Перейти до основного вмісту

Діяльність

Відділ кадрів разом з керівниками підрозділів університету забезпечує добір і правильне розміщення, використання кадрів науково-педагогічного, наукового, адміністративно-управлінського, інженерно-технічного, навчально-допоміжного та обслуговуючого персоналу згідно з їх освітніми та діловими якостями. Організовує облік особового складу, звітність про нього та зберігання встановленої документації.

Відділ кадрів у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативними документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади України, Статутом університету, наказами й розпорядженнями ректора.

Відділ кадрів бере участь в організації роботи атестаційних та конкурсних комісій університету. Веде прийом громадян з питань прийому, переводу, звільнення та інших питань, які стосуються трудової діяльності.

Студентське бюро є структурним підрозділом відділу кадрів. До складу студентського бюро входить сектор з розвитку кар’єри та сприяння у працевлаштуванні студентів і випускників. Діяльність студентського бюро спрямована на сприяння працевлаштуванню випускників університету, реалізацію права студентів і випускників на працю, забезпечення їх першим робочим місцем, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці, ведення особових справ студентів денної та заочної форм навчання, облік студентів всіх факультетів університету.

Положення

Працівники

ЯЦЕНЮК Наталя Михайлівна    

 

Контактна інформація
Тел.: +38(0372)52-42-96, +38(0372)58-47-09
Факс: +38(0372)58-47-09, +38(0372)58-47-07
E-mail: [email protected]
Адреса: вул.Коцюбинського, буд.2, корп. №5, пов.1,  каб. № 121

КРИЦУН Марія Іванівна               

 

Сфера діяльності: обслуговування студентів денної форми навчання

Контактна інформація
Тел.: +38(0372) 58-47-74
Факс: +38(0372)58-47-09, +38(0372)58-47-07
E-mail: hr-dpt@chnu.edu.ua
Адреса: вул.Коцюбинського, буд.2, корп. №5, пов.1,  каб. № 119

ГІРКА Яна Анатоліївна                 

 

Сфера діяльності: обслуговування студентів денної форми навчання

Контактна інформація
Тел.: +38(0372) 58-47-74
Факс: +38(0372)58-47-09, +38(0372)58-47-07
E-mail: hr-dpt@chnu.edu.ua
Адреса: вул.Коцюбинського, буд.2, корп. №5, пов.1,  каб. № 119

ГНАТИШИН Інна Вячеславівна  

 

Сфера діяльності: обслуговування студентів денної форми навчання

Контактна інформація
Тел.: +38(0372) 58-47-74
Факс: +38(0372)58-47-09, +38(0372)58-47-07
E-mail: hr-dpt@chnu.edu.ua
Адреса: вул.Коцюбинського, буд.2, корп. №5, пов.1,  каб. № 119

АНДРІЮК Алла Миколаївна  

 

Сфера діяльності: обслуговування студентів денної форми навчання

 

Контактна інформація
Тел.: +38(0372) 58-47-23
Факс: +38(0372)58-47-09, +38(0372)58-47-07
E-mail: hr-dpt@chnu.edu.ua
Адреса: вул.Коцюбинського, буд.2, корп. №5, пов.1,  каб. № 120

ДОНЧЕНКО  Ірина Іванівна        

 

Сфера діяльності: обслуговування студентів заочної форми навчання

 

Контактна інформація
Тел.: +38(0372) 58-48-23
Факс: +38(0372)58-47-09, +38(0372)58-47-07
E-mail: hr-dpt@chnu.edu.ua
Адреса: вул.Коцюбинського, буд.2, корп. №5, пов.1,  каб. № 120

ЦИБУЛЕНКО Ганна Оттовна      

 

Сфера діяльності: обслуговування учбово-допоміжного персоналу

Контактна інформація
Тел.: +38(0372) 58-48-91
Факс: +38(0372)58-47-09, +38(0372)58-47-07
E-mail: hr-dpt@chnu.edu.ua
Адреса: вул.Коцюбинського, буд.2, корп. №5, пов.1,  каб. № 124

ЦУЦМАН Людмила Степанівна  

 

Сфера діяльності: обслуговування адміністративно-управлінського персоналу та персоналу  адміністративно-господарської частини

Контактна інформація
Тел.: +38(0372) 58-48-91
Факс: +38(0372)58-47-09, +38(0372)58-47-07
E-mail: hr-dpt@chnu.edu.ua
Адреса: вул.Коцюбинського, буд.2, корп. №5, пов.1,  каб. № 123

ЯСТРЕМСЬКА Марія Атанасіївна    

 

Сфера діяльності: підготовка документів для оформлення пенсійних справ співробітників та нагородних документів, обслуговування персоналу науково-дослідної частини

Контактна інформація
Тел.: +38(0372) 58-48-91
Факс: +38(0372)58-47-09, +38(0372)58-47-07
E-mail: hr-dpt@chnu.edu.ua
Адреса: вул.Коцюбинського, буд.2, корп. №5, пов.1,  каб. № 124

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності