Перейти до основного вмісту
Акредитаційна еспертиза

З 20 по 22 вересня 2023 року в Чернівецькому національному університеті
імені Юрія Федьковича

буде проводитись акредитаційна експертиза у
віддаленому (дистанційному) режимі

освітніх програм «Менеджмент
туристичної індустрії» (ID у ЄДЕБО 2926), «Менеджмент організацій і
адміністрування» (ID у ЄДЕБО 29248),

за спеціальністю 073 «Менеджмент» за
другим рівнем вищої освіти

на платформі Join Zoom Meeting.

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності