Перейти до основного вмісту

Видавництво «Рута» Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича засноване у 1992 році на базі копіювально-розмножувальної лабораторії. У контексті історичного минулого, друкарня в університеті діяла з 1947 року. З 1996 року воно діє у складі трьох відділів: літературно-редакційного, комп’ютерно-видавничого та поліграфічного.

Упродовж календарного року «Рута» виготовляє понад 300 назв книжкової продукції: монографії, підручники, навчальні посібники, наукові вісники, науково-презентаційні видання, матеріали міжнародних і всеукраїнських конференцій, автореферати дисертацій, довідкові видання тощо.

Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича зареєстровано Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України і внесено до державного реєстру суб’єктів видавничої справи, видавців, виробників і розповсюджувачів видавничої продукції (серія ДК № 891 від 08.04.2002 р.). До структури видавництва належать: літературно-редакційний відділ, комп’ютерно-видавничий відділ, поліграфічний відділ.

Діяльність

Основними завданнями видавництва є:

 • підготовка до випуску та випуск тематичних збірників наукових праць, текстів лекцій, навчальних посібників, методичних вказівок і рекомендацій;
 • видання науково-методичної літератури відповідно до сучасних вимог технічної естетики;
 • організація методичної допомоги авторам у підготовці рукописів до видання;
 • виконання різноманітних поліграфічних робіт, пов’язаних з характером діяльності видавництва;
 • контроль за розповсюдженням навчально-методичної продукції університету.

Порядок виготовлення оригінал-макетів передбачає:

 • розгляд оригіналів на засіданні кафедри, раді факультету щодо необхідності видання;
 • оформлення авторами (відповідальними редакторами) замовлень для внесення їх до річного плану видань;
 • розгляд редакційними колегіями та редакційно-видавничою радою університету замовлень та їх внесення до річного та перспективного планів видань;
 • формування перспективних і річних планів видань, їх затвердження на редакційній раді університету;
 • передача авторами (відповідальними редакторами) до видавництва матеріалів видань відповідно до вимог комп'ютерного варіанта рукопису;
 • виготовлення оригінал-макетів і передача їх до виготовлення тиражу разом  з калькуляціями, рахунками, де це потрібно.

Порядок виготовлення тиражу видань.

Замовлення на виготовлення тиражу видань разом з оригінал-макетом передаються до друкарні. Замовлення підписує автор (и), відповідальний за випуск (зав. кафедри), голова методичної ради факультету, головний редактор.

У замовленнях визначаються мова, обсяг, тираж, формат друкованого видання. Замовлення на виготовлення тиражу підписується тільки для робіт, які увійшли до плану видань університету.

Видавництво несе відповідальність перед замовником за точне відтворення видавничого оригіналу, дотримання вимог щодо якості виконання кожного примірника видання в замовленому тиражі, державних і міждержавних стандартів технічних умов та інших нормативних документів.

Видавництво не має права без дозволу замовника передавати будь-кому виготовлений тираж видання або його частину, видавничі оригінал-макети, фото чи друкарські форми. Виготовлення без дозволу замовника додаткового тиражу не допускається.

Видавництво здійснює обов'язкову державну розсилку контрольних примірників кожного видання.

 

Працівники та працівниці

 

БАКАЙ Василь Васильович

Посада: директор видавництва
Контактна інформація
Тел. факс:  +38  (0372) 58-48-30
E-mail: [email protected]
Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. №6

 

МАЛЕЙКА Стефанія Миколаївна

Посада: провідна фахівчиня видавництва
Контактна інформація
Тел.:  +38 (0372) 58-48-68
E-mail: [email protected]
Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. №6.

 

Літературно-редакційний відділ

ЛУПУЛ Омелян Володимирович

Посада: головний редактор відділу
Контактна інформація
Тел.: +38 (0372) 58-48-08
E-mail: rutalit@chnu.edu.ua
Адреса: вул. Вавилова, буд. 9, корп. №7, пов. 2, каб. 17

  

КОЛОДІЙ Оксана Віталіївна

Посада: провідна фахівчиня відділу
Контактна інформація
Тел.: +38 (0372) 58-48-08
E-mail: rutalit@chnu.edu.ua
Адреса: вул. Вавилова, буд. 9, корп. №7, пов. 2, каб. 17

 

РЯДНОВА Валентина Петрівна

Посада: провідна фахівчиня відділу
Контактна інформація
Тел.: +38 (0372) 58-48-08
E-mail: rutalit@chnu.edu.ua
Адреса: вул. Вавилова, буд. 9, корп. №7, пов. 2, каб. 17

 

Комп’ютерно-видавничий відділ

КУДРІНСЬКА Оксана Михайлівна

Посада: провідна фахівчиня видавництва
Контактна інформація
Тел.: +38 (0372) 58-48-68
E-mail: [email protected]
Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. №6, пов. 1, каб. 20

 

ЧОРАЄВА Галина Капрелівна

Посада: редакторка І категорії відділу
Контактна інформація
Тел.: +38 (0372) 58-48-68
E-mail: [email protected]
Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. №6, пов. 1, каб. 20

 

ВІЩАК Юліанна Сергіївна

Посада: редакторка
Контактна інформація
Тел.: +38 (0372) 58-48-68
E-mail: [email protected]
Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. №6, пов. 1, каб. 20

 

ЦВІРА Альона Вікторівна

Посада: редакторка
Контактна інформація
Тел.: +38 (0372) 58-48-68
E-mail: [email protected]
Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. №6, пов. 1, каб. 20

 

Поліграфічний відділ

ГРИГОРИК Володимир Іванович

Посада: завідувач відділу
Контактна інформація
Тел.: +38 (0372) 58-48-30
E-mail: [email protected]
Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. №6

 

Курпа Андрій Володимирович

Посада: провідний фахівець
Контактна інформація
Тел.: +38 (0372) 58-48-30
E-mail: [email protected]
Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. №6

 

ТУНЬ Олександр Ілліч

Посада: провідний фахівець
Контактна інформація
Тел.: +38 (0372) 58-48-30
E-mail: [email protected]
Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. №6

 

ЗАЗУБІК Лілія Іллівна

Посада: провідна фахівчиня
Контактна інформація
Тел.: +38 (0372) 58-48-30
E-mail: [email protected]
Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. №6

 

ВОЛЯНСЬКА Валентина Іванівна     

Посада: операторка КРМ
Контактна інформація
Тел.: +38 (0372) 58-48-30
E-mail: [email protected]
Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. №6

 

СУСЛОВА Валентина Степанівна

Посада: друкарка 1 р. 
Контактна інформація
Тел.: +38 (0372) 58-48-30
E-mail: [email protected]
Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. №6

   

ЧИКАНОВСЬКА Ганна Іванівна

Посада: палітурниця
Контактна інформація
Тел.: +38 (0372) 58-48-30
E-mail: [email protected]
Адреса: вул. Коцюбинського, буд. 2, корп. №6

Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича формує тематичний план на поточний рік. Заявки на видання і тексти методичних розробок, навчальних посібників, монографій, підручників, збірників статей, тез і матеріалів конференцій, художніх творів подаються до 1 грудня за відповідною формою.

1. Усі планові роботи та наукові вісники підлягають ОБОВ’ЯЗКОВОМУ літературному редагуванню. Титульна сторінка видання повинна бути підписана деканом (-кою) (головою методради факультету, завідувачем (-кою) кафедри).

2. Для вичитування літературним редактором (-кою) текст необхідно роздрукувати на стандартному папері формату А4 (зі збільшенням з А5 на А4), розмір шрифту – 14 пт, міжрядковий інтервал – подвійний.

Адреса літературного відділу видавництва ЧНУ: вул. Вавилова, 9 (7 корпус, 17 каб.), тел.: 58-48-08.

3. Тексти, що пройшли літературне редагування в редакційному відділі, подаються до комп’ютерно-видавничого відділу видавництва ЧНУ (6 корпус, 20 каб.) з підписом головного редактора, в електронному вигляді (формат PDF, DOCX). На титульній сторінці автор (-ка) повинні зазначити, що рукопис вичитаний та відредагований.

4. Вимоги до електронного варіанта:

 • формат сторінки – А5 (148 х 210 мм), А4 (210 х 297 мм);
 • текст (включно із нумерацією сторінок) займає площу 110±3 х 170±5 мм (А5) та 165±3 х 250±3 мм (А4);
 • розмір шрифту для основного тексту – 11 пт; підписи до ілюстрацій, таблиць, графіків, примітки, список літератури та використаних джерел – 10 пт. Гарнітура – Times New Roman, Schoolbook;
 • щільність тексту на сторінці – для А5 формату – 38-40 рядків, 57-60 знаків у рядку (включно з міжсимвольними та міжслівними пропусками);
 • список літератури оформлюють згідно з ДСТУ 8302:2015.

5. Для публікації електронного варіанту посібника на науковому університетському репозитарії «ARCHER» необхідно надати технічним редакторам (-кам) список ключових слів (5-10).

Плани видань Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

НОВИНКИ ВИДАВНИЦТВА

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності