Перейти до основного вмісту
Документи з організації освітнього процесу

Документи з організації освітнього процесу

м. Чернівці
Від 31 серпня 2020 р.протокол № 7
Положення про порядок проведення внутрішнього моніторингу якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

       Положення про порядок проведення внутрішнього моніторингу якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича визначає процедури проведення моніторингу якості вищої освіти в Університеті й спрямоване на підвищення якості вищої освіти, активізацію й удосконалення освітньої діяльності.                                                                                                                                                                                                                                                                                            Мета проведення внутрішнього моніторингу – виявлення та відстеження тенденцій розвитку якості освіти в Університеті, встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, оцінювання причин відхилень від цілей, розробка прогнозу та пропозицій для забезпечення якості підготовки фахівців.

Тема  Освіта
Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності