси

множини точок розриву, коливання функцій, граничні множини

Посилання на наукові профілі (Scopus, WoS, Google scholar)

Scopus

Google Scholar

ORCID

Толок Віктор Сергійович Факультет фізичної культури та здоров’я людини
Посада асистент кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги
Наукові інтереси

реабілітація, фізична терапія, ерготерапія

Посилання на наукові профілі (Scopus, WoS, Google scholar)

Google Scholar

ORCID

Ковбас Ігор Васильович Юридичний факультет
Науковий ступінь та звання доктор юридичних наук, доцент
Посада доцент кафедри публічного права
Наукові інтереси

правове регулювання надання публічних послуг суб’єктом владних повноважень; децентралізація органів публічної адміністрації

Посилання на наукові профілі (Scopus, WoS, Google scholar)

ORCID

Google Scholar

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності