Перейти до основного вмісту
Техніки успішної комунікації в педагогічній діяльності
  • Семестр, у якому планується викладання Осінній
  • Форма контролю Залік
  • Факультет / Інститут Педагогіки, психології та соціальної роботи
  • Кількість кредитів 3

Дисципліна «Техніки успішної комунікації в педагогічній діяльності»
спрямована на розвиток у здобувачів освіти універсальних педагогічно значущих соціально-комунікативних навичок шляхом розширення та поглиблення умінь застосування невербальних та вербальних засобів спілкування; саморегуляції емоційного стану, самопізнання та організація роботи над собою; реалізація активного слухання, володіння засобами та техніками попередження та вирішення конфліктних ситуацій в освітньому середовищі.

Метою дисципліни є сприяти здобувачам освіти опанувати технологіями
ефективної професійно-педагогічної комунікації.
Завдання:

  • формування знань про техніки успішної комунікації і їх використання у професійній діяльності педагога;
  • розкриття структури, функцій, різновидів і моделей комунікативних технологій та їх впливу на особистісний розвиток, встановлення міжособистісної та професійної взаємодії, масові комунікативні процеси;
  • представлення конструктивних та деструктивних особливостей професійно-педагогічної комунікації та відповідних технологічних прийомів;
  • вироблення практичних навичок успішної професійної комунікації в освітньому просторі.
Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності