Конкурс на здобуття премій імені видатних учених України у 2023 році!

Конкурс

НАН України оголошує конкурс на здобуття премій імені видатних учених України у 2023 році! Преміями відзначаються вчені, які опублікували найкращі наукові праці, здійснили винаходи і відкриття, що мають важливе значення для розвитку науки та економіки України.

Конкурс відкрито на премії імені:

М.М. Боголюбова, С.Я. Брауде, Б.І. Вєркіна, Д.В. Волкова, С.М. Гершензона, Д.О. Граве, М.С. Грушевського, Р.Є. Кавецького, Ф.М. Колеси, І.І. Мечникова, В.С. Михалєвича, З.І. Некрасова, С.І. Пекаря, Л.В. Писаржевського, М.В.Птухи, Л.П. Симиренка, М.Д. Стражеска, С.І. Субботіна, С.П. Тимошенка, В.І. Толубинського, І.М. Францевича, В.Ю. Чаговця, Д.І. Чижевського.🇺🇦Участь у конкурсі можуть брати дійсні члени і члени-кореспонденти НАН України, науковці, які працюють у наукових установах, закладах вищої освіти, на підприємствах та в організаціях, розташованих на території України, а також колективи авторів.

 

Заявку на участь можна подати до 1 листопада 2023 р.

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності