Перейти до основного вмісту

Діяльність

Однією із найважливіших умов, яка забезпечує чіткість роботи всіх структурних підрозділів вузу, є кваліфіковане діловодство, яке включає організацію приймання, розгляду, реєстрації і індексації, оформлення документів, контролю за їх виконанням, порядок класифікації, формування справ і їх збереження, підготовки для передачі в архів.

Відповідно до основного завдання загальний відділ:

Працівники

ГУМЕНЮК Ганна Антонівна

Посада: начальник відділу
Сфера діяльності: Здійснює методичне керівництво організацією діловодства в підрозділах університету, контроль за правильним формуванням та зберіганням матеріалі; організує роботу, яка полягає у прийманні матеріалів і документів, у тому числі наказів і розпоряджень ректора, їх реєстрації, обліку і передаванні у відповідні структурні підрозділи, зберіганні матеріалів поточного діловодства, формуванні справ і їх направленні на державне зберігання; складає зведену номенклатуру справ університету, своєчасно затверджує та  доводить до структурних підрозділів тощо.
Контактна інформація
Tел.: +38 (0372) 58-47-07, +38 (0372) 52-70-29
Факс:  +38 (0372) 58-47-07, +38 (0372) 55-29-14
E-mail:  [email protected]
Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. № 5, пов. 1, каб. 107

 

ОСТАПЛЮК Олена Петрівна

Посада: старший інспектор відділу
Сфера діяльності:  організовує контроль за виконанням розпорядчих документів вищих органів, керівництва вузу;  приймає, реєструє, веде облік, забезпечує, зберігає оперативний розшук інформування за документами та доставляє документи;  веде та формує справи, зберігає справи і передає їх в архів університету  тощо.
Контактна інформація
Tел.: +38 (0372) 58-47-07, +38 (0372) 52-70-29
Факс:  +38 (0372) 58-47-07, +38 (0372) 55-29-14
E-mail:  [email protected]
Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. № 5, пов. 1, каб. 107

 

МАЗУРАК Христина Василівна

Посада: інспектор відділу
Сфера діяльності:  приймає, реєструє, веде облік, забезпечує, зберігає оперативний розшук інформування за документами та доставляє документи;  подає в бухгалтерію звіти поштових витрат.
Контактна інформація
Tел.: +38 (0372) 58-47-07, +38 (0372) 52-70-29
Факс:  +38 (0372) 58-47-07, +38 (0372) 55-29-14
E-mail:  [email protected]
Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корпус № 5, пов. 1, каб. 107

 

СІДОРЯК Валентина Василівна

Посада: секретар-друкарка відділу
Сфера діяльності:  Виконує машинописні роботи: розмножує накази по університету в необхідній кількості; приймає і відправляє факс, електронну пошту; своєчасно передає  виконавцю.
Контактна інформація
Tел.: +38 (0372) 58-47-07, +38 (0372) 52-70-29
Факс:  +38 (0372) 58-47-07, +38 (0372) 55-29-14
E-mail:  [email protected]
Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. № 5, пов. 1, каб. 107

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності