Перейти до основного вмісту
державна символіка
Комітет з питань освіти, науки та інновацій інформує, що прийнято Рішення «Про тематики конкурсних робіт з питань розроблення проєктів законодавчих та нормативно-правових актів на іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук на 2024 рік та конкурсний відбір за 2023 рік». Цим рішенням Комітет затвердив 5 тематик конкурсних робіт на іменні стипендії 2024 року з питань розроблення проєктів законодавчих та нормативно-правових актів:
  1. Соціально-педагогічна та психологічна реабілітація дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій;
  2. Реформування національної системи оплати праці вчителів в Україні;
  3. Розвиток Національної системи кваліфікацій та її вплив на забезпечення взаємодії системи освіти та ринку праці, стимулювання системи освіти впродовж життя;
  4. Правове регулювання і забезпечення підтримки наукової та інноваційної діяльності, державно-приватного партнерства у сфері науки в Україні;
  5. Вимірювання та компенсація освітніх втрат дітей в Україні.
Оформлення та подання конкурсних робіт відбувається відповідно до вимог Інструкції з оформлення і подання документів на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених-докторів наук, порядку їх розгляду та звітування стипендіатів, затвердженої Рішенням Комітету від 15.12.2021, протокол № 90 (https://kno.rada.gov.ua/documents/st_vr/n_ak_st/75468.html ).
Подання конкурсних робіт за визначеною Комітетом тематикою здійснюється щороку до 15 червня включно.
! У цьому році подання претендента відрізняється Анотацією відповідно до п. 2.5.6. зазначеної Інструкції. За цією процедурою наукова установа на підставі рішення Вченої ради готує клопотання про висунення претендента та його конкурсної наукової (науково-технічної) роботи на здобуття Стипендії та подає у двох примірниках його разом з рішенням Вченої ради, матеріалами претендента та однією електронною копією документів на флеш носії із супровідним листом безпосередньо до Комітету з питань освіти, науки та інновацій на адресу: вул. М. Грушевського, 5, Київ, 01008.
Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності