Перейти до основного вмісту
«MEDIATS» – історія, що надихає

Днями Виконавче агентство з освіти, аудіовізуальних засобів і культури (EACEA) Європейської Комісії дало високу оцінку результатам виконання грантового проекту Програми ЄС ERASMUS+KA2 «Медіація: навчання і трансформація суспільства / MEDIATS»: «відповідно до Угоди про надання гранту та Інструкції щодо використання гранту, - повідомила EACEA, - реалізацію вашого проєкту оцінено як ДОБРЕ». EACEA також відзначила, що проєкт всупереч неочікуваним викликам йому - COVID-19 та російсько-української війни - досяг своїх стратегічних цілей і став гідним внеском у просування цінностей медіації в Україні, Азербайджані та Грузії.


Виконавцями проєкту були: Нідерландська академія бізнесу, м. Бреда (Нідерланди) (грандхолдер); Католицький університет Сан Антоніо, м. Мурсія (Іспанія); Університет ТУРІБА, м. Рига (Латвія); Університет КРОК, м. Київ (Україна); Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Україна); Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (Україна); Гянджинський державний університет (Азербайджан); Хазарський державний університет (Азербайджан); Іллі державний університет (Грузія); Батумський Шота Руставелі державний університет (Грузія); Консалтингова компанія Hultgren Nachhaltigkeitsberatung UG (Німеччина).

Від ЧНУ ім. Ю. Федьковича до складу проєктної групи у різний час входили: Руслана Гаврилюк, д.ю.н., проф. завкафедри публічного права (менеджер проєктної групи); Петро Пацурківський, д.ю.н., проф. професор кафедри публічного права; Дмитро Федорцов, к.ф-т.н., доц., проректор ЧНУ ім.Ю.Федьковича; Ярослав Гарабажів, к.ф.-м.н., доц., начальник навчального відділу ЧНУ ім. Ю. Федьковича; Дмитро Костя, к.ю.н., доц.; Анна Цибуляк-Кустевич, к.ю.н., доц.; Марина Федорчук; Георгій Мойсей та Ілля Юрійчук, асистенти. Група діяла на базі кафедри публічного права юридичного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича.

Проектною групою ЧНУ ім. Ю. Федьковича у межах реалізації проєкту було розроблено, акредитовано НАЗЯВО України та впроваджено у практику вперше в Україні ОПП «Медіація» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право, створено навчально-наукову лабораторію медіації, переговорів та арбітражу, потужний теоретико-методологічний осередок забезпечення розвитку медіації як цінності в Україні, взято участь у розробці Закону України «Про медіацію», магістерського стандарту вищої освіти в Україні зі спеціальності «Право», забезпечено подальше просування цінностей медіації в Україні.

Завдяки грантовому проєкту MEDIATS стали більш впізнаваними не лише в Україні, але й у Європі в цілому Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, його юридичний факультет і кафедра публічного права. Проєкт забезпечив реальне підвищення професійної кваліфікації у кращих європейських університетах усім членам проєктної групи в обсязі 9 кредитів ЄКТС кожному, реальну академічну мобільність для 15 осіб студентів ОПП «Медіація» у Нідерландській академії бізнесу, м. Бреда (Нідерланди) та в Католицькому університеті Сан Антоніо м. Мурсія (Іспанія).

Проєкт усім причетним до його реалізації відкрив європейські горизонти самоствердження та професійного зростання, а для усього юридичного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича наразі став історією, що надихає.

Петро Пацурківський, д.ю.н., професор, професор кафедри публічного права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

img-b66ade3e92800411564cad44e85544a6-v

img-d21c7b4caf910f6b6b628c0b2741f95c-v

img-9b1ba3ee4ce40cf7efe18df2452daaa9-v

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності