Етичний кодекс

Нормативні документи ЧНУ

Нормативні документи ЧНУ

м. Чернівці
Від 26 грудня 2019 р.
Етичний кодекс

      Етичний кодекс Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича містить розширений глосарій термінів і понять статті 4 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту», систему принципів та процедур по забезпеченню академічної доброчесності в університеті, засади діяльності Етичних комісій основних структурних підрозділів університету.                                                                                                                                                                                                                                                            Етичний кодекс університету відкриває широкі можливості академічній спільноті університету альтернативному у порівнянні з традиційним судовим вирішенню конфліктів, що виникають у сфері академічної доброчесності.

Завантажити документ
Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності