Перейти до основного вмісту
IV щорічна Міжнародна науково-практична конференція

Стрімкий розвиток цифрових технологій актуалізує для кожного науковця питання дослідження їхнього впливу на розвиток приватноправових та публічно-правових відносин. Обговоренню результатів провідних досліджень у цій царині була присвячена IV щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Правові виклики сучасності: вплив інформаційних технологій на приватноправові і публічно-правові відносини» (CurrentLegalChallenges: Exploring Digitalization`s Impacton Privateand Public Law), що 24 листопада об’єднала представників 12 країн, зокрема України, Польщі, Румунії, Словаччини, Великобританії, Німеччини, Іспанії, Норвегії, Грузії, Австрії, Угорщини, Литви.

З вітальними промовами до спікерів конференції звернулися: д.фіз.-мат. наук., проф. Роман Петришин, ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Україна); д.ю.н., проф. Ельжбієта Кужелевська (ElżbietaKużelewska), заступниця декана юридичного факультету Університету м. Білосток (Республіка Польща), д.ю.н., доц. Мірослава Кнапкова (Miroslava Knapkova) проректор з питань стратегізації, інтернаціоналізації та міжнародного співробітництва Університету ім. М. Бела в м. Банська Бистриця (Словаччина); д.ю.н., проф. Олег Ярошенко, проректор з академічних та методологічних питань Національного університету ім. Ярослава Мудрого (Україна); д.ю.н., проф. Анджей Хербет (Andrzej Herbet), декан юридичного факультету Люблінського Католицького університету Іоана Павла ІІ (Республіка Польща); д.ю.н., проф. Олена Середа, завідувачка відділу трудового права Національного університету ім. Ярослава Мудрого (Україна); д.ю.н., доц. Ралука Трандафір (Raluca Trandafir), проректор Університету «Овідіус» (Румунія); д.ю.н., проф. Віталій Вдовічен, декан юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Україна); д.ю.н., проф. Єржі Галіцкі (Jerzy Halicki), декан відділу Білостоцького університету у м. Вільнюс (Литва); д.ю.н., проф. Ніна Гетьманцева, завідувачка кафедри приватного права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Україна); д.ю.н., проф. Анна Доліва-Клєпацка, керівниця Інституту Європейського права юридичного факультету Університету м. Білосток (Республіка Польща).

Впродовж дня відбулося два паралельних пленарних засідання:

1) у форматі англомовної секції, до роботи якої загалом долучилися 35 доповідачів – представників 15 європейських правничих шкіл (модераторка – к.ю.н., доцентка кафедри приватного права ЧНУ Оксана Кіріяк);

2) у форматі україномовної секції (модераторка – д.ю.н., професорка кафедри приватного права ЧНУ Ніна Гетьманцева), в ході якої були окреслені питання трансформації приватноправових відносин з огляду на розвиток інформаційних технологій, зокрема в таких доповідях:

1.   Чанишева Галія Інсафівна – докторка юридичних наук, професорка, завідувачка кафедри трудового права та права соціального забезпечення Національного університету  «Одеська юридична академія», член – кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України. Тема наукової доповіді: «Щодо створення та функціонування органів соціального діалогу у сфері праці»; 

2.   Вавженчук Сергій Ярославович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри трудового права і права соціального забезпечення Київського університету імені Тараса Шевченка. Тема наукової доповіді: «Укладення колективного договору (угоди) в новелізованому трудовому законодавстві: краплина термінологічного трагізму»;

3.   Рим Олена Михайлівна – докторка юридичних наук, професорка, професорка кафедри соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка. Тема наукової доповіді: «Цифрове звільнення : нереально чи все ж можливо?»;

4.   Гаращенко Людмила Петрівна –  наукова консультантка відділу аналітичної та правової роботи Касаційного цивільного суду управління аналітичної та правової допомоги касаційним судам та  Великій Палаті Верховного Суду  департаменту аналітичної та правової роботи, кандидатка юридичних наук, доцентка. Тема наукової доповіді: «Цифровізація умов праці: етичні та правові аспекти»;

5.   Юшко Алла Миронівна – кандидатка  юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, провідна наукова співробітниця відділу правового регулювання структурно-технологічного та регіонального інноваційного розвитку Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України;

6.   Трунова Галина Анатоліївна – кандидатка  юридичних наук, доцентка, старша наукова співробітниця відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького права інституту держави  і права імені  В. М. Корецького  НАН України. Тема наукової доповіді: «До питання соціального захисту працівників цифрових платформ»;

7.   Красноголова Ольга Анатоліївна – заступник начальника відділу організації правової роботи юридичного управління ГУ ПФУ в Чернівецькій області. Тема наукової доповіді: «Організація роботи Пенсійного фонду з використанням цифрових технологій та веб-систем».

Будемо надалі розширювати наукові кордони для спільної праці та нових наукових здобутків!

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності